Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Automatiska HTML-taggar i publicerade rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

När du publicerar en rapport i HTML-format inkluderas automatiskt

dolda taggar i sidhuvudet på alla rapportsidor och på alla

innehållsförteckningar. När du visar den publicerade rapporten med en

webbläsare visas inte de dolda taggarna.

Använd dessa dolda taggar för att söka efter och indexera rapporter.

Den webbansvarige på företaget kan t ex förse anvämdarna med en

sökfunktion som gör att de kan söka efter alla HTML-rapporter med en

särskild sträng i rapportrubriken.

De dolda taggarna i rapportens sidhuvuden visas enligt följande:
Förbättra automatiska HTML-taggar

Du kan förbättra de automatiska HTML-taggarna så att flera

rapportdetaljer läggs till i HTML-rapporten.

Syftet med dessa taggar är att du ska kunna länka HTML-rapporter.

De extra, dolda taggarna är:


kolumnvärde

Exempel

More magazines by this user
Similar magazines