Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Sakregister

—K—

kapslad korstabellsrapport, 141

katalog

använda, 190, 200

attribut, 200

behörighet, 200

delad, 200

ledtext, 48

mapp, flytta, 206

mapp, kopiera, 206

mapp, skapa, 205

personlig distribuerad, 201

personlig distribuerad, ändra, 204

spara beräknat dataelement i, 208

spara filter i, 207

spara ledtext i, 210

spara summering, 208

spara summering i, 208

syfte, 191

typ, 200

uppdatera, 202

uppdatera automatiskt, 202

ändra, 203

öppna, 201

klient/server-balansering

justera för effektivitet, 219

översikt, 219

kolumnrubrik, länka till fråga, 113

komma åt databaser, 190

kopiera

data till andra program, 173

katalogmapp, 206

summering, 69

koppling

automatisk, 62

beskrivning, 229

detaljvisning, 162

effekt på rapport, 229

fast, 64

full yttre koppling, exempel, 231

högra yttre koppling, exempel, 231

inte använda, 230

skriva över, 230

vänstra yttre koppling, exempel, 231

ändra, 67

korstabellsrapport

använda beräknad kolumn, 147

använda mer än en summering, 146

byta plats på data, 150

filter i, 148

filtrera data, 148

formatera, 146

kapslad, 141

278 Avancerade Impromptu-rapporter

lägga till eller ta bort data, 150

lägga till summering, 143

redigera SQL, 138

skapa, 139

skapa beräknad kolumn, 146

skapa med hjälp av en mall, 139

skapa med hjälp av rapportguide, 139

skapa ny, 141

sortera data, 148

summering av cell, 144

summering av kolumn och sidfot, 145

vända listrapport, 140

ändra, 150

ändra till listrapport, 151

krav, ledtext, 48

—L—

ledtext

använda för att filtrera rapporter, 55–56

använda värde i, 50

formatera data med, 57

hantera, 49

i beräknade dataelement, 56

i filteruttryck, 53

inmatning, 45

katalog, 48

krav, 48

med flera alternativ, 53

ordna om, 45

orefererad, 49

plocklista, 46

skapa, 50

skapa för ett enskilt val, 51

skapa plocklistor för flera alternativ, 47

skapa överlappande, 53

skiftlägeskänslig, 45

spara i katalog, 210

typ, 45

visa värde i, 50

ändra ledtextavgränsare, 47

ledtextavgränsare, ändra, 47

ledtexthanterare, 45, 49

listram, 121

beskrivning, 114

infoga data, 122

infoga rapportobjekt, 122

listrapport

vända data, 140

ändra korstabell till, 151

lokal ögonblicksbild

jämföra med fjärrögonblicksbild, 194

lokal ögonblicksbild, beskrivning, 193

More magazines by this user
Similar magazines