Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 6: Om kataloger

Om du avaktiverar automatisk uppdatering, och om du är ansluten till

det lokala nätverket, kan du manuellt uppdatera katalogen när den

öppnas.

Så här ändrar du automatisk kataloguppdatering

1. Öppna den personliga distribuerade katalogen.

2. Klicka på Egenskaper på Katalog-menyn.

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiskt.

4. Klicka på OK.

Så här uppdaterar du manuellt en personlig distribuerad katalog

■ Klicka på Uppdatera katalog på Katalog-menyn.

Vad kan du ändra?

Om administratören aktiverade kommandot Mappar och gav dig den

nödvändiga behörigheten skulle du kunna ändra katalogen genom att:

• byta namn på kataloger och dataelement

• skapa nya mappar i katalogen

• flytta mappar och dataelement till nya platser i katalogen

• spara filter, beräknade dataelement, summeringar och ledtexter i

katalogen

• lägga till användarunderklasser och ändra deras profiler.

Du kan endast ändra katalogen när alla rapporter är stängda.

Typen av ändringar som du kan göra beror på om du använder en delad

eller distribuerad katalog.

Obs!

■ Många av funktionerna i följande avsnitt är endast tillgängliga om du

har administratörbehörighet eller om administratören har aktiverat

dem åt dig.

Ändringar av delade kataloger

I en delad katalog kan du ha behörighet att ändra det befintliga

innehållet eller lägga till innehåll. Du kan t ex byta namn på en mapp,

flytta dataelement från en mapp till en annan och lägga till en ny mapp.

Eftersom administratören och andra användare också kan ha behörighet

att göra ändringar i katalogen, bör du vara försiktig så att du inte skriver

över andra användares ändringar.

Avancerade Impromptu-rapporter 203

More magazines by this user
Similar magazines