Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Summeringar

Kapitel 2: Rapportdata

Summeringar är liksom funktioner fördefinierade beräkningar som utför

en operation på ett eller flera värden och returnerar ett värde som

summerar data, t ex summa, antal och medelvärde. Du kan använda

summeringar fristående eller infoga dem i uttryck.

Du kan skapa summeringar baserat på rapportdata eller på den katalog

som rapporten är kopplad till. Om rapporten innehåller grupper och du

vill att summeringen ska ta hänsyn till grupperna bör du skapa

summeringen baserat på rapporten. På så sätt kan du vara säker på att

det resultat som returneras motsvarar rapportens upplägg.

Den viktigaste skillnaden mellan dessa summeringstyper är att

summeringar som baseras på en rapport innehåller en funktion

(t ex SQL-satsen “distinct”) som säkerställer att endast en förekomst av

ett värde räknas för grupperade element.

Anta att du har en listrapport med kundadresser som grupperas efter

Land, Stad och Kund. Du vill räkna antalet kunder som betjänas av de

olika distributionscentralerna, som är ordnade per land. Du skapar då en

antalssummering av kunder baserat på rapporten. Resultatet blir en

korrekt räkning av antalet kunder som stöds av olika

distributionscentraler i respektive land.

Obs! Om du hade skapat antalssummeringen baserat på katalogen

skulle den ha returnerat ett värde för hur ofta fältet Kund inte var tomt

och tagit med alla förekomster av samma kundnamn.

Du kan skapa enkla summeringsuttryck med hjälp av knappen Summa.

När du klickar på knappen Summa (dialogrutan Fråga) eller håller ned

Ctrl och klickar på knappen Summa (i verktygsfältet) visas dialogrutan

Automatiska summor. När du använder knappen Summa beräknas

automatiskt summan av alla grupperade nivåer.

Avancerade Impromptu-rapporter 59

More magazines by this user
Similar magazines