Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Sakregister

—D—

data

infoga i ram, 118, 124

källa och prestanda, 226

lägga till i diagramram, 129

databas, komma åt via katalog, 190

dataelement

beräknat, 73

formatera med ledtext, 57

gruppera, 30

kombinera, 84

kopiera till andra program, 173

lägga till, 150

ta bort, 150

ändra, 70

datahämtning

använda miniatyr, 195

automatisk, 192

begränsa, 195

datum, skapa från tal, 82

definiera data, 126

delad katalog

ändra, 203

översikt, 200

detaljdataelement, ändra, 70

detaljfilter, 32

detaljvisningsrapport

använda, 158

ställa in, 158, 159

testa, 163

diagramram

beskrivning, 114

formatera, 130

lägga till data, 129

ändra data, 129

distribuera

HTML-rapport, 186

rapport med hjälp av formatmall, 87

dölja rapportobjekt, 95

—E—

egenskap, för ram, 115

extrahera år, månad, dag

från ett datum, 80

—F—

fast koppling, 64

fil, i HTML-rapport, 185

filter

använda, 37, 40

använda databassummeringar, 223

276 Avancerade Impromptu-rapporter

data i en korstabell, 148

detalj, 32

detaljvisning, 162

icke-indexerad kolumn, 223

korstabellsfilter, 148

Om/Så/Annars, 224

prestandafråga, 223

rullande tidsperiod, 42

skapa, 35

skapa detaljfilter, 35

spara i katalog, 207

summering, 33

ta bort, 38, 44

tips, 44

typ, 148

upphäva, 38

ändra, prestandafråga, 223

filteruttryck

använda efter summering, 39

använda I, 38

förfiltrera, komponent, 39

med ledtext, 53

parentes i, 37

tips, 44

översikt, 37

fjärrögonblicksbild

använda, 194

jämföra med lokal ögonblicksbild, 194

spara som lokal ögonblicksbild, 194

flera frågor, vad du kan göra, 154

fliken Åtkomst, visa, 196

flytta katalogmapp, 206

formatera

data med hjälp av villkor, 91

diagram, 130

HTML-rapport, 181

korstabellsrapport, 146

länkat eller inbäddat objekt, 172

med hjälp av villkor, 91

formatering

tredimensionell, 89

formatmall

använda 3D-formatering, 89

använda på villkor, 93

distribuera rapport med hjälp av, 87

med hjälp av villkor, 92

skapa, 87

ta bort från villkor, 94

utelämna, 89

ändra, 89

More magazines by this user
Similar magazines