Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 4: Avancerade rapporter

Du kan ha rapportobjekt som visas på samma sätt som i Imprompturapporten

genom att objekt 1 och 2 grupperas tillsammans med hjälp av

en genomskinlig överordnad formulärram.

Eftersom det nya objektet nu befinner sig på samma rad som objekt 3

kommer objekten att justeras korrekt i HTML.

Obs!

När du upptäcker justeringsproblem i en publicerad rapport återgår du

till rapporten (.imr) i Impromptu och provar ett eller flera av följande

alternativ:

• Minska antalet underordnade objekt.

• Placera rapportobjekt i rapporten så att de är justerade.

• Gruppera rapportobjekt i en genomskinlig överordnad formulärram.

Så här grupperar du rapportobjekt i en överordnad formulärram

1. Markera rapportobjekten.

Tips! Om du vill inkludera dolda objekt visar eller döljer du dem.

2. Klicka på Gruppera objekt på Format-menyn.

En överordnad formulärram skapas för de markerade

rapportobjekten.

Så här gör du den överordnade formulärramen genomskinlig

1. Markera formulärramen.

2. Klicka på Mönster på Format-menyn.

3. Klicka först på Genomskinlig i rutan Mönster och sedan på fliken

Kantlinjer.

4. Klicka först på Ingen i rutan Standard och sedan på OK.

Obs!

• Det går inte att korrekt justera överlappande underordnade

rapportobjekt i HTML.

• Du bör justera rapportobjekten innan du publicerar dem i HTMLformat.

184 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines