Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Använda koppling för att ta bort upprepade data i grupper

Om du kopplar ett element till ett grupperat element tas upprepade data

bort utan ytterligare bearbetning. Det kopplade elementet måste ha en

en-till-en-relation med det grupperade elementet.

Om du t ex kopplar kolumnen Område i den här rapporten till

Områdeskod tas dubblerade områdesnamn bort:

Rapport utan

koppling

Område kopplat till

Områdeskod

Så här gör du

1. Klicka på Fråga på Rapport-menyn och sedan på fliken Grupp.

2. Markera det dataelement som du vill koppla och klicka på knappen

Koppla.

Dataelementets ikon blir en kopplad ikon och dataelementet flyttas

uppåt i listan i rutan Grupperingsordning så att det visas under det

grupperade dataelement som det kopplas till.

Tips!

• Ett dataelement som kopplas till ett grupperat dataelement visas med

en ikon på fliken Grupp (dialogrutan Fråga). Den övre delen av ett

kopplat dataelement är halvfylld.

• Ett grupperat element har också en ikon på fliken Grupp.

Den övre delen är helt fylld.

När du lägger till en koppling kopplas det markerade elementet till det

grupperade elementet som finns sist i listan i rutan Grupperingsordning

på fliken Grupp (dialogrutan Fråga).

Om den grupp som du vill koppla till inte är den sista i listan i rutan

Grupperingsordning gör du följande

1. Dela upp eventuella grupper nedanför målgruppen.

2. Använd kopplingen.

3. Gruppera om elementen i den ursprungliga ordningen.

Avancerade Impromptu-rapporter 31

More magazines by this user
Similar magazines