Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Så här infogar du en ny ram i en formulärram

Kapitel 3: Rapportformat

1. Klicka på en ramtyp på Infoga-menyn.

Pekaren ändras, beroende på vilken typ av ram eller rapportobjekt

som du väljer.

2. Innanför formulärramens gränser placerar du pekaren där du vill ha

det övre vänstra hörnet på rapportobjektet.

3. Håll ned musknappen och dra diagonalt tills formulärramen har

önskad storlek och släpp därefter musknappen.

Något av följande inträffar:

När du infogar Händer följande

Ett beräknat

dataelement

Dialogrutan Beräkningsdefinition visas.

Definiera en beräkning och klicka på OK.

Information om beräknade dataelement

finns på sidan 73.

En diagramram Dialogrutan Diagramegenskaper visas.

Markera de diagramegenskaper som du

vill ha och klicka på OK.

En formulärram En formulärram infogas i rapporten.

En textram En blinkande markör visas. Ange texten

som du vill ska visas i rapporten. När du

är klar klickar du var som helst utanför

textramen.

En listram En listram infogas i rapporten.

En bildram Dialogrutan Bildegenskaper visas. Leta

reda på och markera bilden som du vill

infoga och klicka på OK.

Ett OLE-objekt Dialogrutan Infoga objekt visas. Leta reda

på och markera objektet som du vill

infoga och klicka på OK.

Flera objekt Dialogrutan Fler objekt visas. Markera

rapportobjektet som du vill ska visas i

rapporten och klicka på OK.

Avancerade Impromptu-rapporter 125

More magazines by this user
Similar magazines