Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 7: Optimera resultatet i Impromptu

Vem ställer in alternativet för klient/server-balansering?

Frågor

Administratören ställer in alternativet för klient/server-balansering för de

olika användarklasserna. Alternativet kan också definieras i de mallar

som du använder. För standardmallarna som levereras med Impromptu

är alternativet för klient/server-balansering inställt på Begränsad lokal

bearbetning (fliken Klient/Server, dialogrutan Fråga).

Om du har lämplig behörighet kan du ändra alternativet på fliken

Klient/Server (dialogrutan Fråga). Om fliken Klient/Server (dialogrutan

Fråga) inte är tillgänglig klickar du på Alternativ på Verktyg-menyn och

markerar kryssrutan Visa avancerade flikar i dialogrutan Fråga.

Obs!

• Om administratören ger dig behörighet att lägga till och ändra

användarklasser kan du ändra alternativet för klient/serverbalansering

för underordnade användarklasser. Du kan göra dessa

ändringar på fliken Klient/Server (dialogrutan Användarprofiler).

När du använder den här fliken kan du bara ändra alternativet för

din egen användarklass om du skapade katalogen (användarklass:

Skapare).

220 Avancerade Impromptu-rapporter

Information om användarklasser finns på sidan 212.

Markera alla dataelement och gruppera, sortera och filtrera dem i

dialogrutan Fråga innan du kör frågan. På så sätt minskas mängden data

som hämtas från databasen, mängden bearbetning som sker lokalt och

antalet frågor till databasen.

Obs! Om du använder en lokal ögonblicksbild som datakälla påverkas

inte prestanda när du ändrar frågan eftersom frågan inte behöver skickas

tillbaka till databasen.

More magazines by this user
Similar magazines