Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Så här gör du

Kapitel 2: Rapportdata

1. Gör något av följande för att lägga till det första datumet i uttrycket:

Dubbelklicka på... Om

Rapportkolumner och

dubbelklicka på ett datum.

Katalogkolumner, dubbelklicka

på datumet i rutan

Katalogmappar och klicka sedan

på OK.

2. I rutan Tillgängliga komponenter dubbelklickar du på “-”.

3. Gör något av följande för att lägga till det andra datumet i uttrycket:

Uttrycket ser ut ungefär så här:

Avslutsdatum - Orderdatum

Du vill använda ett datum från

rapporten

Du vill använda ett datum som

inte finns i rapporten

Dubbelklicka på... Om

Rapportkolumner och

Datumet finns i rapporten

dubbelklicka sedan på ett

datum.

Katalogkolumner, dubbelklicka

på ett datum i rutan

Katalogmappar och klicka sedan

på OK.

Datumet inte finns i rapporten

4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Beräkningsdefinition och

klicka eventuellt på OK för att stänga fliken Data (dialogrutan

Fråga).

Avancerade Impromptu-rapporter 77

More magazines by this user
Similar magazines