Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Innehåll.

I. Tronskiftet Konung-a mördarnas dom. 1792 Sid.

1—24.

Ny regering; konungens hyllning. 1. Ransakning öfver konunga-

mordet, i. Bertigen-regentens hållning, 5. Konungens bisåttning,

7. Ankarström, 8. Lefnadssättel vid hofvet, 11. Aimfelt undan-

skjutas, IM. Wuncks process, 14. Rättegång och dom öfver ko

domen, 20. - Gustaf IILs bej

nungamördarna, 17. Lindring i

23.

II. Reuterholm och det nya systemet. 1792. Sid. 25

—52.

Befordringar, 25. Reuterholm uppträder; Gmstavianerna aflågs-

nas, 26. Tryckfrihetsförordningen af 11 Juli, 31. Förvaltningsåt-

gärder till slutet af 17'i-j. gynnsamt bedömda, 32. — Förhållande till

Frankrike och till Gustaf [Urs yttre politik, 35. — Begynnande missnöje,

38. - Samtal med herligen-regenten. 30. Konungens helso

tillstånd, -in. Förhållandel till Ryssland, 41. Widéns bref, 12.

Thorilds Handlingar rörande tryckfriheten, 43. — Förklaring öfver tryck

frihetslagen, 44. I* psala -studenterna; Thorild, 45. - Ebelska upp-

loppet, 46. — Hertigens kungörelse, 48. Trupi>samniandragningar i

Stockholm, 52.

III. Yttre politik och inre förhållanden. 1793. Sid.

53—69.

"Jacobinismen" och de styrandes rädsla, 53. Jubelfesten i

öp-

sala, 54. Neutralitetspolitik, 56. Stackelberg och Zibet, 57. Ekonomiska

författningar, 59. Statsutredningen, i^ 1 Konungens och

hertigen-regenfetis resa till södra provinserna,

More magazines by this user
Similar magazines