Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 2: Rapportdata

Du kan ändra kopplingen för en summering genom att markera

summeringen i rutan Frågedata (dialogrutan Fråga) och klicka på

Redigera definition.

Obs!

Du kan endast ändra kopplingen för en summering som är fördefinierad

i katalogen om du har rätt behörighet.

Så här gör du

1. Markera ett värde i rapportens summeringskolumn, högerklicka och

klicka sedan på Datadefinition.

2. I rutan Koppling (dialogrutan Datadefinition) gör du något av

följande:

3. Klicka på OK.

Tips!

• Om du vill visa kopplingen för en markerad summering i rapporten

kan du titta på statusraden. Exempel: Total (Försäljningssumma)

[för Produkttyp].

68 Avancerade Impromptu-rapporter

Markera För att beräkna summeringen

Automatisk Baserat på dess placering i rapporten

Rapport För hela rapporten

Ett dataelement För ett visst dataelement

More magazines by this user
Similar magazines