Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

Obs! När du markerar kryssrutan Visa som en ikon infogas en

genväg som pekar på platsen för källfilen.

6. Klicka på OK.

OLE-objekt med data från det andra programmet infogas i ramen

som du markerade i steg 2.

Bädda in befintliga objekt i rapporter

Du kan bädda in hela filer i en Impromptu-rapport, antingen som data

eller som en ikon, om du har skapat dem i ett OLE-kompatibelt program.

Anta att du har ett kalkylblad som innehåller en sammanställning av de

största kostnaderna för försäljningskampanjer under föregående år.

Du bäddar in kalkylbladet i en försäljningsrapport så att du kan jämföra

försäljningskostnader med intäkter.

Så här gör du

1. Klicka på OLE-objekt på Infoga-menyn.

2. Placera pekaren där du vill ha det nya OLE-objektets övre vänstra

hörn. Pekaren ändras.

3. Klicka med musknappen för att visa dialogrutan Infoga objekt.

4. Klicka på alternativknappen Skapa från fil.

5. Skriv namnet på den fil som ska bäddas in i rapporten i rutan Fil.

6. Om du vill att den inbäddade informationen ska visas som en ikon i

stället för som data markerar du kryssrutan Visa som en ikon.

Obs!: När du markerar kryssrutan Visa som en ikon infogas en

genväg som pekar på platsen för källfilen.

7. Klicka på OK.

Filen som du angav bäddas in i den aktuella rapporten.

Skapa inbäddade objekt i rapporter

Du kan skapa nya OLE-objekt i en Impromptu-rapport. Anta att du du vill

bädda in ett kalkylblad som har skapats i ett OLE-kompatibelt program i

en Impromptu-rapport. Du infogar OLE-objektet, markerar typen och

redigerar sedan det nya objektet utan att lämna Impromptu.

Så här gör du

1. Klicka på OLE-objekt på Infoga-menyn.

2. Placera pekaren där du vill ha det nya OLE-objektets övre vänstra

hörn. Pekaren ändras.

3. Klicka med musknappen för att visa dialogrutan Infoga objekt.

4. Klicka på alternativknappen Skapa ny.

5. Om du vill att inbäddad information ska visas som en ikon i stället

för som data markerar du kryssrutan Visa som en ikon.

170 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines