Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 3: Rapportformat

Skapa avancerade layouter med ramar

Ramar innehåller rapportobjekt som till exempel data, text, bilder och

diagram. Du kan använda ramar i rapporter för att ordna komplexa data

så att de blir lättare att förstå.

Du kan använda följande typer av ramar för att skapa rapporter:

Den här

typen av

ram Innehåller

Listram Dataelement och andra rapportobjekt i

rad- och kolumnformat.

Formulärram Övriga rapportobjekt, inklusive andra

ramar. Du kan skapa en

formulärramrapport eller infoga en

formulärram i en annan ram.

Diagramram En grafisk presentation av data i t ex ett

cirkeldiagram.

Textram Dataelement eller text som du anger.

Du kan redigera texten som du anger i

en textram, men du kan inte redigera en

textram som innehåller ett dataelement.

Bildram En statisk bild (t ex en företagslogotyp

som inte kan ändras) eller en dynamisk

bild (t ex ett unikt produktfotografi för

varje produktnummer).

OLE-ram

(Object

Linking and

Embedding)

Underrappor

tram

114 Avancerade Impromptu-rapporter

Ett objekt, t ex data, bilder eller diagram

från ett OLE-kompatibelt program. Om

OLE-ramen är länkad till källprogrammet

ändras informationen i ramen

automatiskt när ändringar görs i

källprogrammet.

Ett OLE-objekt behandlas som en

standardram i Impromptu.

Resultatet av flera rapporter

kombinerade till en rapport.

Mer

information

Se sidan 121

Se sidan 123

Se sidan 129

Se sidan 130

Se sidan 132

Se sidan 169

Se sidan 152

More magazines by this user
Similar magazines