Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Katalogledtexter

Administratören kan skapa katalogledtexter som sparas i en mapp i

katalogen. Användare kan också skapa sina egna katalogledtexter om de

har behörighet eller arbetar med en personlig, distribuerad kopia av

katalogen (Mappar i Katalog-menyn).

Eftersom katalogledtexter finns i katalogen är de tillgängliga för alla

rapporter som är kopplade till katalogen. Du kan komma åt

katalogledtexter från fliken Filter (dialogrutan Fråga). En mapp för

katalogledtexter visas under Katalogkolumner i rutan Tillgängliga

komponenter.

Symbolen för katalogledtexten anger att det är en katalogledtext.

Du kan flytta, kopiera och ta bort katalogledtexter med hjälp av

OLE-automatisering på samma sätt som andra katalogelement.

Information om OLE-automatisering finns i Makro-hjälpen

(CognosScript-redigeraren).

Tillfällen att använda olika typer av ledtexter

Vilken typ av ledtext du skapar beror på vilken funktion ledtexten ska

ha, hur mycket bearbetning som krävs och vilken typ av data som ska

hanteras (statiska eller dynamiska). Följ riktlinjerna nedan för att välja

lämplig typ av ledtext till dina rapporter.

Använd Om

En katalogplocklista. Den här

typen av ledtext kräver ingen

detaljerad kunskap om databasen.

En rapportplocklista med en

ögonblicksbild eller en HotFilerapport

som datakälla. Eftersom

rapporten redan har skapats och

sparats med nödvändiga data

behöver du inte ställa en fråga till

databasen när du kör ledtexten.

På så sätt kan du spara tid.

Inmatningsledtext. Den här typen

av ledtext kan snabba upp

bearbetningen eftersom rapporten

inte behöver referera till

katalogen.

En överlappande rapportledtext.

Information om överlappande

ledtexter finns i Beräkna

dataelement på sidan 56.

48 Avancerade Impromptu-rapporter

Rapporten består av en enkel lista

med dynamiska värden.

Ytterligare bearbetning krävs för

filtrering och beräkningar.

Läsarna har detaljerad kunskap om

databasen eller du vill att

rapporten ska filtreras på ett

intervall med värden.

Rapporterna består av en hierarki

av värden.

More magazines by this user
Similar magazines