Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Ledtexthanterare.

Ledtextens namn visas i rutan Uttryck. En ledtext som kallas

Försäljning över kan exempelvis se ut så här:

Försäljningssumma >= ?Försäljning över?

6. Skapa resten av beräkningsuttrycket, om det behövs.

7. Klicka på OK.

Dialogrutan Ledtexter visas och där kan du välja ett värde.

Formatera data

Ledtexter kan fånga värden som används i villkor som formaterar data.

Varje gång du kör en rapport kan du ändra villkorsbeskrivningen utan att

ändra själva villkoret.

Du kan t ex skapa ett villkor som använder grön bakgrundsfärg på alla

försäljningsbelopp som är större än det belopp som anges i en viss

ledtext. Du kan ange “4000” i ledtext enligt följande:

I resultatlistan är alla försäljningsbelopp som överstiger 4000 kr

villkorligt formaterade.

Alla

försäljnings-

belopp över

4000 kr

markeras.

Avancerade Impromptu-rapporter 57

More magazines by this user
Similar magazines