Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

Om du vill att en underrapport ska visa information för en annan rad i

kolumnen placerar du huvudrapporten i en formulärram som bara visar

en rad i taget. När du även infogar underrapporten i formulärramen

ändras den när du klickar igenom raderna i huvudrapporten. Exempel:

huvudrapporten och underrapporten ovan finns båda i en formulärram

där bara en rad i taget visas från kolumnen Kundnamn. Varje gång som

du bläddrar till ett annat kundnamn visas bara information för den

kunden i underrapporten.

Så här skapar du huvudrapporten

1. Skapa en ny rapport med hjälp av mallen Tom.

I mallen Tom används en formulärram för att skapa en rapport.

2. På fliken Data (dialogrutan Fråga) dubbelklickar du på de

dataelement som du vill inkludera i huvudfrågan.

Om du vill återskapa exemplet ovan öppnar du mappen Kunder,

dubbelklickar på Kundnamn och klickar på OK.

3. Klicka på den tomma rapporten.

4. Klicka på Egenskaper på Format-menyn och därefter på fliken

Layout.

5. Klicka på Enskild datarad i rutan Definitionsområde och därefter på

OK.

6. Klicka på Fråga på Rapport-menyn.

7. Klicka på dataelementen i rutan Frågedata och därefter på Markera

för infogning. Klicka på OK.

Så här lägger du till en länkad underrapport

1. Klicka på Underrapport på Infoga-menyn och därefter på Listram.

Pekaren ändras till en listramsikon. Använd den för att dra och

ändra storlek på en listram någonstans i rapporten.

2. På fliken Data (dialogrutan Fråga) dubbelklickar du på de

dataelement som du vill inkludera i underrapportfrågan.

Om du vill återskapa exemplet ovan öppnar du mappen Order och

dubbelklickar på Orderdatum och Avslutsdatum.

3. Klicka på fliken Filter och använd dataelementen från huvudfrågan

för att skapa ett filteruttryck.

Om du vill återskapa exemplet ovan

• dubbelklickar du på Katalogkolumner, öppnar mappen Kunder

och dubbelklickar på Kundnamn

• dubbelklicka =

• dubbelklicka på Rapportkolumner, Huvudfråga och Kundnamn

4. Klicka på OK.

Avancerade Impromptu-rapporter 157

More magazines by this user
Similar magazines