08.08.2013 Views

Sortiment - IQ Pager

Sortiment - IQ Pager

Sortiment - IQ Pager

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NORRLANDS

M A S S I V A T R Ä G O L V

Sortiment

2009

Introduktion

Furugolv

Ekgolv

Behandling

Sortiment

Kontakt


Att välja golv är ett av dina viktigaste val

”När du inreder ditt hus bör du först av allt tänka på golven. Valet

av golvmaterial är ett av det viktigaste momenten i att ge ditt hem

ett specifikt utseende och karaktär. Golvet sätter stämningen och

bildar husets grundkänsla”

Massiva trägolv är vackra, praktiska, sunda och ekonomiska. De är tidlösa

och eleganta golv som håller sig vackra länge. Våra golv är rena naturprodukter

och innehåller endast naturliga råvaror. Ett trägolv hjälper till att

skapa ett positivt inomhusklimat, skyddar mot statisk elektricitet och är bra

tillsammans med känslig elektronisk utrustning. Det finns inga tillsatser av

lim eller lösningsmedel som kan emittera från ytan och förorsaka allergier.

Människans värmebalans och välbefinnande är mer beroende av temperaturen

hos väggar och golv än av den omgivande luftens temperatur. Genom

att kombinera golvvärme med trägolv erhålls en optimal boendekomfort.

Golvets isolerande förmåga gör att det inte leder kyla vidare och golvet

känns behagligt att gå på även med värmen avstängd. Trä är bra på att tåla

höga temperaturer och med ett massivt trägolv finns ingen risk för delaminering

vilket kan förekomma hos laminerade eller skiktlimmade golv.

Att använda trä är ett sätt

att förbättra klimatet

Den ökande växthuseffekten

orsakas till stor del av koldioxid.

Koncentrationen i atmosfären

har ökat med 30% sedan mitten

av 1800-talet.

Det råder inte längre något tvivel

om att klimatet håller på att

förändras. Det finns två sätt att

minska koldioxidnivån; genom

att minska mängden utsläpp

och genom att lagra koldioxid.

Livscykelanalys, LCA, är en

metod att värdera miljöpåverkan

från ett byggmaterial. Den

visar att trä ger överlägset minst

miljöpåverkan genom hela livscykeln.

Genom att trä binder

kol i skogen får man totalt sett

negativa koldioxidutsläpp. Varje

kubikmeter trä minskar koldioxidutsläppen

med i genomsnitt 2

ton.

Trä är en del av framtidens energisnåla

byggande. Trä rekommenderas

där man genom en

medveten användning av isolerande

material vill åstakomma

låg energiförbrukning och trivsammare

boendeförhållanden.

Hjälp oss hjäpla miljön

ANVÄND TRÄ


Ultra Protect ytbehandling

Ytbehandling i flera steg

Ett trägolv är vackert och behagligt att gå på. För att

behålla sin skönhet ställs dock höga krav på dess

ytbehandling. Den måste vara tillräckligt stark för att

motstå slitage, men ändå så tunn att den inte döljer

känslan av trä. Vår ytbehandling uppfyller dessa krav.

Ultra Protect skyddar ditt golv från grunden. Vi börjar med att

slipa golvet i flera steg för att få en bra grund för en jämn och

hållbar behandling. Ett riktigt utfört grundarbete är en förutsättning

för att få ett bra slutresultat.

Golvet behandlas sedan med ett skikt högeffektiv golvolja. Oljan tillåts

tränga in i träet och mätta på djupet. Oljan framhäver träets struktur

samtidigt som den gör golvet vattenavvisande och motståndskraftigt mot

fläckar.

Till sist behandlas golvet med två lager pigmenterad golvlack. Lacken har en

unik förmåga att fästa ihop med oljan och bilda en stark enhet. Vi använder en

matt UV-härdande akryllack som är fri från lösningsmedel vilket ger en miljövänlig

och luktfri yta. Golvet har en mjuk och silkeslen finish som ger ett vackert golv med en

lyster som framhäver träets skönhet på ett naturligt sätt.

Resultatet blir ett starkt och färgäkta golv med en av marknadens bästa ytbehandlingar. Ett

golv som, tack vare den underliggande golvoljan, inte riskerar att missfärgas även om det blir

skador i de yttre lackskikten. Våra behandlade golv är så tåliga att de klarar ett svenskt möbelfaktatest.

Ett test som ställer höga krav på ytans motståndskraft mot fukt, slitage och fettfläckar.

Enkelt underhåll

Våra behandlade golv är praktiskt taget underhållsfria. De kan användas direkt efter montering och

vid normala bostadsförhållanden behöver de inte underhållas förrän efter flera års användning. Golven

mår dock bäst om man regelbundet tar bort lösa partiklar, dammsuger eller sopar golvet. Stoppa

smutsen redan vid entrén genom att använda en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren.

Sätt även tassar på möblerna och använd skyddsmatta under rullande hjul så undviker du onödiga

märken och repor.

Vid normal rengöring räcker det med att torka golvet med ljummet vatten, såpa och en väl urvriden

mopp/skurtrasa. Hur ofta beror på användningen och nedsmutsningen. Fläckar av asfalt, gummi,

olja eller fett avlägsnas enkelt med en mjuk trasa doppad i rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Onödig städning med fuktiga metoder gör mer skada än nytta.

En redan nermattad och sliten yta kan få en ny finish genom vår lackrefresher. Den bygger på golvets

naturliga skydd, förseglar eventuella skador och ökar golvets slitstyrka. Golvet blir både snyggare,

fräschare och lättare att hålla rent. Behandlingen är mycket enkel att genomföra och du kan beträda

golvet redan efter 10 minuter.

Häll en liten mängd av medlet direkt på golvet.

En liter räcker till ca 35-60 m2

Slipad yta

Stryk omedelbart ut medlet över golvet.

Arbeta med tunna skikt i golvets längdriktning

Golvolja

Uv-lack

Matt yta

Speciella egenskaper

► God färgbeständighet

► Bra inträngning

► Vacker lyster

► Hård yta

► God slitstyrka

► Lätt att hålla ren

► Klarar möbelfaktatest

Golvet är klart på 10 minuter.

Full slitstyrka nås efter 24 timmar


Furugolv

”Furugolv är ett av de mest traditonella golvmaterial som finns.

Det har använts i urminnes tider men har vissa egenskaper

som gör det mycket lämpligt som golvmaterial än idag”

Passar överallt

Vi har golv för alla smaker och våra golv finns att få i ett flertal olika behandlingar och sorteringar

beroende på vilka egenskaper du vill lyfta fram. Variationer i ådring, mönster och färg

ger golvet ett livligt utseende medan ett golv som har en jämnare färgton ger ett lugnare intryck.

Det är inte bara träslaget som har betydelse, även den ytbehandling du väljer spelar roll

för ditt golvs utseende. Valet av yta på golvet bestämmer hur du upplever det. Vill du känna en

slät, len yta väljer du ett traditionellt golv med slipad yta. Vill du ha en modern stil men ändå

behålla svunna tiders charm ska du titta närmare på våra strukturgolv.

Borstade golv

Strukturgolv är i grunden samma produkt som våra andra golv men här har ytan utsatts för

en kraftig bearbetning av roterande borstar. Resultatet blir en levande yta där träets naturliga

ådring framträder i relief. Tack vare behandlingen får ett strukturgolv upp till 50% hårdare yta

än traditionella furugolv. Detta gör golvet mycket lämpligt till ytor där man kan förvänta sig ett

större slitage, tex i kök, hall eller i offentliga miljöer.

Färgade golv

Idag finns färdigbehandlade strukturgolv att köpa i flera olika färgalternativ. Detta ger unika

designmöjligheter att skapa miljöer som tidigare inte varit möjligt. För att garantera ett gott

resultat är golvet först behandlat med ett lager bets som ger god inträngning, djup och färgbeständighet.

Efter det ett lager olja som ger ett djupgående grundskydd och lyster och sist

lägger vi på två skikt extra matt UV-lack vilket ger en yta som påminner om ett oljat golv.

Våra golv finns i tre kvalitéer -

Style, Country och Basic.

Var och en har sin speciella

karaktär och sina egenskaper.

Style

Style är vår finaste kvalité. Golvet

ger ett ljust och harmoniskt

intryck med fin struktur och en

hög andel friska kvistar.

Country

Detta är i princip samma golv

som Style men det innehåller

även en mindre andel av Basic.

Här kan man hitta variationer i

färg och ton, en livligare struktur

och golvet utstrålar en hel

del temperament. Country är

ett mycket prisvärt alternativ.

Basic

Detta är vår ekonomikvalité.

Kvalitén passar dig som är

händig och gärna lägger ner

lite arbete för att spara en slant.

Basic innehåller en del mindre

kvisturslag i kant och du får

räkna med ett visst spill. Basic

finns endast som obehandlad.

Stort rum - stora plankor

Har du ett stort rum passar oftast

breda plankor bäst, ytorna

upplevs som luftigare och öppnare.

Plankornas bredd eller i

vilken riktning du lägger dem

kan hjälpa till att skapa lugn eller

livlighet i rummet.

Naturliga färgförändringar

Trä som blir utsatt för solljus

genomgår färgförändringar.

Precis som hos alla träprodukter

är de här färgförändringarna

väntade och bidrar till skönheten

och egenarten hos dit golv.


Massiva Ekgolv

”Ek är ett av de mest populära trädslagen för golv och möbler

både i Europa och USA. Detta pga sitt vackra utseende, långa

livslängd och nästan obegränsade slitstyrka. Ek kännetecknas

av rak, lång ådring, med vacker struktur. Färgen varierar från

ljust brun till mörkare bärnstensliknande ton”

Många valmöjligheter

Våra ekgolv finns att få i två olika sorteringar och ytbehandlingar.

