Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

L88 -

sina oourer och återkallade sin ifrån London. De nämnda motgån-

garne ökades genom sjöskador och andra tillfälliga olyckor: och verkan

af så många sammanstötande vidrigheter blef en hög kurs och en däraf

saml af opinionen och vinningslystnaden ännu ytterligare uppjagad

stegring i

agii

Regeringens däremot vidtagna medel voro svaga palliativer. Nå-

gon hufvudsakligare nytta hade varit att vänta af brännvinsbränningens

inställande;' men statsverkets behof af

More magazines by this user
Similar magazines