Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Länka Impromptu-rapporter till andra program

Kapitel 4: Avancerade rapporter

Du kan länka Impromptu-rapporter till andra program. Varje gång

rapporten körs i Impromptu uppdateras då informationen i det andra

programmet. Anta att du vill ta med en Impromptu-rapport som visar

den senaste försäljningsinformationen i ett säljanalysdokument. Du kan

då skapa skapa en länk till Impromptu-rapporten vilket gör att den

länkade rapporten visas i säljdokumentet exakt så som i Impromptu.

Så här gör du

1. I Impromptu markerar du de dataelementvärden som du vill länka

till det andra programmet.

2. Klicka på Kopiera special på Redigera-menyn.

3. Klicka på alternativknappen Kopiera frågedata.

4. Gör något av följande:

• Om du vill kopiera andra dataelement än de som är markerade,

håller du ned Ctrl och klickar på de ytterligare dataelementen

som du vill kopiera.

• Om du vill kopiera alla data som hämtades i frågan klickar du på

alternativknappen Kopiera alla rader.

• Om du vill kopiera ett antal rader från en fråga klickar du på

alternativknappen Kopiera raderna och anger numret på den

första och den sista raden som du vill kopiera.

5. Om du vill inkludera etiketter för dataelementen som du kopierar

markerar du kryssrutan Inkludera dataetiketter.

6. Klicka på Kopiera.

7. Klicka på Klistra in special på Redigera-menyn i målprogrammet.

8. Klicka på alternativknappen Klistra in länk.

9. Se till att rapportobjekttypen för Impromptu är markerad i rutan Som

och klicka på OK.

Impromptu-rapportdata länkas till målprogrammet så att

informationen i målprogrammet ändras när rapporten ändras.

Obs!

• Det är omöjligt att dokumentera alla länkningsmetoder. Generellt är

det så att program som stöder OLE-hantering fungerar med följande

typer av kommandon

• kommandot Klistra in special på Redigera-menyn (kopiera

antingen Impromptu-rapportbilden eller rapportdata med hjälp

av kommandot Kopiera special)

• kommandot Objekt på Infoga-menyn

• kommandot Infoga objekt på Redigera-menyn

Avancerade Impromptu-rapporter 175

More magazines by this user
Similar magazines