Det är ingen skillnad på golvets tekniska egenskaper men sorteringarna

är skapade för att ge golvet olika karaktär och uttryck.

Style

Golven har en stilren karaktär eftersom de är skapade genom

en medveten och jämn sortering. Målsättningen är att erbjuda

ett lugnt och harmoniskt golv som låter den övriga inredningen

spela huvudrollen.

Basic

Här får träets olika skiftningar blomma ut ordentligt. Här finns

både större och mindre kvistar och spår av vresigt trä. Här kan

man hitta skillnader i både färg och ton och golvet utstrålar en hel

del temperament.

Ultra Protect - UV-härdande akryllack

Detta är en flerskikts UV-härdande lack med egenskaper som

tillåter träets naturliga karaktär komma till sin rätt. Lacken har en

mjuk sidenmatt finish som ger en naturlig och behaglig känsla.

Tack vare den låga glansen ger golvet nästan intryck av att vara

behandlat med olja. Trots den naturliga känslan har golvet en av

marknadens starkaste behandlingar.

Classic Oil - UV-olja

Norrlands UV-olja ger dina golv en vacker och naturlig känsla.

Oljan framhäver träets struktur och ådring och fördjupar den naturliga

färgen. Vår UV-härdade olja är av högsta kvalité och nöjer

sig med lätt rengöring och skötsel i bostadsmiljö, ungefär som

ett lackat golv. Tänk dock på att golv behandlade med UV-olja är

något känsligare och behöver mer omtanke.

Lätt att lägga

Våra Ekgolv har förberetts för att läggas med bygelsystem vilket

gör att man kan lägga golvet flytande direkt ovanpå en betongplatta

där traditionella monteringsmetoder med skruv eller spik

inte är möjlig. Kontakta din återförsäljare för mer information.


Montering av trägolv

Det är både lätt och roligt att montera ett trägolv. Du behöver

endast ett fåtal handverktyg och den som vill kan faktiskt utföra

hela jobbet själv.

Våra golv är nertorkade till en fuktkvot på 6-8 % och väl konditionerade.

Det är en direkt anpassning till vårt torra skandinaviska

klimat med en genomsnittlig innetemperatur på 20° och 40-60%

Rf. Den låga fuktkvoten gör att våra golv är väl lämpade till att

användas i kombination med golvvärme.

För att få ett fullgott resultat måste man vara lika noga med underlaget

som golvet i övrigt. Se till att underlaget är plant och

använd alltid ett lager lumppapp mellan golv och underlag. Fuktspärr

måste alltid läggas mot betongunderlag.

Vi rekommenderar skruvning eller spikning där det är möjligt.

Detta för att varje bräda ska få röra sig individuellt, samtidigt som

det är den enklaste läggningsmetoden.

Att skruva är det allra bästa alternativet för att montera golv. Det

går snabbt och enkelt att skruva med en skruvdragare och du

riskerar inte att skada kanten på golvbräderna med hammaren.

Skruvning ger mycket god nerdragning av golvbräderna mot underlaget

och ger dig även möjligheten att lyfta hela golvet utan

skador.

Furugolv kan limmas flytande när skruvbart underlag saknas eller

när man vill undvika springor mellan brädorna. All krympning

sker då under golvsockeln mot vägg. Limning rekommenderas

endast undantagsvis som metod tillsammans med golvvärme.

Kontakta din återförsäljare för mer information om vilka regler

som gäller.

Våra ekgolv är förberedda att läggas med bygelsystem vilket

gör att man kan lägga hela golvet flytande där det inte är går att

använda traditionella monteringsmetoder med skruv eller spik.

Med förpackningen följer en fullständig lägganvisning. Är du

osäker ska du kontakta en fackman.


Sortiment

2009

Sort Behandling Färg Kvalité Dimension

15x112 mm

20x112 mm

20x130 mm

20x137 mm

25x137 mm

25x159 mm

GOLV MED SLÄT YTA

Furu Ultra protect Vit Style • • • • • •

Furu Ultra protect Vit Country • • • •

Ek Ultra protect Naturell Style •

Ek Classic Oil Naturell Style •

Ek Obehandlad Basic •

Furu Obehandlad Style • • • • • •

Furu Obehandlad Country • • • •

Furu Obehandlad Basic • • • •

GOLV MED BORSTAD YTA

Furu Ultra protect Vit Style • •

Furu Ultra protect Grå Style • •

Furu Ultra protect Brun Style • •

Furu Ultra protect Svart Style • •

All försäljning sker via våra återförsäljare.

Förteckning över dessa finns på vår hemsida.

Jabo Wood Products AB | Box 201 | SE-514 24 Tranemo | Sweden | www.jabo.se

30x180 mm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!