Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

vi Avancerade Impromptu-rapporter

Kapitel 6: Om kataloger........................................ 199

Vad kan du göra med kataloger?...................................200

Använda kataloger......................................................200

Så här öppnar du kataloger .....................................201

Skapa en personlig distribuerad katalog..........................202

Så här uppdateras kataloger som du skapar................202

Vad kan du ändra? .....................................................203

Byta namn på mappar och deras innehåll...................204

Skapa katalogmappar.............................................205

Flytta mappar och deras innehåll...............................206

Spara filter i kataloger.............................................207

Ändra ett fördefinierat filtervillkor................................208

Spara beräknade dataelement och summeringar

i kataloger.......................................................208

Spara ledtexter i kataloger .......................................210

Lägga till användarklasser ........................................212

Kapitel 7: Optimera resultatet i Impromptu............ 215

Skapa effektiva rapporter .............................................216

Skillnaden mellan frågor och rapporter............................217

Balansera klient/server-bearbetning................................219

Vilka klient/server-alternativ är mest effektiva? ..............219

Vem ställer in alternativet för klient/server-balansering? ..220

Frågor.......................................................................220

Summeringar..............................................................221

Hämta summeringsdataelement .................................221

Placera summeringar i sidfötter..................................221

Sortera databassummeringar ....................................222

Koppla summeringar till dataelement ..........................222

Filter .........................................................................223

Ändringar i filtret.....................................................223

Databassummeringar...............................................223

Icke-indexerade kolumner.........................................223

Funktioner i Impromptu.............................................223

Sortera icke-indexerade kolumner ...................................224

Funktioner i Impromptu .................................................224

Om/Så/Annars- och Slå upp-satser...........................224

Funktioner .............................................................224

OLE (Object Linking and Embedding) .........................225

Kommandon för rapportformatering ................................225

Sök data efter bästa storlek ......................................225

Anpassa till sida.....................................................225

More magazines by this user
Similar magazines