Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 3: Rapportformat

Skapa effektiva mallar

Du kan skapa en mall för

• en listrapport

• en diagramrapport

• formulär, t ex standardbrev och adressetiketter

• en korstabellsrapport

En korstabellsmall innehåller platshållare för raderna, kolumnerna och

cellerna. När du fyller i platshållarna grupperas dataelementen i raderna

och kolumnerna och sedan summeras dataelementen i cellerna. Du kan

skapa en kapslad korstabellsrapport genom att låta varje platshållare

acceptera mer än ett dataelement.

Ett exempel på hur du steg för steg skapar en kapslad korstabell finns i

Upptäck Impromptu.

Mallfilerna har filnamnstillägget .imt i stället för .imr som används för

rapporter. Filnamnstillägget .imt läggs automatiskt till när du skapar och

namnger en mall.

Det finns olika sätt att skapa en mall. Du kan

• skapa en mall från början

• spara en rapport som en mall

Skapa en ny mall

När du skapar en ny mall kan du börja med en befintlig mall eller mallen

Tom. Därefter lägger du till platshållare, ramar, objekt och formatering.

Om mallen som du baserar den nya mallen på innehåller platshållare,

objekt och formatering kan du redigera eller ta bort dem, om det behövs.

Så här gör du

1. Klicka på Ny på Arkiv-menyn.

2. Klicka på alternativknappen Mall i rutan Skapa ny.

3. Markera en mall och klicka därefter på OK. Om mallen innehåller

platshållare visas de på skärmen.

4. Anpassa mallen.

• Lägg till, beräkna, redigera, ta bort eller infoga platshållare.

Information om hur du skapar platshållare finns på sidan 107.

• Lägg till ramar, formatera ramar eller ta bort ramar i en mall.

Information om ramar finns i Skapa avancerade layouter med

ramar på sidan 114.

• formatera mallen.

• Ange layout för mallen.

104 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines