Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 340 -

blef han nu tillika med drottningen strängt bevakad; nationalförsam-

lingen satte sig i utöfning af exekutiva makten och utnämnde leda-

möter att inhemta upplysningar om konungens flykt. Flére personer

blefvo arresterade och de tillförne inom nationalförsamlingen, ja öfver

hela riket söndrade sinnen syntes af denna katastrof sammanföras i

ett och samma tänkesätt, som var att uppoffra allt för friheten och

k0 r:drs lön.

More magazines by this user
Similar magazines