Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Så här skapar du en ledtext för ett enskilt värde

1. Klicka på Ordna ledtexter på Rapport-menyn.

2. Klicka på Ny.

Dialogrutan Redigera ledtext visas.

Kapitel 2: Rapportdata

3. Skriv ett namn på ledtexten i rutan Namn.

4. Välj ledtexttyp i rutan Typ.

5. I rutan Meddelande skriver du de instruktioner som visas för

användarna i dialogrutan Ledtexter när rapporten öppnas.

Avancerade Impromptu-rapporter 51

More magazines by this user
Similar magazines