Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 7: Optimera resultatet i Impromptu

När ska yttre kopplingar inte användas?

Administratören kan välja att inte använda yttre kopplingar om

• datamodellen inte har alternativa relationer mellan tabeller

• det inte spelar någon roll att rader raderas när matchningar saknas i

en annan tabell

Skriva över yttre kopplingar

Om administratören har gjort alternativet tillgängligt kan du skriva över

alla yttre kopplingar i en rapport.

Så här gör du:

■ Markera kryssrutan Inkludera tabellkopplingsvärden som saknas (yttre

koppling) (fliken Åtkomst, dialogrutan Fråga).

Alla rader visas, även om det inte finns data som motsvarar varandra

i tabellerna.

Du kan eventuellt åstadkomma samma sak som en yttre koppling genom

att använda

• underrapporter för att länka data mellan en överordnad och en

underordnad fråga.

• detaljvisningsrapporter för att länka ihop två rapporter och underlätta

växling mellan dem.

• aliastabeller för att skapa en aliastabell (i stället för att skapa en yttre

koppling till den ursprungliga tabellen) och länka till den när en

sådan databegäran är ett undantag.

Exempel på yttre kopplingar

Anta att databasen innehåller två tabeller.

Säljrepresentant

230 Avancerade Impromptu-rapporter

Tabell 1 Tabell 2

Säljrepr.

nummer Säljrepr. namn

Total

försäljning

Björn Eriksson 1 Björn Eriksson 921 110,64 kr

Gustav Grumlin 2 Putte Sandberg 229 658,48 kr

More magazines by this user
Similar magazines