Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 7: Optimera resultatet i Impromptu

• Se till att du har all information du behöver för att utföra den

planerade åtgärden. Du kan inte använda information som inte finns

i ögonblicksbilden.

• En rapport som använder en ögonblicksbild som datakälla har inte

längre åtkomst till databasen. Informationen uppdateras alltså inte

förrän du återskapar ögonblicksbilden eller kopplar frågan till

databasen.

Förbättra prestandan med hjälp av HotFile-filer

En HotFile-fil är en separat, lokal datatabell som du kan använda i en

rapport. Du kan använda en HotFile-fil som datakälla genom att koppla

den till en rapport. Eftersom det finns en HotFile-fil på datorn kan du

minska nätverkstrafiken och minska körtiden för rapporten.

Använd bara en HotFile-fil om du inte har direkt tillgång till

informationen, dvs när informationen inte finns i den databas som din

katalog har tillgång till.

Du kan:

• förbättra frågeprestanda och rapportkörning med hjälp av HotFilefiler.

Om du t ex använder en stor, statisk uppsättning data för många

rapporter kan du skapa en HotFile-fil med dessa data och använda

den i stället för att hämta data från databasen.

• förbättra rapportkörning med förberäknade HotFile-tabeller.

Förberäknade HotFile-tabeller innehåller komplexa beräkningar som

tar fram vissa beräknade värden.

Om du t ex använder komplicerade beräkningar i rapporter som

bara ändras en gång i månaden kan du skapa förberäknade HotFiletabeller

i början av månaden och använda HotFile-data under

månaden i stället för att gång på gång göra nya beräkningar.

Information om hur du skapar HotFile-filer finns på sidan 196.

228 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines