Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 3: Rapportformat

Tips!

• Om du vill redigera en platshållares etikett, ledtext, datatyp eller

andra egenskaper markerar du platshållaren på fliken Mall

(dialogrutan Fråga) och klickar på Redigera.

• Om du vill ändra en listmall till en korstabellsmall klickar du på

knappen Korsfrågemall.

Placering av platshållare med flera kolumner och kopplade summeringar

Hur platshållare med flera kolumner infogas beror på typen av ram.

Om du infogar en

platshållare med flera

kolumner i en Kommer

Textram som finns i en

formulärram

När du infogar en platshållare med flera kolumner och dess kopplade

summering i en rapport, skapas en summering för alla dataelement som

finns i platshållaren. Alla summeringar är justerade med respektive

dataelement.

110 Avancerade Impromptu-rapporter

Textramen att dupliceras för alla

dataelement som finns i plasthållaren.

Om formulärramen har definierats på

ett grupperat dataelement, infogas bara

det element som används som

definitionsområde.

Listram Alla dataelement som finns i

platshållaren att infogas som en

kolumn till höger om originalet.

Gruppera sidhuvud eller

sidfot i en listram

Sidhuvudet eller sidfoten och all

formatering som är kopplad till

sidhuvudet eller sidfoten dupliceras för

alla dataelement som finns i

platshållaren.

Obs! Om platshållaren är justerad mot

en listkolumn får alla infogade

kolumner samma justering.

Diagramram Alla kolumner som finns i platshållaren

visas.

Obs! Dataelement som inte kan visas i

ett diagram läggs inte till i diagramdata.

Bildram Bildramarna för alla dataelement som

finns i platshållaren dupliceras.

More magazines by this user
Similar magazines