Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Så här skapar du en HotFile-fil:

Kapitel 5: Data och databaser

1. Skapa eller öppna rapporten med de dataelement som ska ingå i

HotFile-filen.

2. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.

3. I rutan Filformat väljer du HotFile-fil.

4. Skriv filnamnet och klicka på OK.

En HotFile-fil skapas med det namn som du valde och filtillägget

.ims.

Tips!

• Om du vill uppdatera eller ändra data i en HotFile-fil ansluter du till

databasen och öppnar rapporten med de dataelement som du

behöver. Spara rapporten för att ersätta den befintliga HotFile-filen.

Så här använder du en HotFile-fil i en rapport:

1. Öppna en rapport eller skapa en ny rapport med de dataelement du

behöver.

2. Klicka på Fråga på Rapport-menyn.

3. Klicka på HotFile i rutan Infoga data från.

4. Klicka på Bläddra för att leta reda på och välja mappen som

innehåller HotFile-filen och klicka på OK.

Alla HotFile-filer i mappen visas på fliken Data (dialogrutan Fråga).

5. Dubbelklicka på mappen HotFile för att öppna den, dubbelklicka

sedan på dataelementen för HotFile-filen som du vill lägga till i rutan

Frågedata.

6. Klicka på OK.

De dataelement som du valde från HotFile-filen läggs till i rapporten.

Dela HotFile-filer i ett lokalt nätverk

Du kan dela en HotFile-fil med andra användare i ett lokalt nätverk.

Om du t ex har skapat en rapport med data som kan vara till nytta för

andra användare, kan du spara den som en HotFile-fil och kopiera den

till nätverket så att andra också kan använda den.

Genom att dela HotFile-filer i det lokala nätverket kan alla användare

arbeta med samma HotFile-fil. Om du t ex skapar en HotFile-fil med

försäljningskonton varje morgon när du öppnar försäljningsrapporten

och flera personer på din avdelning är intresserade av denna fil, kan du

kopiera den till nätverket så att alla kan komma åt den.

Avancerade Impromptu-rapporter 197

More magazines by this user
Similar magazines