Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

17::

återkallade dessa förhastade ordres, som blott för etl ögonblick botat

med en ny krigslaga Sverige bibehöll annars detta år såsom de förra

en noga neutralitet och utrustade till handelns betackande oågra fre-

gatter, sedan den kostsamma örlogsutredningen både funnits för dryg

och för ändamålet foga båtande. I December

manad erhöll rikskansle-

ren afsked från sitt innehafda ämbete med 3000 r.drs pension utom de

1

More magazines by this user
Similar magazines