Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Ikonerna bredvid funktionsnamnen i rutan Komponenter Tillgängliga

anger var de kommer att användas. Ikonerna är följande:

Den här

ikonen Används

Endast i Impromptu. Funktionen används alltid lokalt

på datorn. Detta gäller många av de inbyggda

funktionerna i Impromptu.

Impromptu-funktioner

Dessa funktioner är alltid tillgängliga, oavsett om de stöds av den aktiva

databasen eller inte. Vissa av funktionerna i Impromptu används lokalt

på datorn, andra inte. Om den aktiva databasen har en motsvarande

funktion kan databasen använda funktionen. I annat fall utförs den

lokalt.

Obs! Databasfunktioner har inte alltid samma namn som sina

motsvarigheter i Impromptu.

Databasfunktioner

Endast funktioner som är gemensamma för två eller flera av de

Impromptu-stödda databaserna är dokumenterade. Dessa funktioner kan

endast användas på databasen. Funktioner som är specifika för en viss

databas beskrivs inte här.

Kontakta administratören om du ansvarar för att distribuera kataloger till

användarna och vill ha mer information om databasfunktioner.

242 Avancerade Impromptu-rapporter

Endast i databas. Dessa funktioner kan endast

användas på databasen.

I Impromptu eller databasen. Den aktiva databasen

har en funktion som motsvarar Impromptu-funktionen.

Funktionen utförs på databasen om alla parametrar

kan utvärderas av databasen. Annars utförs den lokalt.

Exempel: uttrycket

lägg-till-månader(Datumkolumn,2)

kan utvärderas av en Oracle-databas. Uttrycket

lägg-till-månader(lägg-till-år(Datumkolumn,1)2)

utvärderas däremot lokalt, eftersom funktionen läggtill-år

inte är tillgänglig i Oracle.

More magazines by this user
Similar magazines