Avancerade Impromptu-rapporter

public.dhe.ibm.com

Avancerade Impromptu-rapporter

Använda alternativa datakällor ...................................... 226

Testa frågor med miniatyrer ...................................... 226

Förbättra prestandan med hjälp av ögonblicksbilder ..... 227

Förbättra prestandan med hjälp av HotFile-filer.............228

Så här påverkar yttre kopplingar arbetet:......................... 229

Vad är en yttre koppling?......................................... 229

När ska yttre kopplingar inte användas?..................... 230

Exempel på yttre kopplingar ..................................... 230

Begränsa data ........................................................... 232

Minimera anslutningstid................................................ 232

Bilaga A: Kommandoradsväxlar ................................ 233

Kommandoradsväxlar ..................................................234

-m ................................................ 234

..................................................... 235

Bilaga B: Uttryckskomponenter .................................. 237

När ska jag använda uttrycksredigeraren?.......................238

Skapa uttryck .............................................................238

Funktioner..................................................................241

Vad är en funktion?................................................. 241

Typer av funktioner..................................................241

Varför ska man använda funktioner?........................... 243

Bra att veta om Impromptu-funktioner .......................... 243

Skapa beräkningar och villkor .......................................244

Funktioner i Impromptu.............................................244

Databasfunktioner...................................................249

Summeringar..............................................................250

Hur nullvärden hanteras i summeringar .......................251

Medelvärde .......................................................... 251

Antal.................................................................... 251

Maximum .............................................................252

Minimum ..............................................................252

Rörligt-medelvärde ..................................................252

Rörlig-summa ......................................................... 253

Kvantil..................................................................254

Procent av total ...................................................... 255

Procentsats............................................................256

Rangordning ......................................................... 256

Förhållande........................................................... 257

Löpande medelvärde ..............................................257

Löpande antal .......................................................258

Löpande-differens ...................................................259

Löpande maximum ................................................. 259

Löpande minimum ..................................................260

Avancerade Impromptu-rapporter vii

More magazines by this user
Similar magazines