Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Tilldela en primärram

Kapitel 3: Rapportformat

I Impromptu infogas automatiskt data i primärramen om ingen annan ram

är markerad. Som standard blir den första formulärramen, listramen eller

textramen som du infogar i rapporten primärram. När du arbetar med

mallar är det normalt primärramen som innehåller platshållarna.

Information om mallar finns på sidan 99.

Om du anger att en rapport inte ska ha någon primärram kopplas

rapporten automatiskt bort från databasfrågan. När du skapar en fråga

infogas dataelementen i frågan inte automatiskt i rapporten. Du måste

först markera ramen som du vill infoga dataelementen i. Det här kan

vara användbart när du vill ha fullständig kontroll över var data placeras

när du infogar dem i en rapport från en fråga, eller när du inte vet vilken

ram som ska innehåller data.

En listram bör vara den primära ramen för en korstabellsrapport.

Så här gör du

1. Klicka på Allmänt på Rapport-menyn.

2. Markera den ram som ska vara primärram i rutan Primärram på

fliken Allmänt (dialogrutan Rapportegenskaper). Klicka sedan på

OK.

Om du vill att en rapport inte ska ha någon primärram markerar du

Ingen i rutan Primärram.

Avancerade Impromptu-rapporter 117

More magazines by this user
Similar magazines