Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

cbs.grundfos.com

Grundfos pumpar och systemsupport för komfortkyla

GRUNDFOS KOMFORTKYLA

Grundfos pumpar och

systemsupport för komfortkyla


Att uppfylla kraven

komfortkyla

Den här broschyren ger en kort introduktion till hur man konstruerar

bästa möjliga system för komfortkyla, i fråga om komfort, livscykelkostnad

och driftsäkerhet.

Ytterligare information hittar du i Grundfos systemguide eller på

vår websida www.grundfos.com/cbs. Du kan även kontakta din

Grundfos-representant direkt.

Komfort – en förutsättning för resultat

Kraven på hög komfortstandard ökar ständigt för moderna

kontor, bostäder och industrianläggningar. Effektiv luftkonditionering

spelar en viktig roll genom att den bidrar till att

personalen arbetar mer effektivt, mår bättre och trivs.

För att uppnå dessa resultat måste systemleverantören

kunna säkerställa konstant, komfortabel temperatur dygnet

runt, året runt.

Grundfos Flow Thinking optimerar luftkonditioneringen

Pumpar är hjärtat i varje cirkulationssystem. De påverkar

effektiviteten hos andra enskilda komponenter och har stor

inverkan på den totala systemprestandan.

När man konstruerar ett luftkonditioneringssystem lönar

det sig alltså att välja pump med omsorg. Pumparnas och

pumpstyrsystemens kvalitet, prestanda och driftsäkerhet har

avgörande inverkan på driftsprofil och lönsamhet hos systemet

som helhet.

Att få rätt pumpar genom att använda utrustning från

Grundfos gör det väsentligt lättare att optimera komfort,

driftsäkerhet och verkningsgrad för hela luftkonditioneringssystemet.

Vatten som kylmedel

I moderna system för komfortkyla använder man allt oftare

vatten som kylmedel, inte minst på grund av de allt strängare

miljökraven. Pumpar används vid många viktiga punkter i

dessa luftkonditioneringssystem.

De låga temperaturdifferenserna i vattenbaserade system för

komfortkyla kräver större pumpar än för uppvärmningssystem,

och driftsparametrarna är i ännu högre grad avgörande.

Noggrant kontrollerad cirkulation är därför nyckeln till hela

systemets komfort och effektivitet.


magna aliquam erat volutpat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

molestie

Primärpumpar

För att säkerställa att kylaren arbetar så energieffektivt som möjligt,

måste flödet genom förångaren vara konstant. Ett sätt att minimera

livscykelkostnaden för ett system för komfortkyla är att använda en

varvtalsreglerad pump i stället för en pump med fast varvtal och

strypventil. Den varvtalsreglerade pumpen ställs in för konstant

varvtal vid önskad driftspunkt. Om flera kylobjekt används parallellt,

kan varvtalsreglerade pumpar säkerställa att man alltid får konstant

flöde.

Sekundärpumpar

Huvudpumparna står för matningen av kylt vatten. Behovet av kylt

vatten varierar vid olika tider på dygnet och olika årstider. För att

minimera livscykelkostnaden är det viktigt att pumparna anpassar

sig efter dessa fluktuationer, för att eliminera variationer från dag till

dag och mellan årstider. Ett sätt att göra detta är att använda tvåvägsventiler

i stället för trevägsventiler och att installera varvtalsreglerade

pumpar. Hur många pumpar som är optimalt att använda parallellt

som huvudpumpar, beror på det aktuella systemets behov.

Kyltorn

När större värmemängd, än vad som behövs för att förvärma varmvattnet

i värmeåtervinningsprocessen, produceras i kondensorn,

pumpas denna överskottsenergi till kyltornet. Syftet är att hålla matningsvattnet

till kondensorn vid den konstanta temperaturen 27 °C.

Kyltornets prestanda varierar beroende på yttre förhållanden, vilket

gör att pumpkraven varierar på samma sätt. Den mest energieffektiva

pumpen för ett kyltorn är därför en varvtalsreglerad enhet med

temperaturstyrning.

Bufferttank

En av utmaningarna när man konstruerar ett modernt system för

komfortkyla är att sammanjämka det konstanta flödet på primärsidan

med behovet av variabilitet på sekundärsidan. Det här problemet

hanteras med hjälp av en inbyggd bufferttank mellan primär- och

sekundärsidan, så att det går att ha konstant flöde på primärsidan

och variabelt flöde på sekundärsidan samtidigt. Den här bufferttanken

styr också när kylaren startar och stoppar, och tankens storlek

avgör intervallen mellan start och stopp.

consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore

te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet

consectetuer adipiscing elit, sed

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat.


Primärpumpar

Sekundärpumpar

Kyltorn

Kylbatterier

Kyltak

Fläktkonvektorer

Värmeåtervinning

Tryckhållning

Kyltorn Värmeåtervinning Fläktkon

UPS

UPSD

Grundfos pumpar ger full kontroll

TPE/TPED

Serie 2000

TPE/TPED

Serie 1000

TP

TPD

NB

NK

M

M

Kylare Primärpump

NBE

NKE

HS

CR


över hela systemet för komfortkyla

vektorer Kyltak

M

M

M

Tryckhållning

Bufferttank Sekundärpumpar

Bevis från verkligheten

I samband med renovering av ett 23

år gammalt luftkonditioneringssystem,

byttes alla trevägs styrventiler mot tvåvägsventiler,

för att bygga om systemet

från konstant till variabelt flöde.

Pumparna med konstant varvtal byttes

därför ut mot Grundfospumpar med

variabelt varvtal.

Exemplet nedan visar effekten på huvudpumparna.

Luftkonditionerad yta: 23 000 m2 Kylsäsong: 7 000 timmar

Fläktkonvektorer: 450 st.

Lufthanteringsenheter: 35 st.

Total kyleffekt: 1 200 kW

M

M

System 1

Flöde: konstant • Konfiguration: en

pump med konstant varvtal, vald vid

bästa verkningsgrad.

Pumpkonfiguration:

System 2

Flöde: variabelt • Konfiguration: två varvtalsreglerade

pumpar • Styrning: PFU (PO)

Pumpkonfiguration:

proportionell tryckreglering mätt inom

systemet

Kylbatteri

Livscykelkostnad – 20 års drift

SEK

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Initialkostnader

System 1

System 2

EnergikostnaderUnderhållskostnader


Kylbatterier

Ett vanligt sätt att distribuera kall luft är via ventilationssystemet. Det

kylda vattnet används för att kyla luften via ett kylbatteri. För att batteriet

skall ha högsta möjliga verkningsgrad krävs ett konstant flöde.

Ett sätt att minimera livscykelkostnaden för ett system för komfortkyla

är att använda en varvtalsreglerad pump i stället för en pump

med fast varvtal och strypventil. En sådan varvtalsreglerad pump

ställs in för konstant varvtal vid önskad driftspunkt.

Kyltak/fläktkonvektorer

Ett sätt att överföra kyleffekten till ett rum är att använda kyltak/

fläktkonvektor. För att ge god komfort och undvika kondensation, bör

vätsketemperaturen vara högre än den som produceras av kylaren i

huvudcirkulationssystemet. Lämplig temperatur varierar beroende

på lokala förutsättningar. Reglage för enskilda rum gör att man kan

variera flödet, vilket gör det ännu mer fördelaktigt att installera en

varvtalsreglerad pump, som optimerar livscykelkostnaden.

Värmeåtervinning

För att säkerställa bästa möjliga värmeutnyttjande för byggnaden,

kan den värme som produceras i kondensorn utnyttjas för att förvärma

byggnadens tappvarmvatten.

Pumpen startar normalt samtidigt som kylaren, för att hålla det vatten

som matas till kondensorn vid 27 °C.

Det mest energieffektiva sättet att göra detta är att använda en varvtalsreglerad

pump med temperaturstyrning.

Tryckhållning

Grundfos rekommenderar att man installerar en tryckhållningsenhet

för att upprätthålla rätt statiskt tryck i större system. Den kan kombineras

med ett avluftningssystem.

M

M

M

M

M


Elektronisk varvtalsreglering

Grundfos pumpar med elektronisk varvtalsreglering gör att

pumpdriften alltid anpassas till systembelastningen. Detta

säkerställer högsta möjliga verkningsgrad och minsta möjliga

elförbrukning. Driftsprofiler kan anpassas efter både årstids-

och klimatberoende förändringar och kan hantera eventuella

framtida behovsförändringar.

Varvtalsreglerade pumpar kan styras av variationer i tryck,

temperatur, flöde, tryckdifferens eller någon annan mätbar,

signifikant parameter. Detta innebär att det finns enorma

möjligheter att utnyttja dessa pumpar för att optimera funktionen

hos andra komponenter i systemet för komfortkyla.

Grundfos pumpar förbättrar alltså inte bara den totala verkningsgraden,

utan ger även energibesparingar på så mycket

som 20–50 %. Om man behöver en lösning med mer än en

pump, använder man externa styrenheter från Grundfos.

Kunskap som adderas

Full tillgång till Grundfos tekniska data, kunskap och erfarenhet

ger omfattande support redan från det inledande planeringsstadiet.

På så sätt får man det allra bästa resultatet för

komfortkyla, som uppfyller och överträffar kundens behov

och förväntningar.

Komplett program

Det finns Grundfospumpar för varje behov

• in-linekonstruktion eller axiellt inlopp

• torr- eller våtlöpande (förseglad rotor)

• från 1 upp till 4000 m 3 /h (eller mer)

• speciella axeltätningar för användning vid låga

temperaturer

• varvtalsreglerade lösningar för praktiskt taget

alla system

• pumphus med speciell ytbehandling

Mer information om rekommenderad pumpanvändning i moderna

system för komfortkyla finns i Grundfos systemguide. Här finns även

rekommendationer för optimal konstruktion av pumpsystem för

uppvärmning, tryckstegring och spillvattenhantering.

All produktdokumentation och alla hjälpmedel från Grundfos, inklusive

WinCAPS och WebCAPS, finns att tillgå utan kostnad. WebCAPS

innehåller information om viskositet och densitet för praktiskt taget

alla frysskyddsmedel som används i cirkulationssystem.

Ytterligare information om Grundfos pumpar för system för komfortkyla

finns på www.grundfos.com/cbs.

Det lönar sig att installera Grundfos

Det lönar sig att installera Grundfos pumpar och styrsystem

i alla typer av system för komfortkyla. Grundfos pumpar

har den kvalitet, prestanda och driftsäkerhet som krävs för

att system för komfortkyla skall uppfylla specifikationerna.

Grundfos pumpar täcker hela kapacitetsområdet, från 1 m 3 /h

upp till 4000 m 3 /h eller mer, med in-linekonstruktion eller

axiellt inlopp.

Total kontroll

Grundfos system för elektronisk varvtalsreglering

och andra styrsystem, gör att pumparna för komfortkyla

ger total kontroll, tack vare

• konstantkurva

• konstant differenstryck

• proportionellt differenstryck (beräknad)

• proportionellt differenstryck (uppmätt)

• temperaturreglering


www.grundfos.com

Being responsible is our foundation

Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

More magazines by this user
Similar magazines