Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

7. Klicka på OK.

8. Klicka på Publicera.

Alla HTML-filer för den här rapporten skapas på den plats som du

anger.

9. Om du vill förhandsgranska HTML-rapporten dubbelklickar du på

filen med prefixet som du angav och tillägget .htm.

Skriva ut HTML-rapporter

Kommandot Publicera som HTML kräver att en skrivardrivrutin

installeras för att rapporten ska formateras rätt.

Beroende på webbläsarens kapacitet kan du kanske inte skriva ut flera

sidor av en HTML-rapport. Om du anger mer än en sida i

utskriftsintervallet kan en tom sida skrivas ut.

Om du får en tom sida när du skriver ut en HTML-rapport kanske du har

glömt att markera rapporten innan du skrev ut den. Öppna HTMLrapporten

i webbläsaren, klicka i mitten på rapporten och skriv sedan ut

rapporten. Du får ingen synlig indikering på att rapporten är markerad.

Tips!

• Det är bra att regelbundet publicera och visa en HTML-rapport under

tiden som du skapar den.

• Du kan använda Cognos Scheduler för att programmera

rapportuppdateringar på särskilda eller återkommande klockslag och

datum. Scheduler kan även samtidigt öppna och spara en rapport i

HTML-format. Du kan t ex låta Scheduler uppdatera alla rapporter

webbsidan, efter en regelbunden, schemalagd databasuppdatering,

för att säkerställa att rapporten på webbsidan alltid är uppdaterad.

Information om Cognos Scheduler finns i online-boken Scheduler

steg för steg.

• Om du vill undvika problem med äldre webbläsare som inte har

bakgrundsfärger bör du inte använda textfärger som kan användas

som bakgrundsfärger i en webbläsare, t ex grått eller vitt.

• Om du vill minimera storleken på en HTML-fil som du har skapat kan

du ändra så att bakgrundsmönstren för objekten blir genomskinliga.

178 Avancerade Impromptu-rapporter

Markera Om du vill

Alternativknappen Alla Inkludera alla sidor i rapporten

Alternativknappen Sidor och

ange det första sidnumret i rutan

Från och det sista sidnumret i

rutan Till

Inkludera endast det sidintervall

som du anger i HTML-rapporten

More magazines by this user
Similar magazines