Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 6: Om kataloger

Så här sparar du befintliga beräknade dataelement och

summeringar

1. Se till att katalogen är öppen och att alla rapporter är stängda.

2. Klicka på Mappar på Katalog-menyn.

3. Om du vill att elementet ska visas på en viss plats markerar du en

mapp, så läggs elementet till i mappen. Annars visas elementet i

slutet av listan.

4. Klicka på Skapa i dialogrutan Mappar.

5. I dialogrutan Skapa mapp klickar du på Rapport och därefter på OK.

6. Markera rapporten som innehåller det beräknade dataelementet eller

summeringen som du vill lägga till i katalogen och klicka på OK.

Obs! En ny mapp som innehåller den rapport som du markerar visas

i rutan Katalogmappar. Mappnamnet innehåller rapportsökvägen

och filnamnet.

7. Dubbelklicka på den nya mappen i dialogrutan Katalogmappar.

8. Markera de dataelement som du inte vill lägga till i katalogen.

9. Ta bort de oönskade elementen genom att klicka på Klipp ut och

sedan på OK.

Tips!

• Om du vill byta namn på en mapp markerar du den i rutan

Katalogmappar (dialogrutan Mappar) och klickar på Redigera. Skriv

namnet i rutan Namn (dialogrutan Redigera namn) och klicka på OK.

Så här skapar och sparar du beräknade dataelement och

summeringar

1. Se till att katalogen är öppen och att alla rapporter är stängda.

2. Klicka på Mappar på Katalog-menyn.

3. Om du vill att elementet ska visas på en viss plats markerar du en

mapp, så läggs elementet till i mappen. Annars visas elementet i

slutet av listan.

4. I rutan Ny (dialogrutan Mappar) klickar du på Beräkning.

5. Skriv ett namn på beräkningen i rutan Namn (dialogrutan Ny

beräkning).

6. Skapa ett uttryck.

Information om hur du skapar uttryck för beräknade dataelement

finns i Skapa beräknade fält på sidan 74.

7. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Ny beräkning och klicka

sedan på OK igen.

Avancerade Impromptu-rapporter 209

More magazines by this user
Similar magazines