Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Tips för filter

Så här gör du

1. I rutan Tillgängliga komponenter (fliken Filter, dialogrutan Fråga)

lägger du till dataelementet från Rapportkolumner eller

Katalogkolumner.

2. I rutan Tillgängliga komponenter dubbelklickar du på

• Som

• Sträng och skriver sedan strängen med eventuella jokertecken

3. Klicka på OK.

Obs!

Impromptu är skiftlägeskänsligt. Se till att du skriver stora och små

bokstäver korrekt.

• Om du vill filtrera bort repetitiv information i databasen och bara

hämta unika datarader markerar du kryssrutan Ta bort dubblettrader

på fliken Filter (dialogrutan Fråga).

• Om du vill ta bort alla filter från en rapport trycker du på Esc för att

se till att ingenting i rapporten är markerat. Därefter klickar du på

knappen Filter i standardverktygsfältet och bekräftar att du vill radera

det befintliga filtret.

• Om du vill förse rapportanvändaren med en beskrivning av

rapportinnehållet kan du ta med filterdefinitioner eller värden i en

rapportrubrik eller textram. En rapport filtreras t ex så att bara rader

för Nordamerika visas. I rapportrubriken kan du ta med filteruttrycket

“Land = ‘Nordamerika’”. Du kan infoga filterdefinitioner med hjälp av

dialogrutan Fler objekt.

44 Avancerade Impromptu-rapporter

More magazines by this user
Similar magazines