Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Kvantil

Exempel

Du vill beräkna summan av den totala försäljningen under tre

godtyckliga redovisningskvartal i följd.

rörlig-summa (Kvant, 3)

Kvartal Total försäljning

rörlig-summa

(Kvant,3)

K1 - 97 360 000 NULL

K2 - 97 470 000 NULL

K3 - 97 150 000 980 000

K4 - 97 290 000 910 000

K1 - 98 210 000 650 000

K2 - 98 510 000 1 010 000

K3 - 98 1 000 000 820 000

K4 - 98 580 000 1 190 000

Returnerar rangordningen på ett värde med avseende på ett angivet

intervall. Funktionen returnerar heltal som motsvarar ett intervall med

rangordningar, exempelvis 1 (högsta) till 100 (lägsta).

När rangordning-funktionen ordnar resultatmängden hierarkiskt

dividerar kvantil resultatet enligt det angivna värdet på heltalsuttryck.

Om du exempelvis anger värdet 4 medför funktionen kvantil att

resultatmängden delas upp i fjärdedelar.

Om argumentet numeriskt_uttryck inte är NULL returnerar funktionen ett

heltal som motsvarar en rangordning inom det begärda intervallet.

Om du exempelvis anger argumentet heltalsuttryck till 4 returneras 1 om

ett värde förekommer inom den högsta rangordningen, 4 om ett värde

förekommer inom den lägsta rangordningen och så vidare.

Syntax

kvantil (numeriskt_uttryck, heltalsuttryck)

254 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines