Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Bilaga B: Uttryckskomponenter

När ska jag använda uttrycksredigeraren?

Skapa uttryck

Använd uttrycksredigeraren när du

• skapar eller redigerar en beräkning

• skapar eller redigerar ett villkor för att filtrera eller framhäva data

• skapar ett villkor eller en beräkning som ska lagras i katalogen

I följande tabell jämförs beräkningar och villkor.

Välj de komponenter som ska ingå i uttrycket bland alternativen i

uttrycksredigeraren. De enda komponenterna som finns tillgängliga är

sådana som är logiska med avseende på den föregående komponenten i

uttrycket.

Du kan skapa ett villkor för att filtrera en rapport eller för att använda

villkorlig formatering.

238 Avancerade Impromptu-rapporter

Beräkning Villkor

Beskrivning Ett uttryck som beräknar

ett nytt dataelement

baserat på befintliga

dataelement.

Använd för att Summera data eller

utföra beräkningar.

Du kan spara ett villkor i

katalogen om du vill att

alla kataloganvändare

ska använda det.

Ett sant eller falskt

uttryck som hämtar en

delmängd av

rapportinformationen

baserat på villkor i

uttrycket.

Filtrera bort onödiga

data eller framhäva den

viktigaste informationen

i rapporten. Du kan lagra

det i katalogen så att alla

kataloganvändare kan få

tillgång till det.

Exempel 0,80*Prodpris

Land=‘Sverige’

Multiplicerar värdet på Hämtar data där Land är

Prodpris med 0,80

(80 %) för att beräkna ett

rabattpris (20 % rabatt).

lika med Sverige.

More magazines by this user
Similar magazines