Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 284 -

nöje med adeln, 257. — Förslag att plötsligt af bryta riksdagen afböjdt,

259. — Dess afslutning, 260. — Ständernas tacksägelser, 261. — Val till

banko- och riksgäldsfallmäktige, 261. — Allmänna betraktelser öiVer riksdagen,

262. - Planer mot Frankrike, 264. — Den 16 Mars 1792, 265. -

Mördaren upptäckt, 267. — Ankarströms medbrottslige arresteras, 268.

— Upplopp och oro i Stockholm, 270. — Bielkes själfmord, 272. — Yt-

terligare arresteringar, 273. — Konungens sjukdom, 274. — Författarens

samtal med konungen, 275. — De sammansvurnas bekännelser: Horn,

Ribbing, Liljehorn v. Engeström, 276. — Vändning i konungens till.

stånd, 277. - Gustaf IILs död, 278.

Bilaga: Föreningsskrift af officerare vid svenska arméen, 1788,

sid. 279.

Rättelser.

Sid. 173, r. 1 står: Fälttågen 1789 och 1790: läs: Fälttåget 1789.

» 215, r. 1 » 1792 » 1791.

More magazines by this user
Similar magazines