Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Så här gör du

1. I rutan Tillgängliga komponenter (fliken Filter, dialogrutan Fråga)

lägger du till dataelementet från Rapportkolumner eller

Katalogkolumner.

2. Skapa ett filteruttryck som slutar med I, Alla eller Valfritt.

3. Dubbelklicka på Datamängd.

4. Klicka på rapporten som innehåller datamängden och markera

kolumnen som du vill basera filtret på.

5. Klicka på Öppna.

6. Klicka på OK.

Filtrera med hjälp av en rullande tidsperiod

Du kan hämta data för en tidsperiod med ett fast intervall där båda

datumen rör sig kontinuerligt (en rullande tidsperiod). Om du vill skapa

ett uttryck för en rullande tidsperiod anger du aktuellt datum från något

av följande:

• databasen med hjälp av funktionen Nu

• datorn med hjälp av funktionen Idag.

Datumfunktionerna i Impromptu, t ex Lägg-till-år fungerar med

datumformat. Om DateTime-format används i databasen måste en

datumfunktion i filtret föregås av funktionen Datumtid-till-datum för att

formatet ska konverteras.

Information om funktioner finns på sidan 241.

42 Avancerade Impromptu-rapporter

— Exempel —

Du kan filtrera en rapport så att information om de order som las förra

året hämtas. I stället för att ta med datumen i filtret och ändra dem varje

gång du kör rapporten, kan du använda följande funktioner i

filterdefinitionen:

Orderdatum >= lägg-till-år ((nu ( )), -1) och Orderdatum < nu ( )

Den första delen av uttrycket begränsar data till de poster som daterades

ett år tidigare än datumet enligt din dator och den andra delen begränsar

data till poster från föregående dag eller tidigare.

När du använder filtret hämtas aktuell information som ska användas i

uttrycket. Om funktionen Nu t ex returnerar datumet 7 september 1998

kommer det här uttrycket att returnera alla poster som är daterade

mellan den 7 september 1997 och den 6 september 1998.

Information om funktioner finns på sidan 241.

— ◆ —

More magazines by this user
Similar magazines