Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Summeringar

Summeringar är, precis som funktioner, fördefinierade beräkningar för

ett eller flera värden. Summeringar utför en operation och returnerar ett

värde som summerar data. Du kan använda summeringar fristående eller

infoga dem i uttryck.

Följande typer av summeringar ingår i Impromptu:

• Medelvärde

• Antal

• Maximum

• Minimum

• Rörligt genomsnitt

• Rörlig summa

• Kvantil

• Procentandel

• Procentsats

• Rangordning

• Förhållande

• Löpande medelvärde

• Löpande antal

• Löpande-skillnad

• Löpande maximum

• Löpande minimum

• Löpande summa

• Standardavvikelse

• Tertil

• Summa

• Avvikelse

Mer information om summeringar finns på sidan 59 .

250 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines