Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Så här gör du

1. Klicka på Fråga på Rapport-menyn och sedan på fliken Filter.

2. Skapa ett filteruttryck där du vill infoga ledtexten.

Information om hur du skapar filteruttryck finns på sidan 35.

3. Gör något av följande:

• Om du vill använda en befintlig ledtext eller skapa en ny

dubbelklickar du på Fråga efter, väljer eller skapar ledtexten och

klickar sedan på OK.

• Om du vill använda en ledtext som är sparad i katalogen

dubbelklickar du på Katalogkolumner, väljer ledtexten och

klickar sedan på OK.

Sökvägen till och namnet på ledtexten visas i rutan Filterdefinition.

För en ledtext som t ex kallas Försäljning över och ligger i mappen

Katalogledtexter ser det ut så här:

56 Avancerade Impromptu-rapporter

Försäljningssumma >= ?\Katalogledtexter\Försäljning över?

4. Skapa resten av filteruttrycket, om det behövs.

5. Klicka på OK.

Beräkna dataelement

Ledtexter kan fånga värden som används i beräkningar. En beräkning

bestämmer t ex nya produktpriser baserat på en prishöjning som angetts

i en ledtext:

Nytt produktpris = Produktpris + (Produktpris * ?Prishöjning?)

Varje gång du öppnar eller kör rapporten kan du ange olika värden på

prishöjningen utan att ändra själva beräkningen.

Så här gör du

1. Välj Fråga på Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Data.

2. Klicka på knappen Beräkna.

3. I dialogrutan Beräkningsdefinition skapar du ett beräkningsuttryck

där du vill infoga ledtexten.

Information om hur du skapar beräkningsuttryck finns i Skapa

beräknade fält på sidan 74.

4. Gör något av följande:

• Om du vill använda en befintlig ledtext eller skapa en ny

dubbelklickar du på Fråga efter, väljer eller skapar ledtexten och

klickar sedan på OK.

• Om du vill använda en ledtext som är sparad i katalogen

dubbelklickar du på Katalogkolumner, väljer ledtexten och

klickar sedan på OK.

More magazines by this user
Similar magazines