Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Fast koppling

Skapa en summering

När du lägger till en summering till en fråga kan du koppla

summeringen till ett visst dataelement i rapporten eller i katalogen, eller

till hela rapporten. Om du flyttar summeringen ändras inte värdet.

Du kan se om en summering har en fast koppling på dess ikon på fliken

Grupp (dialogrutan Fråga). Den nedre delen av en fast summeringsikon

är tom.

— Exempel —

Du inkluderar en summering för att beräkna den totala

försäljningssumman och du anger manuellt att summeringen gäller för

kundnamnet. Den här ‘för’-satsen är hårdkodad eller låst i

summeringsuttrycket, så summeringen ändras inte när du ändrar dess

placering i rapporten.

64 Avancerade Impromptu-rapporter

Värdet på den här summeringen

ändras inte när du kopierar eller

flyttar den hit från dess

ursprungliga placering.

Summeringen är fast kopplad till

Kundnamn oavsett vart du kopierar

eller flyttar summeringen.

— ◆ —

Du kan lägga till fördefinierade summeringar från katalogen eller skapa

nya summeringar.

Så här lägger du till en fördefinierad summering från en katalog

1. Välj Fråga på Rapport-menyn och sedan på fliken Data.

2. I rutan Katalog dubbelklickar du på summeringen för att lägga till

den i rutan Frågedata och klickar sedan på OK.

Summeringen som du markerade infogas i rapporten. Om den har

automatisk koppling beräknas värdet baserat på var du infogar den i

rapporten.

När du markerar dataelement i katalogen har ett summeringsdataelement

samma ikon som en beräkning.

More magazines by this user
Similar magazines