Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

lin

Stockholm ankomma le fransman, sekretorare hos

t', d. generalkontrollören Calonne, gaf sig ul för major i Bernsk i

och var Bkickad ifrån Ryssland,

Sverige från franska förbindelserna saml genom etl närmare förtro-

ende med Ryssland kanhända bereda väg till konungens förening med

ryska prinsessan. Christin fick ock tillträde till hofvet, hvarvid, utom

öfversten baron Bugo Bamilton, man tror general Taube varil i >* -l lj/tl i»l ij_r-

lian erhöll äfven enskilda samtal med hertigen, ål bvilken ban gjorde

propositioner om penningar ifrå Qd, hvilka hertigen med väl-

ähöraj men som förtroende härom ej gjordes ål baron

Reuterhohn och han likväl därom fick kunskap, blef Christin snarl

afvisl på etl både för honom och Ryssland stötandesätt. Om Christin

genom baron Taube eller någon annan hafl tillfälle atl styrka konu

bil! hans vidtagna steg, del är en oupplösl gåta.

Franske ambassadören Le Boc, redan negligerad, tog ombrage

af Christins förehafvande. Han ville harva en särskild audiens hos hei

bigen i

detta

ämne, men a på etl stötande sätl af Reuterhohn

därifrån hindrad. Vänskapen med Frankrike blef härigenom ännu mera

försvagad. Le Ho

More magazines by this user
Similar magazines