Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Rangordning

Bilaga B: Uttryckskomponenter

Operationerna i ett uttryck utförs i en bestämd ordning. Ju lägre

rangordning, desto tidigare utförs operationen. Operationer med samma

rangordning utförs från vänster till höger.

Rangordning Operation Operator

1 Multiplikation och

division

2 Addition, subtraktion

och kombination av

textsträngar

3 Mindre än, större än,

lika med, inte lika

med

4 Mindre än eller lika

med, större än eller

lika med

5 Logiskt ICKE, OCH

eller ELLER

Du kan använda parenteser ( ) för att ändra beräkningen av ett uttryck.

Allt inom parenteser beräknas först, och det beräknade värdet används

sedan i det övergripande uttrycket.

Obs! Du kan inte använda ett stort binärt textobjekt (BLOB) i uttryck.

* /

+ -

< > =

=

icke, och, eller

Avancerade Impromptu-rapporter 265

More magazines by this user
Similar magazines