ABC ÅKARNA - Sveriges Åkeriföretag

akeri.se

ABC ÅKARNA - Sveriges Åkeriföretag

ABC ÅKARNA

TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

NUMMER 3 2010

Höstens Mariehamnsresa

Veteranklubben 40 år

Grönt bränsle

Åkarsvingen


delar

dygnet runt

www.begagnadelastbilsdelar.se

Renoverad växellåda med 12 månaders garanti.

BEGAGNADE DELAR PÅ NÄTET

Störst utbud av lastbilsdetaljer, dygnet runt

Vi är specialister på begagnade lastbilsdetaljer till Volvo och Scania. Här finns allt från hytter,

motorer, växellådor och bakaxlar till mindre lastbilsdetaljer. Använd nätet när du letar. Gå till

www.begagnadelastbilsdelar.se. Snabbt och effektivt.

10 dagars bytesrätt gäller vid alla köp. 3 mån

garanti om du köper växellådor, bakaxlar m.m som

är testade och provkörda. 12 mån garanti vid köp

av produkter som är renoverade med nya delar.

Sök direkt: www.begagnadelastbilsdelar.se

Telefon Kungälv: 0303-922 30/31

Telefon Södertälje: 08-553 038 21

www.begagnadelastbilsdelar.se

just nu 7000 lastbilsdelar till bra priser.

Volvo trucks. DRIVING PROGRESS

www.volvotruckcenter.se

FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR


Bristen på jobb

ABC ÅKARNA

Medlemstidning för Åkeriföreningen

i Stockholm och Uppsala län.

Årgång 57.

ISSN 1402-3377

Utkommer med fyra nummer per år.

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

syns i backspegeln

Vid de möten och kontakter med er medlemmar vi haft sedan

i somras framkommer, oavsett transportområde, att det

är rulle på transportmarknaden. Det känns skönt.

Men, det som också tydligt framkommer är att de flesta

branschavsnitt lever i sviter av lågkonjunkturen när det

gäller den prisprutning som många ”tvingades” in i för att

behålla kunderna.

Kort sagt, marknadsekonomins regelverk beträffande

tillgång och efterfrågan på varor och tjänster satte in med

full kraft.

Det som nu förväntas hända, och har hänt, är resursbrist

på många områden innebärande att marknadsekonomins

regelverk bör träda i kraft igen?

Ökat transportbehov ger chaufförsbrist

Bristen på jobb syns i backspegeln men genom vindrutan

kan vi absolut blicka fram mot en växande ABC-region

som kräver ytterligare transporter. Jag siar om att förarbristen

kommer att vara på allas läppar inom överskådlig tid.

Skjut inte på YKB-utbildningen!

”Vänta inte för länge” är ett mantra som vi kör med i akt

och mening för att få er medlemmar att komma igång med

utbildningsplanering för Yrkeskompetensbeviset (YKB).

Ruska om er helt enkelt för att ni ska komma igång mentalt

med planeringen.

Över 50 framsynta deltagare har redan genomgått Sveriges

Åkeriföretags 7-timmars fortbildningskurs hos oss i

Spånga. Nu är det bara 114.950 kvar att fortbilda.

Fortbildningskurs (på 35 timmar) för erhållande av Yrkeskompetensbevis

gäller för er som före den 10 september

2009 var innehavare av körkort med behörighetsklass för

tung lastbil (C). De 35 timmarna måste vara genomförda

Postadress:

Fagerstagatan 6

163 53 SPÅNGA

Hemsida: www.abc-akarna.se

e-post: abc@akeri.se

Tel. 08-687 44 50

Fax 08-687 44 90

Ansvarig utgivare:

Torbjörn Heierson

Tel. 08-687 44 51

- Det är viktigt

att sätta igång

med YKB-utbildningen

i tid.

Annars kommer

det att stå

många före dig

i kön, förutspår,

Torbjörn Heierson,

vd för ABCåkarna.

före den 10 september 2016 annars är det stopp med att arbeta

som lastbilschaufför oavsett om det är ett åkerifordon

eller en tung bageribil.

Den som tar den tunga behörigheten efter den 10 september

2009 måste om man är under 21 år ha en grundutbildning

på 280 timmar och är man över 21 år gäller 140

timmar för att få ett YKB. YKB:n gäller i fem år sedan är

det dags att inom en femårsperiod genomgå 35 timmar igen

och så kommer det att hålla på. Vi genomför endast fortbildningar

(35 timmar).

Stort utbildningsbehov

Varför vi är lite tjatiga om det här är att det är 115.000 yrkesförare

för lastbil som ska utbildas och 35.000 bussförare.

Vi rekommenderar därför att köra igång och genomföra

7 timmar per år och ta det sista 7-timmarspasset år 2016 eftersom

nästa femårsperiod börjar när ni fått ert YKB-intyg.

Vi har utarbetat en fortbildningsplattform med 5 x 7 timmar

tillsammans med STR, TYA och NTF innebärande att

Redaktör:

Gunnar Gudmundsson

Tel. 08-687 44 55

gunnar.gudmundsson@akeri.se

www.abc-akarna.se 3


Innehåll

Ledare 3

Jul- och Nyårshälsningar 4

Utbildningar 5

Juristspalten 6

Yrkestrafikuppgifter 8

Dennis Eagle 10

Bohag 2010 14

Karosserimakare 16

Skruvade bilar 16

Scania SIAM 18

Avbrottsförsäkringar 22

Besök på BT Midland 24

Dispenstransporter 26

Arbetsutskottet i Uppsala 28

Medlemsaktuellt 30

Mariehamnskryssning 32

Åkerihandboken 2011 35

Bilprovarkväll 35

Verteranklubben 40 år 36

Medlemsförmåner 38

Kalle Sändare 39

Telias prislista 40

ABC-åkarna i Uppland 42

K-Spaning från ovan 44

Siw Malmkvist 46

Nostagimaskinen 48

Åkarsvingen 2010 50

Ernst Nilsson 51

Mellanölsgenerationen 52

BioDME 54

Norr- och Södergruppen 56

Android och appar 58

Vägrapportörer 58

Grönt bränsle 60

Veteraner hos DnB NOR 62

Foria och Alltransport 62

Omslagsbild: Peter Östervall (till höger),

vd och ägare till Mats Östervall

Flygfrakt AB, diskuterar aktuella dieselpriser

med Ulf Karlsson, drivmedelsansvarig

på ÅFA AB.

De båda träffades under utställningen

på Cinderellas bildäck i samband

med ABC-åkarnas Mariehamnskryssning,

lördagen 18 september i år.

4

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

ni om så önskas kan växla utbildare mellan oss. Här måste vi samarbeta för att

klara uppgiften till 2016.

För ytterligare information, gå in på www.akeri.se/ykb eller ta kontakt med

vår annelie.westberg@akeri.se på telefon 08-687 44 52.

Redaktionen vill påminna om manusstoppet

för införande av julhälsningar

i nästa nummer, nr 4 2010, av vår medlemstidning

ABC ÅKARNA”.

Beräknad utgivningsvecka är vecka

nr 51.

Senast fredagen den 26 november

vill vi ha manus på företagsnamn,

adressuppgifter och eventuella logotyper.

Uppgifterna placeras under vinjetten

”God Jul och Gott Nytt ÅR, tillönskas

www.abc-akarna.se

Vänta inte för länge & ta det försiktigt i hösttrafiken!

Torbjörn Heierson

torbjorn.heierson@akeri.se

Tel. 070-662 81 10

Dags att boka Jul- och Nyårshälsningar

i ”ABC ÅKARNA

kunder leverantörer och vänner!”

Annonspriset är 200 kronor plus

moms och 3% reklamskatt.

Meddela ditt deltagande till Gunnar

Gudmundsson på Åkeriföreningen

ABC-åkarna snarast och senast fredagen

den 26 november. Tel. 08-687 44

55, fax 08-687 44 90 eller e-post: gunnar.gudmundsson@akeri.se

Välkommen med din Jul- och Nyårshälsning

i ”ABC ÅKARNA”!

Ny enkät på gång till

Framtidens Åkare

Referensgruppen för Framtidens Åkare

ställde frågor till dig som medlem

genom en enkät under 2007 vad du

tyckte att vi på ABC-åkarna ska arbeta

med. Den enkäten blev sedan utgångspunkten

för en del av vad ABC-åkarna

har arbetat med under senaste åren. Vi

har använt oss av resultatet från era

svar, det som ni medlemmar tyckte

var viktigt!

Nu har det gått tre år sedan och vi

är nu intresserade av att känna er på

pulsen igen.

Under hösten/vintern kommer vi att

skicka ut en ny enkät som vi värdesätter

stort om ni svarar på! Det ger oss

värdefull information inför framtiden

och att vi tar till vara på vad du anser

att vi ska arbeta med!

Hör av dig om du har några frågor!

Ingemar Resare, ingemar.resare@akeri.se,

070-687 89 30.

Läs mera om utbildningarna till höger

på vår hemsida www.akeri.se


Aktuella utbildningar

Sveriges Åkeriföretag har en vision om en sund marknad med kunniga åkerier. Därför gör vi en bred

satsning för att utveckla åkerier inom olika kompetensområden som behövs för att fungera

framgångsrikt på marknaden. Utvecklingen går framåt, gör du?

Ledarskapsutbildning, steg

1

– Stig fram i ledarrollen

För dig som vill utveckla förståelsen för

ledarskap och lära dig metoder att använda i ditt

ledarskap. 7 dagar, fördelade på 1+2+2+2

Datum: dag 1: 17 feb 2010

Kursort: Markaryd

Ledarskapsutbildning, steg

2

– Samarbete eller konflikt

3 dagar intensivutbildning som ställer höga

krav på personligt engagemang. Erfarenhet

av annan ledarskapsutbildning är en viktig

förutsättning.

Datum: 16-18 mars 2011

Kursort: Markaryd

Affärsmannaskap

- för dig som vill skapa lönsamma affärer

Utbildningen för dig som har ansvar för kundrelationer

och att utveckla affärsmannaskapet i

verksamheten.

Datum: 30 nov-1 dec

Kursort: Halmstad

Internrevision

- för kvalitet-miljö-arbetsmiljö & trafiksäkerhet

Utbildningen ger dig som ska genomföra

interrevisioner grundläggande kunskap om

standardens krav på revisioner och revisorer.

Datum: anmäl intresse, datum ej klart

Kursort: Stockholmstrakten

Ledningssystem

- för kvalitet-miljö-arbetsmiljö & trafiksäkerhet

Utbildningen för dig som arbetar eller ska leda

införandet av ett ledningssystem. 2 dagar.

Datum: anmäl intresse, datum ej klart

Kursort: Stockholm

Eget på Väg

Utbildning för dig som ska bli trafikansvarig i ett

transportföretag. Kursen behandlar EU-kraven

på yrkeskunnande samt de krav som Vägverket

ställer och som utgör utgångspunkten för de

skriftliga proven.

Datum och kursort: se vår hemsida.

Transportledare

- Modern logistik

Kursen presenterar modern logistik med tonvikt

på hur företaget räknar hem logistikuppdrag. Du

får även kunskap om hur man stärker och

utvecklar bra kundrelationer och gör hållbara

avtal för trygga relationer mellan kund och

företag. 2+ 2 dagar.

Ort och datum planeras. Se hemsidan.

Transportekonomi

Baskurs 1dag, för dig som vill lära dig från

grunden om kostnadsberäkning, prissättning

och kalkyler.

Kurstillfälle: 20 jan 2011, Spånga

23 feb 2011 Spånga

30 mars 2011 Spånga

Repetitionskurs 1 dag, för dig som behöver

fräscha upp dina kunskaper.

Kontakta oss för intresseanmälan.

Fortsättningkurs 2 dagar, för dig som vill

utveckla dina kunskaper i lönsamhets-beräkning

samt lära mer om index, DMT och affärsavtal.

Kontakta oss för intresseanmälan.

Y K B fortbildning

Datum för våra öppna utbildningstillfällen hittar

du på vår hemsida. Du kan också kontakta din

regionala förening så skickar vi info när vi har

datum inbokade.

Vi arrangerar även företagsinterna utbildningar

för större grupper. Kontakta utbildningsansvarig

på din regionala åkeriförening så tar vi fram ett

arrangemang som passar ditt företag. Du kan

även kontakta utbildningsansvarig Annika

Persson, 031-58 51 05.


6

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

§§ Juristspalten Jur kand Fredrik Engström

Almedalen

Sedan förra numret av vår regionala

tidning så har det varit högsommar

och valrörelse. Sveriges Åkeriföretag,

SÅ, hade i år liksom förra året satsat

på deltagande i den så kallade stora

politikerveckan i Almedalen, Visby, i

början av juli.

Jag deltog för första gången och

tyckte att vi nådde ut till människor på

ett sätt som vi nog aldrig kan göra då

vi umgås och propagerar inom branschen

t. ex. på den fina Elmiamässan

vartannat år.

SÅ hade ett litet tält/marknadsplats

på Donners plats i som vi tyckte allra

bästa läge för att komma i kontakt med

så många som möjligt. Förbundets VD

Johan Lindström deltog i ett flertal

debatter och offentliga sammanhang

under veckan. Nådde ut bra.

Vi övriga tjänstemän satsade hårt på

att tala med så många människor som

överhuvudtaget var möjligt om sådant

som är viktigt att nå ut med för att öka

allmänhetens förståelse för och insikt

om att åkerinäringen är en nödvändig

och nyttig del av samhället.

Vi spred en stor mängd faktablad

och logotypeförsedda små praktiska

ryggsäckar som gick åt som smör i

solskenet.

En viktig infångare var vårt upprop

om att Sveriges nästa regering skulle

behöva en särskild Transportminister

www.abc-akarna.se

istället för som det var i förra regeringen

en infrastrukturminister med lite

väl många ämnesområden att svar för,

t. ex. alla IT-frågor och telekommunikation

förutom trafiken.

Man kan tycka att vi nådde en bit på

vägen med vår satsning som ledde till

att SÅ skrev brev med namninsamlingen

till statsministern efter valet,

eftersom det i den nya regeringen tillsatts

en ny infrastrukturminister Catharina

Elmsäter-Svärd som befriades

från det som ska handläggas av den

nyinstiftade statsrådsposten ”IT- och

regionminister” (Anna-Karin Hatt).

Högersvängningsolyckorna

Jag var offentlig försvarare för ett par

veckor sedan för en chaufför som med

treaxlig lastbil gjort en högersväng i

Vasastan i Stockholm och då passerat

över ett övergångsställe på gatan han

svängde in på samtidigt som det var så

kallad grön gubbe på det övergångsstället.

En äldre dam med nedsatt hörsel

var inte synlig såsom en som ville eller

tänkte gå över då chauffören påbörjade

överfarten av övergångsstället. Då

förarhytten passerat övergångsstället

klev damen ut på vita strecken och in

i lastbilens sida strax bakom hytten

och skadade sig då hon föll baklänges

i gatan.

För denna olycka åtalades chauffören

för vårdslöshet i trafik och vållande

till kroppsskada vid tingsrätten.

Glädjande nog finner domstolen att

han inte tagit någon medveten risk eller

på annat sätt förfarit klandervärt på

sådant sätt att vårdslöshet förelegat,

men också att åklagaren inte lyckats

bevisa att chauffören av oaktsamhet

vållat fotgängarens skador. Han kunde

sannolikt inte varit mer uppmärksam

i sammanhanget. Åtalet ogillades därför

i sin helhet.

Jag vill uppmana alla att se er extremt

noga för vid högersvängar i tätorter

OCH att informera er personal samt

alla ni känner om de risker som

högersvängande lastbilar utgör för

oskyddade trafikanter eftersom det

i de flesta fall finns döda vinklar där

föraren inte kan se om någon befinner

sig.

Montera gärna där så är möjligt ytterligare

synhjälpmedel utöver bilens

vanliga spegelarrangemang.

Var rädda om Er och

medtrafikanterna!

Fredrik Engström


...rulla, rulla, rulla, rulla, rulla,

rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla,

rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla,

åh nej, ont, sjuk, snabb hjälp,

goda råd, rätt vård, rulla, rulla,

rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla,

rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla,

rulla, rulla, rulla, rulla, rulla...

NYHET!

– SÅ Sjukvårdsförsäkring

Utan en bra sjukvårdsförsäkring blir det ofta tvärnit när

du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa, och goda råd

är ofta dyra.

Det är därför vi i Sveriges Åkeriföretag erbjuder

SÅ Sjukvårdsförsäkring som är en riktigt bra försäkring

för alla våra medlemsföretag och dess anställda.

Snabb tillgång till privatvård, vård på tider som passar

dig och tid till operation inom 20 dagar är några exempel

på vad som ingår. Kontakta din regionala åkeriförening

för mer information.

Vi ses på vägen!


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Visa mina yrkestrafikuppgifter m. m.

För en tid sedan hade vi

möte med Transportstyrelsen

Region öst som

omfattar länen Stockholm,

Uppsala, Gotland, Västmanland,

Södermanland

och Östergötland och vi

vill uppmärksamma er på

några bra saker att veta.

Alla trafikansvariga i era företag som

har trafiktillstånd, har vid två tillfällen

från Transportstyrelsen fått en personlig

kod som kan användas vid inloggning

på www.yrkestrafiken.se där ni

som person kan gå in och kolla vilka

uppgifter som finns i registret om ert

företag.

Det är alltså personen som med sitt

personnummer och säkerhetskoden

har behörighet och inte bolaget i sig.

Har ni tappat bort koden går det att

logga in på sidan och begära en ny.

Chefen för Transportstyrelsens

yrkestrafikenhet region Öst, Rolf

Arbin, är en orädd företrädare

för myndigheten som vi har stort

utbyte av när det gäller att förenkla

för åkerierna och hålla

hög servicegrad. Rolfs mål är att

åstadkomma 24-timmars myndigheten.

8

Det går också att ringa i yrkestrafikärenden

till 07721-503 503.

Sök trafiktillstånd

på nätet

Det går sedan en tid tillbaks att söka

trafiktillstånd via www.yrkestrafiken.

se och vi får ibland fråga från er som

en gång varit trafiktillståndsinnehavare

men inte är det längre, men avser gå

in som trafikansvarig i ett bolag igen

eller starta upp som enskild firma. Det

som då ska visas är ett yrkeskunnande.

Den som har avlagt godkänt prov för

yrkeskunnande vid Trafikverket f. d.

Sveriges Åkeriföretags Eva

Svanström har alltid full koll

på kurserna ”Eget på väg” som

grundlägger succén för de som

ska avlägga Trafikverkets prov

för yrkeskunnande, inför ansökan

om trafiktillstånd för att bli

”egen” åkare eller för den som

ska bli vd/trafikansvarig i ett

åkeribolag.

www.abc-akarna.se

Transportstyrelsens (fd. Länsstyrelsens)

Kerstin Söderberg slår

man inte på fingrarna så lätt.

Kerstin kan svara på alla frågor

gällande tillstånd till yrkesmässig

trafik. Prova: 08-568 406

20.

Vägverket efter den 31 oktober 1994

anses ha yrkeskunnandet. Om provet

är avlagt före det datumet gäller det tyvärr

inte och nytt prov hos Trafikverket

måste avläggas. Men OM personen

t. ex. kan visa på fem års erfarenhet,

innehaft trafiktillstånd tidigare, varit

med i ett trafiktillståndspliktigt åkeris

styrelse kan det efter Transportstyrelsens

beslut räcka med att avlägga

enbart delprov fyra hos Trafikverket,

som innehåller en fallstudie.

Som förberedelse inför hela provet

hos Trafikverket tillhandahåller vi

inom organisationen niodagarskursen

”Eget på väg” och mer info om den

finner du hos SÅ:s Eva Svanström på

eva.svanstrom@akeri.se eller på 08-

753 54 20.


Välkommen

till kungariket

Scanias nya V8-motor på 730 hk utgör på många sätt början på en helt ny epok.

Transportvärlden har fått en ny ledare. Den outtömliga effekten och de fantastiska

vridmomenten ger dig ett försprång före konkurrenterna och ett leende på dina

läppar. Välkommen till oss så berättar vi mer om våra V8-motorer.


Dennis Eagle:

10

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

En fabrik med många lösningar

Få åker till England på grund av maten. Inte heller

denna resa var maten orsaken till vårt besök även om

jag blev glatt överraskad denna gång.

Huvudpunkten på programmet var ett besök på Dennis

Eaglefabriken. Warwick är hemvist för Dennis Eagle

och ligger cirka 15 mil norr om London.

Den stora marknaden för DE är hemlandet

England. Dennis Eagle är nog

inte känt för speciellt många här i Sve-

rige men i England är de stora. Att de

inte är kända beror säkert på att de är

nischade mot att tillverka sopbilar.

På bilden ser vi från vänster: Henry Laitinen, Carl-Ingvar Jansson, Ingemar Resare, Håkan Jonsson, Curt

Wiklund, Lennart From, Percy Berg, Ronnie Pettersson, Eric Lennolf, Andrew Christie, Ted Pettersson,

Mikael Hult, Lars-Åke Lindquist, Per Göransson och Stefan From.

www.abc-akarna.se

Tillverkningstakten är idag cirka

1.200 fordon per år och 900 aggregat,

700 av dessa monterades på

egentillverkade fordon. 200 aggregat

monteras alltså på andra tunga fordonsleverantörer

såsom Scania, Volvo,

Mercedes m. fl. Dennis Eagle gör

både chassi och själva påbyggnaden

för bilen.

Dennis Eagle ägs av Ros Roca Environment

som är ett spanskt företag.


Andrew Christie, exportansvarig

på Dennis Eagle, berättar om den

förstärkning som man byggt in i

påbyggnaden längst bak i burken

som ska förstärka och skydda

burken mot slitage och rost.

Ros Roca Environment är en av de

största inom sitt område.

Återvinning

För sex år sedan existerade inte återvinning

I England. EU stoppade in

pengar för att få igång återvinningen

så marknaden kom igång. Nu återvinns

det mesta. Detta återspeglas

även även i Dennis Eagles tänk där instrumenteringen

består av 30 procent

återvunnet material.

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Så här ser den ihopsvetsade påbyggnationen ut innan den ska gå till

lackering.

Warwick ligger norr om London, en

cirka två timmars bilresa från centrala

London.

Andrew Christie vår värd på plats

som också är exportansvarig lotsade

oss runt i fabriken och visade stolt upp

en ganska enkel produktionsindustri.

Många moment är manuella och om

det är för att bibehålla en hög kvalitet

på produkten eller för att det är för dyrt

att industrialisera frågade jag aldrig.

Men, det känns ändå som att pro-

Andrew Christie på Dennis Eagle visade här den förstärkta delen som

innebär ett förbättrat rostskydd och skydd mot slitage.

duktionen inte hade några kvalitetsbrister

och att det som går igenom verkar

vara genomarbetat och håller god

kvalitet.

Använder egna chassin

Tillverkningen av påbyggnad och

chassi sker manuellt, inga robotar sköter

svetsningen. Vad gäller hytterna

så tillverkas inte dessa i Warwick och

den processen fick vi ingen insyn i.

Dennis Eagle är just specialiserade

på sophantering. Dennis Eagle använder

egna chassin för sina påbyggnationer.

Men även MAN, Scania, Mercedes

m. fl. kan köpa påbyggnationer

från Dennis Eagle.

Speciellt många Dennis Eagle har vi

inte sett I Sverige ännu, frågan är om

inte den försäljningen kommer växa

fram över.

Smalare fordon

Dennis Eagle gör inte bara standardmått

på fordonen utan bygger även

sina bilar smalare. Detta möjliggörs

tack vare att de har en flexibel lösning

för sitt chassi. Enligt dem själva

är dom de enda som bygger smalare

chassin.

www.abc-akarna.se 11


Smalare chassin är ypperliga att använda

för att komma in på platser som

har smala gator eller motsvarande.

Volvos motor

Dennis Eagle använder sig av Volvos

motorer i sina fordon. Även elsystemet

är från Volvo. Växellådan tillverkas

av Allisson. I England tar Dennis

Eagle hand om sin egen eftermarknad

med service m. m. Men I övriga Europa

finns ett samarbete med Volvo där

de sköter om serviceverksamheten.

El är en av

framtidens lösningar

Även Dennis Eagle är inne på att el är

en del av framtiden. Tester görs med

att driva bilen delvis med el. I detta

fall handlar det om att komprimatorn

drivs med el.

Dennis Eagle arbetar tillsammans

med Volvo för att komma fram med

en EL-hybrid. I dag testas en elhybrid

i Göteborg och i Stockholm. Dessa

försök har visat på stora miljövinster

och en sänkning av drivmedelsförbrukningen

på sopbilar med cirka 30

procent.

Komprimatorn

Själva komprimatorn har en inbyggd

funktion för att komprimera olika beroende

på vilket material som man har

I kompirmatorn. Detta för att optimera

komprimeringen beroende på material

och att det inte ska leda till att fordonet

överlastas.

Vi tackar återigen Volvo och människorna

på Dennis Eagle för en

mycket intressant och trevlig resa som

blev uppskattad av deltagarna.

Nu undrar vi om någon av resenärerna

kan tänka sig att köpa en Dennis

Eagle? Detta lär vi få återkomma till!

12

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Värt att notera är hur man byggt in varningsljusen i hyttens tak.

Smart eller inte?

Denna komprimator drivs av el, tester görs för att få fram fler sådana

fordon.

Färdiga fordon från fabriken som väntar på sin beställare.

www.abc-akarna.se


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Flyttbestämmelserna

Bohag 2010 klara

Flyttbestämmelserna Bohag 2000, som varit i kraft under

tio år, har nu uppdaterats.

– Det är få allmänna bestämmelser som har fått en

sådan stor spridning som Bohag 2000 och nu har vi nått

en ny överenskommelse med Konsumentverket, säger

Bengt Waldersten, chefsjurist vid Sveriges Åkeriföretag.

Bestämmelserna tillämpas i stort sett

vid alla privata flyttuppdrag inom

Sverige där en fristående transportör

anlitas. Dessa ligger även till grund

för Allmänna Reklamationsnämndens

beslut i flyttärenden.

Bestämmelserna som har fått beteckningen

Bohag 2010 – Allmänna

flyttbestämmelser för konsument, är

fastställda efter överenskommelse

mellan Sveriges Åkeriföretag (SÅ)

och Sveriges Möbeltransportörers

Förbund (SMF) å ena sidan, samt

Konsumentverket å andra sidan.

Förhandlingarna med Konsumentverket

har pågått under 2010.

Ansvarsfördelning

– Utgångspunkten har varit att flyttvillkoren

ska genomsyras av en rimlig

ansvarsfördelning mellan transportör

och konsument.

Det är även viktigt att texten är

lättfattlig och konsekvent. Begreppet

”konsument” används genomgående

i hela dokumentet. Enligt bestämmelserna

är transportören ansvarig för

hela uppdraget även om någon annan,

på transportörens uppdrag, genomför

hela eller delar av flyttuppdraget, förklarar

Bengt Waldersten.

Bestämmelserna reglerar bland annat

uppdragets omfattning. Ett uppdrag

omfattar transport av bohag mellan en

14

Från vänster i bild: Bengt Waldersten, Sveriges Åkeriföretg, Allem

Tensaye, Konsumentverket, Mari Gremlin, Konsumentverket, och

Fredrik Engström, Sveriges Åkeriföretag, är överens om Bohag 2010.

eller flera avtalade avsändar- och mottagaradresser

inklusive lastning och

lossning på respektive plats.

Upplysningsskyldighet

Transportören ska utföra uppdraget på

ett fackmässigt sätt och med tillbörlig

omsorg vårda konsumentens bohag

och övrig egendom.

Å andra sidan har konsumentens

ålagts en uttrycklig upplysningsskyldighet.

Konsumenten ska lämna information

som denne inser eller borde

inse är av betydelse för uppdragets

www.abc-akarna.se

utförande.

Ansvarig för förhandlingarna har

varit juristerna Bengt Waldersten och

Fredrik Engström, Sveriges Åkeriföretag.

Från Konsumentverket har Allem

Tensaye och Mari Gremlin deltagit.

Nya Bohag 2010 började gälla den

första november i år.


TRYGGA

LASTLÖSNINGAR

MIL EFTER MIL

LAST EFTER LAST

www.KILAFORS.se


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Bilhantverk av högsta klass

”Svenska karosserimakare” är den första samlade

historien om svensk formgivning och hantverksmässig

tillverkning av personbilar.

Boken innehåller ett unikt bildmaterial som ger levande

och detaljerade återblickar till de framgångsrika

karosserimakare som var aktiva i början av 1900-talet.

”Svenska karosserimakare” är en populärhistorisk

skildring av en första, dynamisk epok i svensk bilindustri.

Verksamheten startade blygsamt 1902 och nådde

sin storhetstid under 1910- och 1920-talen.

- Det här är berättelsen om de svenska

tillverkare av personbilskarosserier

som var igång under första halvan av

1900-talet. Boken ger en fascinerande

insyn i vår tidiga, exklusiva bilindustri,

säger Alexander Husebye, vd på

Centrum för Näringslivshistoria, som

tagit fram boken.

Bokens huvudförfattare är bil- och

motorhistorikern Jan Ströman.

Björn Linn, professor emeritus vid

Chalmers i Göteborg, har bidragit

med material om bildesignens spännande

utveckling – från den hästlösa

vagnen för förmöget herrskap fram till

serietillverkningen av personbilar. På

så sätt är boken även en berättelse om

ett konsthantverk och om den svenska

Stolliga bilar

Bilindustrin har genom åren tagit fram

en rad udda fordon till bilsalonger och

andra showtillfällen. I boken ”Skruvade

bilar” presenterar Matt Master från

det brittiska TV-programmet ”Top

Gear” 55 fordon, varav de flesta aldrig

borde ha lämnat ritbordet.

Här finns de som drivs av propeller

eller som har ett inbyggt bollhav, här

finns andra som går på kärnkraft och

16

bilismens historia.

Naket chassi

-Bilarna som levererades i början av

1900-talet var ofta endast chassier

och var tvungna att förses med specialbyggda

karosserier. De välbeställda

kunderna hade höga krav och de svenska

tillverkarna blev med tiden mycket

skickliga, fullt i klass med utländska

specialister, säger Jan Ströman.

”Svenska karosserimakare” är rikt

illustrerad med cirka 200 bilder på

exklusiva och unika personbilar, vissa

bevarade och ömt vårdade klenoder,

andra sedan länge försvunna.

Många av bilderna har aldrig tidigare

publicerats.

de som rymmer en hel spelhall. Här

finns de som går på vatten och bilen

Wow, som sätter hundens bekvämlighet

före husses. Och här finns förstås

tefatsbilen Moller som kan flyga och

drivs av små jetmotorer.

”Skruvade bilar” kan ses som en

fristående fortsättning på succén ”Tidernas

sämsta bilar” som Max Ström

gav ut år 2005.

www.abc-akarna.se

”Svenska karosserimakare” är

på 215 sidor, rikt illustrerad

och ges ut av Centrum för Näringslivshistoria

i samarbete med

Ekerlids Förlag. Pris ca. 395 kr.

Idag finns bara en svensk karosserimakare

kvar - Nilsson Special Vehicles

i Laholm.

”Skruvade bilar” är på 128 sidor,

rikt illustrerad och ges ut av

Bokförlaget Max Ström. Pris ca.

149 kr.


Inbjudan till

Transportekonomi, basutbildning

Välkommen

Du är välkommen till att gå en basutbildning i

ämnet transportekonomi.

Innehåll

Kursen tar upp klassiska fel som vi gör inom

åkerinäringen. Varför är vi så dåliga på att ta

betalt när det är mycket att göra?

SÅcalc är ett program du får lära dig att

behärska. Programmet, som bygger på Excel,

är ett bra verktyg som gör det enkelt att beräkna

kostnader för dina transporter. På ett enkelt sätt

matar man in fordons- och personalrelaterade

kostnader i programmet för att ta reda på vilka

kostnader man har. Tanken är att vi ska bli

duktiga på att värdera olika alternativ.

Målet

Är lönsamhet viktigt?

Vi kan inte sänka dieselpriset men vi tänker

förklara hur drivmedelstillägg fungerar. Vad är

det, hur beräknas det och hur gör man?

Deltagarna skall efter utbildningen, på ett

metodiskt sätt, kunna upprätta en enkel

kostnadsberäkning för en transportuppgift med

hjälp av SÅcalc

Deltagaren skall kunna använda sig av Index

Deltagaren skall ges stimulans att vilja jobba

mer med ekonomisk uppföljning.

Kontakt och information

Sveriges Åkeriföretag ABC-åkarna

Fagerstagatan 6 Spånga

Tfn: 08-687 44 50

Direkt nr 08-687 44 53

e-post ingemar.resare@akeri.se

Fakta om utbildningen

Datum: torsdag 20/1-2011

onsdag 23/2-2011

onsdag 30/3-2011

Längd: 1 dag

Tid: 09-16

Plats: Fagerstagatan 6 Spånga

Kostnad: SÅ medlemmar 1 900:-

Lärare: Ingemar Resare

Övrigt: Det finns även repetitions-

och fortsättningskurser i

Transportekonomi.

Kontakta oss för mer info.

Anmälan:

www.akeri.se/aktiviteterutb

e-post ingemar.resare@akeri.se

Tfn 08-687 44 53.

Allmänna villkor för bokning/avbokning

Anmälan är bindande men kan överlåtas

till annan person. Vi reserverar oss för att

ställa in vid för få deltagare.

Vid avbokning gäller följande:

Avbokning 10 dagar eller mindre före

utbildningens start debiteras hela

utbildningskostnaden. Du får dock

möjlighet att gå nästa kurstillfälle utan att

betala något.

Sista anmälningsdag – 10 dagar före

respektive tillfälle

Eventuell logi bokas i egen regi

Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden.

Moms tillkommer på samtliga priser


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Besök på Scania SIAM Bangkok

Studieresan till Bangkok med delar av Kransektionens

styrelse och övriga intresserade kan nog inte summeras

på annat sätt än FANTASTISK!

Våra vänner på Scania och Trygg-Hansa som ställde

upp som partners riktar jag ett särskilt tack till. Utan

dem hade resan inte blivit av.

Jon Segersten som arbetar som eftermarknadsansvarig

för Stockholm på norra sidan var Scanias representant.

Från Trygg-Hansa kom Maria Yngerlöv. Maria arbetar

som säljare inom den tunga sidan.

Vår styrelsemedlem i Kransektionen Ted Berggren var

vår ciseron och mentor för resan till Bangkok.

Ted har lång erfarenhet av landet då

han gjort affärer med Thailändarna under

många år. Kontakter och nätverk

som vi fick ta del av på resan. Utan

Ted hade vi inte kommit iväg på resan

och aldrig kunnat göra det till en

prisvärd resa för deltagarna. Tack Ted

för dina underbara kontakter som du

så generöst delade med dig av.

Scania SIAM

Väl i Bangkok sparkade vi omedelbums

igång vårt program med att träffa

Scania som inte ligger allt för långt

ifrån själva centrum. Bangkok har ett

väl fungerande transportsystem dock

korkar trafiken igen då och då. Betalvägar

är en vanlig företeelse som löser

en del av den omfattande infrastrukturen

av vägar.

Johan Falkstrand arbetar som Service

Manager på Scania i Bangkok

och det är nog sannerligen inget enkelt

arbete.

Visning av

serviceverkstaden

Det första som vi bjöds på var en rundvisning

inne i Scanias verkstad. Där vi

18

Johan (t. v.) arbetar i Bangkok som enda svensk. Vid hans sida för

dagen fanns även Hans Hansson, som arbetar med After Sales Development

för Scania i sydostasien. Hans finns normalt sett i Malaysia.

direkt fick en mängd intressanta historier

berättade.

Sådant som jag själv funderat på, -

är thailändarna lika effektiva som vi

svenskar? Svaret är som vi nog alla

förstår nej. Johan berättade att effektiviteten

endast är 60% av vad en

svensk mekaniker producerar. Orsa-

www.abc-akarna.se

kerna är flera till varför det är på det

här sättet, berättar Johan.

För det första är tempot lägre, människorna

arbetar långsammare, pratar

mer med varandra och gör inte riktigt

alltid som rutinerna föreskriver. Värmen

gör också sitt, medarbetarna blir

långsammare i de olika arbetsmomenten

Finns det servicekontrakt

i Thailand?

I Sverige är det många som har servicekontrakt

på sina bilar men hur fungerar

det i Thailand? Servicekontrakt är

obefintligt i Thailand. Detta på grund

av att många reparerar sin egen bil.

Arbetskraften är väldigt billig därför

är det billigare att serva bilen själv.

Ett problem som följer med detta är att

många inte gör service på rätt sätt.

En inte helt ovanlig upplevelse för

Scania är att de får in bilar på service

där bilen gått i 3-4 år och där motorn


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Här visade Johan även hur de arbetar under bilarna. Helst ligger

man alltså under bilen istället för att stå under bilarna. Johan har

pratat om fördelarna men thailändarna envisas ändå med att inte

hissa upp fordonen utan föredrar att ligga under fordonet.

har rasat. Kunderna är arga och tycker

att Scanias grejer inte riktigt är att lita

på. Det hela är inte särskilt konstigt eftersom

ingen service har blivit utförd

under dessa år. Exempelvis är ingen

olja eller oljefilter utbytta.

Många bryr sig inte om att serva bilarna

utan kör tills något går sönder

En nyrenoverad

motor som väntar

på sin kund.

och först då blir en service aktuell.

Detta fenomen försöker Scania råda

bukt på genom att informera kunderna

om vikten av service. Priset för en mekaniker

i Thailand ligger runt 45 kr/

timme.

Flera av deltagarna på resan blev lite sugna på att serva sin bil i

Thailand. Johan lovade en rabatt på servicen om de körde ner bilen

de dryga 1.000 mil som det är att ta sig från Sverige till Thailand.

Hur är det med

miljömotorer?

I Thailand finns endast krav på Euro 3

som infördes 2004. Alla motorer som

idag säljs är Euro 3. Frågan när Euro 4

kommer som krav är svår att svara på.

Det sägs att om cirka 4-5 år kan detta

vara verklighet. Men, Johan tvekar, -

det tar nog säkert längre tid än så, det

är inte Sverige vi är i.

Ett annat problem med motorerna är

att man kör på väldigt låg bränslekvalitet.

Det är inte helt ovanligt att man

blandar ut dieseln med fotogen.

Gasdrift

Gas är vanligt i Thailand just nu på

grund av gasen varit billig under en

längre tid. Detta har lett till att många

konverterat sina motorer till gasdrift.

Man beställer delar från Kina för

att konvertera bilarna. En konsekvens

som uppstår är problem med motorns

effekt och hållbarhet.

Scania gillar inte detta då kunderna

sedan klagar på att motorerna inte har

så god hållbarhet.

Scaniabussar populära

i Thailand

42 % av bussarna i Thailand är en

Scania. Många sätter på ett Scaniaemblem

trots att det inte från början är en

Scania. Emblemet är den bäst säljande

reservdelen enligt Johan. Det finns

1.100 bussar i Singapore som levererats

under senaste 1,5 åren och 200

enheter i Malaysia.

Scania har ett gott rykte i regionen,

bussarna kan rulla runt 200.000 mil

innan de blir skrotade. Retarder är

också en stark faktor, komforten bidrar

givetvis såklart till detta enligt Johan.

Det lustiga i Thailand är att ägarna

av bussar var tredje år byter karossen.

Det måste ändå anses vara vansinnigt

kort tid. Det man gör är att man strippar

av chassit och sedan svetsar upp

en ny kaross. Då kan man också ha en

relativt modern buss till utseendet.

www.abc-akarna.se 19


Svetsningen görs på egen hand då

arbetskraften är billig. Bytet av kaross

i Thailand tar cirka tre veckor. Detta

är inget som Scania gör. Skillnaderna

är dock stora mellan länderna på Malackahalvön.

Jämförelsevis rullar bussarna

med originalchassi i 10 år i Malaysia

och 17 år i Singapore.

Anställningsvillkor

hos Scania

Anställnignsvillkoren kan nog anses

vara tämligen goda. Scania betalar

sina medarbetare bättre än vad konkurrenterna

gör.

Du får som anställd i Thailand vara

sjuk under 30 dagar/år utan intyg.

Semestern är endast på 10 dagar. Det

märkliga är att alla tycks åtminstone

komma upp i 30 dagars sjukfrånvaro

per år. Man kan med andra ord fundera

på hur lång semestern egentligen är.

Sjukpenning betalas av Scania.

Arbetsmetoder

Det är inte helt ovanligt att mekanikerna

undviker att använda sig av

datateknik för att felsöka, utan väljer

istället att byta saker genom att lyssna

på fordonet.

Johan säger att här behöver vi gå

den tuffa vägen. Har man gjort detta

så får man snällt sätta tillbaka den hela

delen och sedan i alla fall felsöka med

hjälp av dataverktyg.

Kulturella skillnader

Männen bestämmer i familjen men de

stora företagen sköts av kvinnorna.

Kvinnorna är att lita på i det här landet,

de sköter sig bättre. Kvinnorna är

bättre på att sköta bilarna.

Scania anordnar speciella event för

kvinnor där de får köra fordonen. De

är mer måna om att fordonen ska fungera

och sköter om dem på ett annat sätt

än männen. Undrar om det är lika i

Sverige, tror inte det va?

Det var verkligen roligt och intressant

att få denna insyn i hur Thailand

20

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

En härlig diskussion uppstod när Bo Widén (längst fram till vänster)

från Svensk Åkeri utbrister: ”Jag har varit förbannad sedan 1996.

Orsaken; det finns inte fasta timpriser på service. Jag får inte fasta

timpriser när jag ber om det. Varför går inte detta?”

fungerar. De kulturella skillnaderna

är väldigt stora. Det går det inte att

blunda för.

Kvalitet

Enligt Johan är japanska lastbilar

mycket sämre, exempelvis en anläggningsbil

håller 2,5 år och en Scania

och Volvo 7-8 år.

Workshop med

Jon Segersten

Jon Segersten från Scania ville avsluta

en fin dag med att få input från deltagarna

på resan om vad Scania kan

göra bättre i Sverige för sina kunder.

En kort redogörelse av delar ur sammanställningen

följer nedan:

Följande frågor ställdes:

- Vad saknar ni hos oss?

- Hur kan vi öka vårt partnerskap?

- Vad kan vi utveckla som passar

er verksamhet?

Följande synpunkter framkom:

En sak som upprör är att det inte finns

något fast pris att hålla sig till. Vad

kostar det att byta denna del?

Man gillar inte heller ”felsökningskostnad”.

Fast pris kan man oftast inte

lämna från servicesidan. Detta irriterar

www.abc-akarna.se

väldigt många av åkerierna.

En härlig diskussion uppstod när Bo

Widén från Svensk Åkeri utbrister:

”Jag har varit förbannad sedan 1996.”

Anledningen till Bos ilska är att det

saknas fasta timpriser på service.

- Jag får inte fasta timpriser när jag

ber om det. Varför går inte detta?, undrar

Bo.

Det gick ett litet sus av förtjusning

bland deltagarna då detta var något

många känner igen. Ett fast timpris

ändras många gånger och fixas trixas

med i efterhand vilket många håller

med om. Varför ger man inte helt enkelt

ett fast timpris. Om en åkeriföretagare

kan ge ett fast pris kan väl även

Scania göra detta, eller?

En annan fråga, vet en mekaniker

vad det kostar när en lastbil står stilla?

Uppföljning från Scania

på nästa möte

Till nästa möte med Kransektionen

bjuder vi in Scania igen för att stämma

av de punkter som vi tog upp i Thailand

och får se vad de själva har arbetat

vidare med och vad man faktiskt

har förändrat.

Ingemar Resare


VILL

DU BLI EN

AV SVERIGES

SÄKRASTE YRKES-

FÖRARE?

KAN EN LÅDA GÖRA DIG TILL

SVERIGES SÄKRASTE YRKESFÖRARE?

Vårt försäkringspaket Trygga Yrkesförare ser inte bara till att du är

rätt försäkrad. Om något händer ser vi också till att du får snabb

assistans. Du får ett direktnummer till våra experter och vi garanterar

snabb handläggning. De fl esta olyckor behöver dock aldrig inträffa, vi

hjälper dig minska både risker och kostnader. Trygga Yrkesförare –

försäkringslösningen för Sveriges säkraste yrkesförare.

I samarbete med

RING 0771 - 111 720

ELLER BESÖK WWW.TRYGGHANSA.SE/SA


Trygg-Hansa:

22

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Avbrott, något för alla?

Avbrottsförsäkring är något som diskuterats länge inom

Kransektionen.

Med på Kransektionens resa till Thailand var också

Maria Yngerlöv från Trygg-Hansa. Hon arbetar som

säljare i Stockholm mot den tunga sidan och reder här

ut begreppen kring avbrottsförsäkringen.

Avbrott är alltså när man själv vållar

en skada på sitt fordon. Ersätningsnivån

är oftast så dålig att den knappt

räcker till ens 1/3 av vad bilen normalt

kör in. Sedan är den begränsad till att

gälla en månad.

När man verkligen behöver denna

typ av försäkring vill man gärna ha ett

skydd som är omfattande

Höga premier

Många anser sig betala väldigt mycket

för sina premier och därmed anser att

denna ska ingå. Maria berättade att om

det finns ett stort intresse för en sådan

försäkring och därmed också en betalningsvilja

från kunderna kan Trygg -

Hansa på sikt ta fram en försäkring.

Vad gäller idag vid

avbrottsersättning?

Avbrottförsäkring är idag ingen lönsam

historia för den som råkar ut för

det. Två dagars karens (fem om man

inte är SÅ-medlem) Ersättning måndag-fredag.

Möjlighet att höja ersättningsnivån

med 50 repsektive 100%

Dessa ersättningsnivåer beräknas med

hjälp av: Totalvikt, ålder och körsträcka.

Exempel på fordon

som fått avbrott

i sin verksamhet

Här följer några exempel på ett par

fordon som fått avbrott i sin verksam-

Maria menar att problemet med

ett omfattande skydd är att det

också kostar i form av höga premier.

het. Vad är resultatet för dig som råkat

ut för avbrottet.

Exempel 1. Kranbil 2002 års modell,

Flera av deltagarna ansåg att priset för en avbrottförsäkring idag

inte är speciellt högt, men däremot är ersättningen för låg.

www.abc-akarna.se

vikt 19.500 kg Ungefärlig premie 600

kr/år Avbrottsersättningen i 10 dagar

efter karens 890 kr/dag.

Går att höja upp så den gäller sju

dagar i veckan samt dubbel ersättning.

Ungefärlig premie 2.000 kr/år och ersättning

1.780 kr/dag

Exempel 2. Kranbil Scania 2008, totalvikt

30.000 kg. Ungefärlig premie

650 kr/år. Avbrottsersättningen i 10

dagar efter karens 1.340 kr/dag.

Går att höja upp så den gäller sju

dagar i veckan samt dubbel ersättning.

Ungefärlig premie 2.000 kr/år och ersättning

2.680 kr/dag.

Frågan som vi diskuterade var: Vad

anser du vara en rimlig ersättning?

Morgondagens

avbrottsersättning

Frågan diskuterades också vilka parametrar

ska styra avbrottsersättningen?

Samt vad är du beredd att betala? Den

sista faktorn är väl egentligen det som

avgör hur bra försäkringen blir.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Ted Berggren (tredje man från vänster i bild) tror att Trygg-Hansa

kommer ha svårt att konkurrera med Scania och övriga när det gäller

maskinskadeförsäkringar.

Är man beredd på att betala kan man

också få en ersättning därefter.

Ett förslag från Trygg-Hansa som de

själva arbetar på och som Kransektionen

tidigare varit med och diskuterat

är att beräkna avbrott efter krankapacitet.

Körsträckan ska då vara av underordnad

betydelse Tre olika nivåer

handlar det om:

- upp till 18 t/m,

- 19 - 42 t/m,

- 43 t/m och uppåt.

Vi inväntar Trygg-Hansa ytterligare

i denna fråga och hoppas på att under

nästa år få se en bättre anpassad försäkring.

Maskinskador

Frågan om maskinskador togs också

upp. Är detta något för våra Kransektionen?

Många ansåg att det nog inte

var det, eftersom att det finns inom

ramen för många befintliga avtal med

Scania eller andra tillverkare.

Det är nog en stor svårighet för

Trygg-Hansa att kunna konkurrera när

det gäller priset på denna tjänst.

Ingemar Resare

www.abc-akarna.se 23


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Besök på BT Midland

HIAB Midland Corporation Limited är namnet på företag

som arbetar med att sälja HIAB kranar (Cargotec)

i Thailand. Marknaden för fordonsmonterade kranar

i Thailand är relativt begränsad och ni kommer snart

förstå varför.

Orsaken till att fordonsmonterade kranar

inte är speciellt vanliga i Thailand

är att arbetskraften fortfarande är billig.

Sedan finns det en tradition i det

logistiska upplägget där människor

arbetar mycket med sin kropp.

Det mesta lastas för hand och lastas

sedan av för hand. Midland har varit

återförsäljare av HIAB kranar sedan

1987.

Trög marknad

Expansionen har inte varit särskilt stor

när det gäller att sälja nya kranar sedan

starten.

Innan krisen 2008 såldes det cirka

300 kranar per år i Thailand. Kanske

inte en särskilt stor mängd kranar.

Men, efter krisen kom gick försäljningen

ner till cirka 150 kranar/år.

En HIAB 144 i THailand kostar 1

miljon baht (cirka 240.000 svenska

kronor). De vanligaste kranarna som

säljs är HIABs 144 och 160.

Besök på BT Midlands huvudkontor.

24

Den största kranen som sålts är en

HIAB 500. De riktigt stora kranarna

finns inte i Thailand.

På frågan som kom upp om det används

skopor kopplade till fordonsmonterade

kranar blev svaret att de

kostar alldeles för mycket pengar.

Mobilkranar

En annan vanligen förekommande syn

är mobilkranar. Enligt uppgift ska det

finnas cirka 1,2 miljoner mobilkranar i

Thailand. Dessa är tydligen riktigt billiga

att hyra in.

Radiostyrning till kran

En annan fråga som kom från deltagarna

var huruvida man använder

mycket fjärrkontroll (radiostyrning) är

också svaret att det inte används.

En sådan enhet kostar otroligt mycket

pengar med thailändska ögon mätt.

www.abc-akarna.se

Verachai Bonpasoon berättade

att BT Midland har 76 anställda.

De säljer, HIAB, Jonsered, Multilift,

Zepro, MOFFET och Haulotte.

Gaffeltruckar

Ett annat verksamhetsområde för Midland

är elektriska gaffeltruckar. De importerar

truckar från Mjölby på grund

av att det är väldigt god kvalitet på de

svenska truckarna.

Jämförelsevis är Toyota bra på motorer.

Svenskarna är mycket bättre på

eletroniken.

När det gäller truckarna från Sverige

drivs de av el. I Thailand används

många pickup truckar.

Thailand - pickupernas

förlovade land

Thailand är det andra största landet i

världen att använda sig av pickuper.

Många lastbilar används mellan städer.

Men i stan används mycket pickuper.

Mellan kl. 6-9 på morgonen får inte

lastbilar köra på stora vägarna och

även under eftermiddagen råder detta

förbud. Det kanske också är en del av

förklaringen.


Liknar egentligen mer en mobilkran

än en traditionellt fordonsmonterad

kran. Kanske det inte

är den senaste modellen?

Servicenät för kranar

BT Midland group kan reparera och

serva kranar på åtta ställen runt om i

Thailand. Detta är en förutsättning för

att överhuvudtaget kunna sälja kranar

i Thailand.

Exempel på stora

användare av kranar

EGAT (Electricity Generating Authority

of Thailand) är en stor kund till

HIAB i Thailand. Andra stora kunder

är Thai Airways, som använder kranarna

för personlyft, och BMA, Bangkoks

tunnelbana.

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Från vänster i bild: Jonas Nilsson, Lars Eriksson och Lars Kokk diskuterar

den förstärkning som chassit på denna Isuzu har fått. På

bilden ser man svetsningen som adderats till. Chassit är för klent i

sitt orginalutförande och måste förstärkas för att orka med en fordonsmonterad

kran.

Tack för denna gång

En mycket nöjd och glad reseledare

tackar alla inblandade för en oförglömlig

resa.

Ingemar Resare

En bakmonterad kran hör inte till vanligheterna i Thailand. För övrigt är fordonsmonterade kranar ingen

vanlig syn i pickupernas förlovade hemland.

www.abc-akarna.se 25


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Referensgruppsmöte för

dispensplaneraren

Trafikkontoret inom Stockholms

Kommun hade till

den 13 oktober inbjudit

representanter från ABCåkarna

för att i projektform

diskutera nuvarande

processer för ansökan

om dispens för tunga och

breda transporter inom

kommunen.

Mötet avhölls hos konsultföretaget

Astando AB och syftet är att projektet

ska leda till en webbaserad version i

dispensplaneraren Ciber.

En prototyp demonstrerades och våra

deltagare gav värdefulla synpunkter

och en del ”överinformation” kunde

rensas bort.

Från vår Dispenstransportgrupp del-

Trafikkontorets systemansvarige

Lisbeth Gunnarsson.

26

Erika Wessman från Sjölanders i mitten kompletterade med insiktsfulla

uppgifter, här flankerad av Astandos Magdalena till vänster och

Anna Malmlöf till höger.

tog Hans Engman från Loffes Maskin

& Specialtransporter, Erika Wessman

från E Sjölander & Co AB och med i

gruppen skulle även Dennis Nyberg

Hasse Engman från Loffes och Trafikkontorets handläggare för dispenstransporter,

Annelie Bingestam.

www.abc-akarna.se

representerande Maskinentreprenörerna

ingå, men Dennis hade förhinder

denna gång.

Två möten till är planerade i höst.

Nya kopieringsintervall avseende den digitala färdskrivaren

Från och med den 30 september 2010

gäller nya bestämmelser avseende kopieringsintervall

för den digitala färdskrivaren.

Förarkort ska kopieras inom 28

dygn.

Färdskrivare ska kopieras inom 90

dygn.

Tidigare gällde det att kopiera tillräckligt

ofta, så att inga data gick förlorade.


Framtidens Åkare - bjuder in till

Skärgårdsmiddag

Skärgårdsmiddag fredag den den 21 21 januari 2011 2010 kl kl 18.30-21.30

Pris Pris99 99kr krdå dåingår ingåren en 3-rätters middag och

skärgårdsturen (värde 695 kr exkl dryck)

Kom Komoch och träffa branschkollegor och andra företagare

En person/företag får åka till det förmånliga priset av 99 kr. Medföljande

får betala ordinarie pris. Men i mån av plats får medföljande betala priset

199 kr.

En person/företag får åka till det förmånliga priset av 99 kr. Medföljande

får betala ordinarie pris. Men i mån av plats får medföljande betala priset

199 kr.

Anmälan

Anmälan görs på vår hemsida. www.akeri.se/aktiviteterutb

Eller kontakta Annelie Westberg på ABC-åkarna, 08-687 44 52,

annelie.westberg@akeri.se

Anmälan

Anmälan görs på vår hemsida. www.akeri.se/aktiviteterutb

Eller kontakta Annelie Westberg på ABC-åkarna, 08-687 44 52,

OBS! annelie.westberg@akeri.se

Sista anmälningsdag 4 december. Vid utebliven närvaro

debiteras hela beloppet.

OBS! Sista anmälningsdag 4 december. Vid utebliven närvaro

debiteras hela beloppet.

För mer information runt arrangemanget,

kontakta För mer information Ingemar Resare runt arrangemanget,

070-687 89 30.

kontakta Ingemar Resare 070-687 89 30.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

ABC-åkarnas Arbetsutskott

på Uppsalakontoret

Den 12 oktober avhöll

Arbetsutskottet inom ABCstyrelsen

sitt sammanträde

på vårt Uppsalakansli,

Edvard Berlingsgata 3

intill Bilprovningen vid

Fyrislund.

Några av ledamöterna hade inte bevistat

kontoret så vår Lena Sellin bjöd

på en guidad tur även utomhus för inspektion

av ägorna, tomtgränser, hyresgäster

och grannar.

28

Fastigheten börjar få några skönhetsfläckar

som ska åtgärdas omgående.

Styrelsen kommer senare att diskutera

vidare om en långsiktig lösning och

då även med tanke på det kommande

behovet av kurslokaler för våra YKButbildningar.

Förändringsprocessen

Mötet diskuterade även vårt fortsatta

arbete med förändringsprocessen

inom organisationen, d. v. s.. att ABCåkarnas

verksamhet och personal går

in under Sveriges Åkeriföretags servicebolag

Åkerikonsult AB.

www.abc-akarna.se

Ett beslutsunderlag ska jobbas fram

inför ABC-åkarnas årsmöte i april

2011, där medlemmarna får säga sitt.

Arbetsgrupp

En särskild Arbetsgrupp för detta är

utsedd inom styrelsen och i denna ingår

vår styrelseordförande Per Adolfsson,

vice ordförande Per Göransson

samt ledamöterna Anette Berg, Lars

Jansson, Arne Olsson och Torbjörn

Heierson.

ABC-styrelsens Arbetsutskott på vårt Uppsalakansli. Från vänster, ordförande Per Adolfsson, styrelseledamoten

Fredrik Jansson (som inbjudits till AU-mötet som varande Uppsalabo), Ulf Eriksson, Hans-Åke

Johansson och vice ordförande Per Göransson.

Ny styrelse och vd på ICM Kungsholms AB

På en extra bolagsstämma i flyttföretaget

ICM Kungsholms AB valdes

Mikael Signer, Håkan Ingvarsson och

Thomas Hanbo att ingå i företagets

nya styrelse.

Den nya styrelsen har utsett Mikael

Signer till ny vd i bolaget och Thomas

Hanbo som ny styrelseordförande.


Vill du veta mer

om hur vi kan hålla

företaget rullande?

Läs Läs mer mer om om våra våra försäkringar på på

www.modernaforsakringar.se/foretagsmotor

eller eller kontakta kontakta din din försäkringsförmedlare.

Sune och Berndt ser till att

hålla hjulen rullande.

På Företagsmotor vet vi hur viktigt det är att ditt fordon rullar. Därför har vi en specialiserad skadereglering

som bara jobbar med yrkesfordon. Våra besiktningsmän Sune och Berndt finns nära dig, och kan snabbt vara

på plats om något händer. Skulle det visa sig att ditt fordon behöver repareras kan du fritt välja den verkstad

som passar dig.


ABC-åkarnas Stockholms-kansli

Fagerstagatan 6, 163 53 SPÅNGA

Tel. 08-687 44 50, Fax 08-687 44 90

Nya medlemmar

Olaf Norrby

Tranbärsvägen 10

181 65 LIDINGÖ

Bernhardsson Försäljning &

Åkeri AB

Lennart Bernhardsson

Illervägen 7

981 37 KIRUNA

Rönna Åkeri AB

Johan Petersson

Härnevi Rönna 5

745 96 ENKÖPING

Ingvar Ring

Källtorpsvägen 4

136 70 VENDELSÖ

Vi gratulerar

November

22 Ingemar Eriksson, Skäplinge 80 år

25 Lars Ahrén, Södertälje 70 år

05 Nils-Åke Gustafsson, Eskilstuna 60 år

17 Johny Granström, Klintehamn 60 år

21 Christer Netlebladt, Sundbyberg 60 år

25 Roine Östergren, Haninge 60 år

30

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Medlemsaktuellt från ABC-län

Söderlunds Åkeri &

Entreprenad AB

Andreas Söderlund

Ängsviksvägen 15

184 95 LJUSTERÖ

Svebol Logistics AB

Martin Svedin

Box 5059

121 62 JOHANNESHOV

Eric Hjelte

Ormbergsvägen 15

193 36 SIGTUNA

Ringbergs Åkeri AB

Lars Ringberg

Smedbyvägen 74

184 32 ÅKERSBERGA

www.abc-akarna.se

ABC-åkarnas Uppsala-kansli

Edvard Berlingsgatan 3, 754 50 UPPSALA

Tel. 018-13 91 95, Fax 018-69 61 73

07 Roland Siltberg, Upplands Väsby 50 år

20 Peter Bodin, Grillby 50 år

December

Nya medlemmar

i Veteranklubben

ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande

nya medlemmar välkomna:

Bertil Andersson, Åkersberga,

Lennart Andersson, Märsta,

Ingvar Ring, Vendelsö.

05 Sonny Lindell, Huddinge 70 år

23 Kjell Ydling, Rönninge 70 år

10 Fred Björn, Stockholm 60 år

17 Thomas Johansson, Sorunda 60 år

22 Bo Liljander, Storvreta 60 år


Berlins ruiner 1945, förödelsen

efter atombomberna

i Japan, totalförstörd infrastruktur

i Belgrad 1999

– vi har sett vad bombkrig

kan orsaka.

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Bombkrigets historia

Idén är lika enkel som skrämmande:

genom att terrorisera fiendens civilbefolkning

når man en snabb seger.

Bakom denna idé stod både den amerikanske

flygvapenchefen Curtis Le-

May och chefen för brittiska Bomber

Command Arthur Harris.

I boken ”Bomba och bränn dom” -

taktik och terror under 100 år av flygkrig”

beskriver Lars Ericson Wolke,

professor vid Försvarshögskolan och

en av Sveriges främsta experter på mi-

litärhistoria, bombkrigets teknik och

taktik, men det är människorna, idéerna

och moralfrågorna som står i fokus.

Boken är en berättelse om mänsklig

ondska under det mörka 1900-talet

men också om hjältemod och människors

kamp för att mot alla odds överleva

det otänkbara.

I boken hävdar Ericson Wolke att

de allierades bombningar av Tyskland

under andra världskriget på många sätt

var ett misslyckande. Syftet med de

brtittiska flygarmadornas bombningar

var att få tyskarna att ge upp, vilket

som bekant inte blev fallet.

”Bomba och bränn dom” är en djupt

tankeväckande bok om idioti, prestige

och vansinniga taktik- och strategiidéer.

DET BÄSTA SÄTTET ATT

KÖRA BILLIGT

LeanHaulage Community med uppmuntran till bästa förare.

Chaufförerna får poäng i LeanHaulage League för sparsam körning.

Tävla och jämför resultaten mot övriga i Europa och inom företaget.

Chaufförerna får tips i bild och video för sparsam körning.

”Bomba och bränn dom” är på

335 sid. och ges ut av Historiska

Media. Pris ca. 219 kr.

Ge dina chaufförer en egen personlig coach, med möjlighet att tävla, utmana och utvecklas.

LEAN

HAULAGE

Mer information om LeanHaulage finns hos din lokala åkeriförening.

Du kan också vända dig till någon av oss, Marie Mörsin, 0470-71 81 84 eller Jocke Larsson, 019- 27 86 20.
BY GREATER THAN

www.abc-akarna.se 31


TM


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Festlig höstkryssning till M

Årets höstkryssning till Mariehamn lockade en rekordpubik

på närmare 700 åkare, chaufförer och leverantörer,

som under ett septemberdygn åkte med Viking Lines

Cinderella över Östersjön till Mariehamn tur och retur.

Ombord fanns rika möjligheter till umgänge med kollegor,

konkurrenter och leverantörer.

Den stora utställningen på fartygets bildäck var

mycket uppskattad liksom den traditionsenliga tipspromenaden

med många fina priser.

Det var en stor grupp förväntansfulla

resenärer som samlades i Vikingterminalen

i Stadsgården i Stockholm på

fredagseftermiddagen 17 september.

Efter någon timme hade alla fått ut

sina biljetter och kunde gå ombord där

en öl och macka väntade i Cinderellas

café längst fram i fören.

Medan Cinderella lugnt gled fram

genom en höstklädd skärgård samlades

deltagarna akterut i den tre våningar

höga nattklubben, Fun Club, för att

hälsas välkomna av representanter

från åkeriföreningen ABC-åkarnas

styrelse och vår vd Torbjörn Heierson.

Alla fick en välkomstdrink och hittade

sittplatser i den stora lokalen.

Klubbmästare på scen

Hans-Åke Johansson, Håj Transporter

AB, ABC-åkarnas klubbmästare, intog

scenen och presenterade sig själv

samt hälsade alla välkomna. Därefter

gav han en rad praktiska upplysningar

om de olika matsalarna, utställningen

på bildäck etc.

Skål och välkommen!

Hans-Åke lämnade över till ABCåkarnas

ordförande Per Adolfsson och

föreningens vd Torbjörn Heierson.

De hälsade årets resenärer med en

välkomstskål.

32

Avtackning

Jan Arnetz, Tumba, en gammal kämpe

som lämnade sitt förtroendeuppdrag

vid föreningens årsmöte i våras kallades

upp på scenen. Per dekorerade Jan

med föreningens förtjänsttecken. Jan

www.abc-akarna.se

Magnus Bäcklund och Las Vegas rockade loss

Per Adolfsson (t. h.) avtackade Jan Arnetz som avgår efter att ha varit med i

ABC-styrelsen sedan 1994.


ariehamn

ordentligt på scenen i Cinderellas Fun Club.

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

fick också en ”vas” (Whiskey).

Fina vinster

Hans-Åke och kvällens kryssningsvärdinna

Malin Greimer presenterade

våra utställare/sponsorer. Tillsammans

drog de också vinnarna av sponsorpriserna,

som de glada vinnarna kunde

hämta ut direkt på scenen. Vinstlistan

toppades av tre weekendresor för två

personer med resmålen London, Rom

och New York.

Välkända sponsorer

Årets Mariehamnsresa hade samlat

ett rekordstort antal utställare/sponsorer,

hela 45 företag: Scania Sverige,

Scania Finans AB, Volvo Truck

Center Sweden AB, Euromaster AB,

Mercedes-Benz Stockholm, Länsförsäkringar,

Trygg-Hansa, Viking Line

Skandinavien AB, Däckia AB, Kilafors

Industri AB, ÅFA AB, Preem,

OKQ8, Alcon, Hinz Försäljnings AB,

Telia Sonera Sverige AB, Zetterbergs

Industri AB, Optimal Assistans Sweden,

StorStockholms Bärgningstjänst

AB, Wist Last & Buss Syd AB, J Sörling

- Ilsbo AB, Bridgestone Sweden

AB, Specialkarosser AB, Guard Systems

AB, DnB NOR Finans , VBG

Group Truck Equipment AB, CLP

System AB, Micrologistic AB, Exclusive

Cars i Stockholm AB, Sala Kaross

AB, Skylt & Dekorfabriken AB,

MAN Lastbilar & Bussar AB, Cosmo

ABC-åkarnas klubbmästare Hans-Åke Johansson (t. h.) och kryssningsvärdinnan Malin Greimer gratulerar

Torsten Björnberg, Taxinge, till första priset i sponsorlotteriet - en New Yorkresa för två personer.

www.abc-akarna.se 33


Truckcenter AB, Vianor AB, Chronoflex,

Cargotec Sweden AB, STR,

Svenska Statoil AB, transPA AB, PLS

Skåp & Flak AB, Manpower AB, STS

AB, Stockholms Trafiksäkerhetscenter

Gillinge AB, Norrtälje Bil o Släp

AB och Vehco AB.

Showband på scenen

Showbandet Las Vegas underhöll på

scenen. Efter en stund äntrade årets

gästarist Magnus Bäcklund scenen.

Han framförde ett antal populära låtar.

Raska servitörer rörde sig snabbt

bland borden och bytte raskt ut de

tomma glasen mot nya välfyllda.

Trerätters middag

Efter någon timmes underhållning

spred sig resenärerna i Cinderellas

tre matsalar och satte sig till bords

vid festligt dukade bord. Här väntade

en trerätters middag med tillhörande

drycker.

Efter maten spred sig åkarna över

fartyget i barer och på flera dansgolv.

Många passade på att nätverka med

sina kollegor och branschens leverantörer.

Cinderella är ett mycket stort fartyg

och det fanns många ”vattenhål” att

samlas kring.

Lugn sjö

Östersjön låg spegelblank och vi var

många som gick och la oss betydligt

senare än planerat.

Stor utställning på bildäck

På den stora utställningen under lördagsförmiddagen

på hela bildäck kunde

åkarna prata med välkända leverantörer

och bekanta sig med ett brett

utbud av produkter.

I fören och akterna fanns två välbesökta

barer där mässbesökarna också

kunde stilla hungern med varm korv.

Mässmusik

Ett populärt inslag under mässan på

34

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

- Det är klart att Lillebils/Lillebuds åkare ska välja Mercedes nästa

gång, säger Glenn Lindblad (t. h.) Mercedes-Benz Stockholm, till bolagets

ägare Leo Alkevik.

bildäck som drog stor publik var när

Las Vegas vid tre tillfällen spelade ett

antal låtar i aktern på bildäcket.

Tipspromenad

ABC-åkarnas traditionsenliga tipspromenad

väckte som alltid ett stort

intresse. Överallt i montrarna stod det

mässbesökare med svarslappar i händerna

och försökte klura ut de rätta

svaren genom att fråga ut utställarna.

Många tipsblanketter lämnades i

www.abc-akarna.se

ABC-åkarnas monter i aktern där Annelie

Westberg hade fullt upp med att

rätta alla inlämnade formulär.

Dragning på bildäck

Klubbmästaren Hans-Åke Johansson

drog vinnarna i tipspromenaden stående

på en bärgningsbil från StorStockholms

Bärgningstjänst AB.

Lars Bergström (t. h.), Haninge Frakt L Bergström AB, diskuterar pirror

med Björn Carlsson från Micrologistic AB, som talar sig varm för

Expressos aluminiumkärror


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Öppet Hus på Bilprovningen

i Fyrislund

Tisdagen den 7 december är det besiktningskväll

i Uppsala.

Alla typer av besiktningar görs till

ordinarie pris kl. 17 – 21 vid Bilprovningens

anläggning i Fyrislund.

Tid för besiktning bokar du hos Lena

Sellin på ABC-åkarnas Uppsalakansli,

tel. 018-13 91 95.

Trygg Hansa, Länsförsäkringar och

Polisen medverkar. Vi bjuder på korv

och kaffe med dopp och glögg.

Vägbeskrivning

Bilprovningen ligger på Edvard Berlingsgatan

mittemot ABC-åkarnas

Uppsalakansli.

Varmt välkommen

önskar

ABC-åkarna och Bilprovningen

Beställ flera ex av

Åkerihandboken

2011!

Du vet väl att du kan beställa flera exemplar

av 2011 års upplaga av Åkerihandboken

från ABC-åkarna. Det

är bra att ha en Åkerihandbok i varje

fordon.

Medlemspris 65 kr. För icke medlemmar

190 kr. Moms och frakt tillkommer.

Kontakta Annelie Westberg på

ABC-åkarna i Spånga-Lunda tel. 08-

687 44 52, eller

Lena Sellin på ABC-åkarna i Uppsala,

tel. 018-13 91 95.

Du kan också maila abc@akeri.se

Kollegahjälp

020-59 60 00

Uthyrning av last- och transportbilar

I vår fl otta med uthyrningsbilar fi nns en mängd olika typer av fordon. Från den minsta transportbilen

Vito till den tyngsta lastbilen Actros.

Actros Atego Sprinter Vito

För bokning, ring 08-477 22 58 och tala med

Kenneth Lantz, vår nye expert på uthyrningsbilar.

Axor Brädgårdsbil Econic Sprinter

Mercedes-Benz Stockholm

Esbogatan 3, Akalla, Vxl 08-477 22 00.

www.stockholm.mercedes-benz.se

www.abc-akarna.se 35


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Veteranerna firar 40-årsjubileum

Ett glatt gäng tidigvarande åkare samlades tillsammans

med sina livskamrater i Nürnberghusets festlokal på Söder

en torsdagskväll i oktober. Stämningen låg på topp

hela kvällen. Till detta bidrog Nürnberghusets mycket

goda mat och tillhörande drycker samt Glade Glenn

som underhåll under maten med dragspel, sång och lätt

skabrösa historier.

Många gladdes åt att åter få träffa kollegor

från förr och samtalets vågor

gick höga.

Festsalen var fylld till sista plats och

under entrédrinken underhöll Mc Olssons

orkester. Musiken lockade många

till att ta en svängom på dansgolvet

före den väntande trerätters middagen.

På en bildskärm visades bilder från

de gångna årens resor med Veteranklubben

och många log igenkännande

åt Björn Berglunds fina bilder.

Tal och allsång

Under middagen var det dags att beta

av den långa talarlistan som då och då

avböts av allsång under klubbmästaren

Curt Richardssons ledning.

Glade Glenn, en spelglad underhållare,

i spelartagen.

36

ABC ÅKARNAS” utsände redaktör

hade två spirituella och mycket

trevliga bordsdamer, Ingalill Andersson

från Bålsta och Barbro Harnesk

från Spånga.

Torbjörn Heierson, ABC-åkarnas

vd i talartagen.

www.abc-akarna.se

- Nu tycker jag

att det är dags

för en allsång

igen, säger Curt

Richardsson Veteranklubbens

klubbmästare.

Veteranklubbens ordförande Bert

Ejderskog inledde sitt tal med att berätta

att han gjort en grundlig research

angående klubbens historia och bl. a.

plöjt igenom fyra pärmar.

Bert Ejderskog, Veteranklubbens

ordförande i talartagen.


Veteranklubben bildades 1970 med

uppgiften ”att genom sällskaplig samvaro

hålla kontakten med äldre medlemmar”.

Torbjörn Heierson, ABC-åkarnas

_ q p

vd inledde sitt tal med att berätta om

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Stämningen var hög då ABC-åkarnas Veteranklubb samlats för att fira 40-årsjubileum.

hur det gick till när han rekryterades

som vd.

Lyckad tillställning

Efter middagen bjöd MC Olssons

orkester upp till dans igen. Vid mid-

natt var festen slut och klubbmästare

Richardsson kunde nöjt konstatera att

det varit en mycket lyckad jubileumskväll.

Vi bryr oss mest

Hiab har en lång tradition av att arbeta

med miljö, säkerhet och produktivitet.

Den 29 december 2009, när det nya

maskindirektivet MD 2006/42/EC trädde

i kraft, tog vi ytterligare ett stort steg.

Vi visade återigen att vi bryr oss om

våra kunder, mer än någon annan.

Cargotec förbättrar effektiviteten i lastflöden

på land och till sjöss – varhelst gods fraktas.

Cargotecs dottervarumärken Hiab, Kalmar

och MacGregor är globala marknadsledare

inom lasthanteringslösningar.

www.cargotec.com www.hiab.se

www.abc-akarna.se 37


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Som medlem i Åkeriföreningen ABC-åkarna och Sveriges Åkeriföretag erbjuds Du

att få nedanstående förmåner. Kontakta din förening via e-mail abc@akeri.se eller

per telefon 08-687 44 50 i Spånga-Lunda eller 018-13 91 95 i Uppsala för ytterligare

information om detaljer i förmånerna.

Mobiltelefonirabatter

Du får marknadens bästa rabatt på abonnemang och samtalsavgifter

hos Telia och Telenor.

Mobil täckning, kundservice och priser avgör vilken operatör

du väljer. ABC-åkarna erbjuder en gynnsam valmöjlighet.

Många medlemmar kan snabbt räkna hem sin medlemsavgift

tack vare de förmånliga rabatterna.

Telefonirabatter på det fasta nätet

ABC-åkarna erbjuder rabatter på samtalsavgifter hos Telia

på det fasta nätet.

Drivmedel, eldningsolja och smörjolja

Rabatt, via ÅFA, hos OKQ8 och Preem på inköp av diesel,

bensin, eldningsolja och smörjolja.

Rabatt hos Statoil, via SÅ, på diesel, bensin och eldningsolja.

Fordonsförsäkring

Rabatt på försäkringar för lätta och tunga lastbilar genom

Trygg-Hansa. ABC-åkarnas försäkringsrådgivare Lena Sellin

bistår dig med goda råd.

Juridiska tjänster

ABC-åkarna har en egen jurist som har mångårig branschkunskap

och god processvana. Fråga honom när du har någon

juridisk fråga. Han anlitas ofta som ombud vid medlemmarnas

eller deras personals tvister och myndighetsärenden.

Rådgivning

Rådgivning i frågor rörande myndighetskontakter, försäkring,

trafiktillstånd, kalkyler, företagsutveckling, reklamationer

m m.

Avtal

ABC-åkarna har hjälpt många transportörer att få bra avtal.

38

Medlemsförmåner

www.abc-akarna.se

Omvärldsbevakning

Bevakning av frågor gällande åkeribranschens arbetsvillkor

t. ex.: Vägtrafikskatter, Arbetsmarknad, Personal

ochTrafikförfattningar.

ABC-åkarna är remissinstans gentemot myndigheter

som t. ex. Vägverket, Länsstyrelsen etc. Åkeriföreningen

driver ett aktivt lobbyarbete gentemot myndigheterna för

att skapa bättre villkor för åkerinäringen.

Personförsäkringar

En grundförsäkring vid dödsfall eller invaliditet under

arbetet ingår i medlemskapet. Försäkringen bör kompletteras

med annan försäkring.

Gruppliv- och olycksfallsförsäkring

ABC-åkarna erbjuder dig mycket förmånliga premier på

liv-, sjuk-, barn- och olycksfallsförsäkringar. Gäller även

för anställda och anhöriga som kan tecknas för försäkringen.

Sjukförsäkringen kan endast tecknas av medlemmar.

Förmånlig sjukvårdsförsäkring

Du kan teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring genom

åkeriföreningen och Länsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen

ger dig möjlighet till snabb vård, du slipper långa

väntetider i sjukvården och kan snabbare komma tillbaka

till arbetet. Du får tillgång till ett 020-nummer dygnet

runt för kvalificerad hjälp med vårdplanering och sjukvårdsupplysning.

Gäller även anställda och anhöriga.

Försäkringen täcker kostnader för såväl privat som

offentlig vård till följd av sjukdom eller olycksfall under

längst tre år per skada.

Rehabiliteringsförsäkring

För att hjälpa medlemsföretagen att komma tillrätta med

medfinansieringen av sjukförsäkringen och samtidigt ta

sitt ansvar som arbetsgivare och motverka långtidssjuk-


skrivning erbjuder Trygg-Hansa en rehabiliteringsförsäkring

anpassad för små företag.

Med Trygg-Hansas rehabiliteringsförsäkring REHAB får

företagare och anställda effektiv hjälp med rehabilitering

vid sjukskrivningar som varat längre än två veckor. En personlig

rehabledare ansvarar för att alla åtgärder och utredningar

genomförs för att få tillbaka de anställda till arbetslivet.

REHAB passar företag i alla storlekar från två anställda

och uppåt. Dessutom har försäkringen ett helhetsperspektiv

på individen, vilket skiljer den från andra försäkringar på

marknaden.

Försäkringen gäller i upp till tolv månader från första

sjukskrivningsdag och täcker alla kostnader från rehabiliteringsutredning

till rehabiliteringsplan. Dessutom står

försäkringen för hälften av arbetsgivarens kostnader för de

åtgärder som krävs för att medarbetaren snabbt ska kunna

komma tillbaka till arbetet.

Rehabiliteringsförsäkringen är anpassad efter dagens sjukersättningssystem.

Idag är arbetsgivaren skyldig att göra en

rehabiliteringsutredning om en anställd varit sjukskriven i

mer än fyra veckor eller varit korttidssjukskriven fler än

sex gånger de senaste tolv månaderna. Försäkringen kan

träda in redan efter två veckor från sjukskrivningsdagen.

Utredningen ska sedan lämnas till Försäkringskassan som

inom två veckor kallar till ett avstämningsmöte. Därefter

upprättas en rehabiliteringsplan. REHAB är avdragsgill

som företagsförsäkring.

Privata försäkringar

Rabatt på privat försäkring för hem, villa, fritidshus, båt,

husvagn, släpvagn och bil hos Trygg-Hansa.

Konferens

Viking Line lämnar rabatt på konferens- och gruppresor.

Hjälp med egen hemsida

SÅ har tecknat ett samarbetsavtal med Smelink AB om

branschanpassade hemsidelösningar för åkerier. Medlemmar

får förmånliga priser och stöd vid framtagning av hemsidor.

Läs mer på www.smelink.se

Lätta lastbilar

Rabatt på inköp av lätta lastbilar lämnas av Fiat (via Kindwalls

i Barkarby). Volkswagen från Din Bil AB. Modellerna

Vito/Viaro och Sprinter/Vario från Mercedes-Benz. Ford

och Renault från Bilia.

Personbilar

Rabatt på inköp av ny personbil lämnas av Volkswagen från

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Din Bil AB. Ford, Renault och Volvo från Bilia. Mercedes,

Chrysler, Jeep och Smart från Mercedes-Benz. Toyota.

ÅFA Butik

I ÅFA:s butik i Tumba kan du göra alla inköp du behöver

för åkerirörelsen hos en enda leverantör.

ÅFA Finans

Finansiering av fordons- och maskinköp till förmånliga

villkor och hjälp med kostnadskalkyler för lönsamma investeringar.

ÅFA Redovisning

Erbjuder branschanpassad bokföring och hjälp med ekonomiska

utredningar och bolagsärenden.

Certifikat för miljö, kvalitet och

trafiksäkerhet

Du får utförlig och kostnadseffektiv hjälp av SÅ:s konsulter

med att lägga upp ditt företags kvalitets-, miljö- och

trafiksäkerhetsystem.

Positioneringssystem

Rabatt på FleetGuard positioneringssystem som är baserat

på GPS/GPRS-teknik för att åkeriet ska kunna följa sina

fordon on-line via webben.

Busringarnas konung

Kalle Sändare är busringarnas okrönte konung. Han roade

och oroade svenskarna under mer än 40 år bara genom

att tala i telefon. Han inspirerade bl. a. Hassan, Abba och

Galenskaparna.

I boken ”Väggen e´ klar - världens första bok om Kalle

Sändare” berättar journalisten Lars Carlsson den fascinerande

historien om göteborgaren Carl-Axel Thenberg som

förvandlades till en euforisk språkekvilibrist när han fattade

luren och ringde ett samtal.

Kalle Sändare var en av nöjesbranschens märkligaste

figurer. Ett exempel på hans underfundiga

humor: Ӏr det sant

att det hängs svarta gardiner för

fönstret när flygplanet flyger

över främmande territorium?”

Boken om Kalle Sändare är

på 279 sidor och ges ut av

Reverb Förlag. En cd med

lysande busringningar medföljer.

Pris ca. 250 kr.

www.abc-akarna.se 39


Attraktiva priser för att ringa och surfa

Avtalspriser – Telia och Sveriges Åkeriföretag (Mobilt)

Dra nytta av samarbetsavtalet mellan Telia och Sveriges Åkeriföretag.

Som medlem får du attraktiva priser på mobiltelefoni, mobilt

bredband och fast telefoni.

Telia Jobbmobil

Önskar du bli kontaktad av en säljare på Telia, skicka ett sms med

texten ”Kontakt” till nummer 71350.

Fasta avgifter per abonnemang

Rörlig Fast Plus Fast/Plus

Engångsavgift 0 kr Efter förbrukade

minuter

Månadsavgift 52 kr/mån 475 kr/mån 525 kr/mån 1

Talsamtal till fasta nät samt Telias mobilabonnemang* Samtalsavgifter 2 per abonnemang

Alla dagar, dygnet runt till fasta nät och till Telias mobilabonnemang 0,38 kr/min 3500 min 3 0,43 kr/min

Öppningsavgift till övriga mobiloperatörer 0,45 kr/samtal 3500 min 3 0,55 kr/samtal

Talsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige*

Alla dagar, dygnet runt 0,79 kr/min 0 kr 0,79 kr/min

Öppningsavgift

Internsamtal*

0,45 kr/samtal 0 kr 0,55 kr/samtal

Alla dagar, dygnet runt till egna Telias mobilabonnemang4 0,29 kr/min 3500 min3 0,29 kr/min

Alla dagar, dygnet runt till egna fasta nummer4 0,29 kr/min 3500 min3 0,29 kr/min

Öppningsavgift4 Videosamtal*

0,45 kr/samtal 0 kr 0,55 kr/samtal

Alla dagar, dygnet runt 2,89 kr/min 2,99 kr/min

Öppningsavgift

Data- och faxsamtal till fasta telenät, till Telias mobilabonnemang*

0,45 kr/samtal 0,55 kr/samtal

Alla dagar, dygnet runt till fasta nät och till Telias mobilabonnemang 0,59 kr/minut

Öppningsavgift

Data- och faxsamtal till övriga mobilabonnemang inom Sverige*

0,45 kr/samtal 0,55 kr/samtal

Alla dagar, dygnet runt 0,79 kr/minut

Öppningsavgift

Sms och mms (alla dagar, dygnet runt. Skickade i Sverige)

0,45 kr/samtal 0,55 kr/samtal

Sms till Telias mobilabonnemang och till andra mobila operatörer i Sverige 0,59 kr/meddel. 500 meddelanden 0,59 kr/meddel.

Sms till andra mobila operatörers nät i utlandet 1,39 kr/meddelanden

Mms 1,59 kr/meddel. 500 meddelanden 1,59 kr/meddel.

1Bindningstid på abonnemanget är 18 månader. Mobilsurf ingår med upp till 1 GB per månad med hastighet

upp till 6 Mbit/s (ta emot) och 0,35 Mbit/s samt hastighet i surfzoner (homerun) upp till 22 Mbit/s.

Om trafikvolymen överstiger 1 GB under en månad förbehåller vi oss rätten att sänka överföringshastigheten

till 120 kbit/s.

2Gäller int samtal till förmedlade tjänster såsom t.ex. nummerupplysning, betalnummer (t.ex., 099, 0771, 077,

0900, 0939, 0944).

3Totala minutsumman inkl. öppningsavgift på 3.500 minuter per månad gäller för Talsamtal, vidarekoppling och

talsamtal till övriga mobilabonnemang därefter debiteras samalen enligt kolumnen Fast/Plus.

4Priset för internsamtal gäller till de fasta/mobila nummer som anges i Avtalet, om inget annat har avtalats.

*Debiteras per 10 sekunders intervall.


TSP-xxxx_1-1010

Telia Jobbmobil

Mobilsurf

Bas E-post Extra Extra +

Månadsavgift 0 kr 37 kr 99 kr 199 kr

Max dataavgift/dygn 19 kr 0 kr

Hur mycket ringer du? Vad ska jag välja

Mindre än 15 minuter per dag* X

Mer än 15 minuter per dag* och skickar många sms/mms X

Ringer mycket, skickar många sms/mms och surfar mer än tre dagar* per månad X

Telia Mobilt bredband Företag

Lite

Samtliga priser är exklusive moms.

Avtalet gäller under perioden 1/11 2010 –31/10 2012.

Företag

Alltid

Engångsavgift 0 kr

Fast avgift/månad 25 kr 195 kr 219 kr 129 kr 599 kr

Företag

Extra

Företag

Tillägg

4G

Företag

Datatrafik

Hastighet i mobilnätet ta emot upp till... 6 Mbit/s 10 Mbit/s 80 Mbit/s2 skicka upp till... 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 40 Mbit/s 2

i Telias surfzoner ta emot och skicka upp till... 22 Mbit/s3 Rörlig avgift4 – – – –

inom TeliaSoneras mobilnät6 i Danmark, Norge, Finland

och Litauen

(max 99 kr/dygn7 i mobilnätet 10 kr/MB

)

i Telias surfzoner 25 kr/dag 0 kr

inom utvalda mobilnät 8 i Europa (max 299 kr/dygn 9 ) 24 kr/MB

Säkerhetstjänster

Telia Säker Surf Mobilt antivirus och brandvägg avgift/månad 39 kr 0 kr

spamfilter avgift/månad 10 kr

Meddelandetjänster

Telia E-post Standard Mobilt 5 st e-postadresser avgift/månad 0 kr

Avgift/sms10 alla dagar, dygnet runt till svenska mobilabonnemang 0,60 kr

Lagringstjänster

till utländska mobilabonnemang 1,20 kr

Telia Säker lagring Mobilt med

10 GB mediabibliotek11 avgift/månad 39 kr 0 kr

1. Förutsätter Telia Bredband Företag (abonnemang för fast internet, från 229 kr/mån.

– Se telia.se för utförliga priser) och med 18 månaders bindningstid. Vid uppsägning av Telia

Bredband Företag övergår Telia Mobilt bredband Företag Tillägg automatiskt till Telia Mobilt

bredband Företag Extra.

2. Hastighet gäller där 4G-täckning finns. Se telia.se/tackning

3. Avser hastighet i våra ca 3300 surfzoner (wlan) – på bl. a. hotell, konferensanläggningar,

tågstationer, flygplatser, campingplatser, caféer, golfbanor, gallerior och båthamnar.

4. Avgift/påbörjat dygn tillämpas vid trafik i det svenska mobilnätet samt i Telias surfzoner i

Sverige, Danmark, Norge, Finland och Litauen.

5. Fast månadsavgift inkl datatrafikavgifter inom Sverige debiteras aldrig med mer än angiven

maxavgift 299 kr/månad. Eventuella avgifter för trafik utomlands, pc-kort/usb-modem och

sms tillkommer.

6. Avser Telia i Danmark, NetCom i Norge, Sonera i Finland och Omnitel i Litauen.

7. Du betalar max 99 kr/dygn för datatrafikavgifter inom Telia Soneras mobilnät i Danmark,

Norge, Finland och Litauen. För datatrafik över 200 MB/dygn gäller ordinarie pris 10 kr/MB.

8. För mer info om vilka länder och operatörer som avses se telia.se/utomlands

9. Du betalar max 299 kr/dygn för datatrafikavgifter inom utvalda operatörers mobil nät i Europa.

Maxavgift gäller upp till 100 MB/dygn. För datatrafik över 100 MB gäller ordinarie pris på

24 kr/MB. För wlan-trafik gäller ordinarie roamingpriser.

10. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Upp till 160 tecken/sms. Om telefonen

kan sända EMS eller skicka längre sms än 160 tecken delas meddelandet upp i flera sms.

Betaltjänster eller innehållstjänster med förhöjd avgift (t.ex. ringsignaler, nummerupplysning

eller Java-spel) debiteras utöver trafikkostnaden för sms och mms.

11. Inkluderar 10 GB lagringsutrymme på server med mycket hög säkerhet, fildelning, tillgänglighet

överallt, möjlighet att framkalla bilder samt auto- backup av ut pekade diskar/mappar på

din dator.

5 Med dag avses kalenderdag.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

ABC-åkarna på

företagsbesök i Uppland

Lena Sellin från vårt Uppsalakontor

och Torbjörn Heierson från Spångakontoret

gjorde för en tid sedan besök

hos numera Scaniaåterförsäljaren i

Uppsala, Bilmetro och när vi ändå var

igång besökte vi åkeriföretaget UG-

SAB som sköter om Schenkers transporter

i området.

Bilmetro som finns på Gnistagatan 2

i Uppsala finns även i Dalarna, Gästrikland

och Hälsingland och omsätter

tillsammans med sin personbilsförsäljning

ca 2 miljarder kr och har 500 anställda.

Redan år 1944 blev Bilmetro

representant för Scania och nu även i

Uppsala.

42

www.abc-akarna.se

När vi ändå

var i krokarna

besökte vi

åkeriföretaget

UGS Upplands

Godsservice AB

(UGSAB) som

har sin moderna

terminal

på Gnistagatan

9. På bild ABCåkarnas

Lena

Sellin och Hans

Jansson som

tillsammans

med brodern

Håkan driver

företaget som

har ca 30 anställda.

Från vänster, Bilmetros servicemarknadschef Mats Pettersson, ABC-åkarnas Lena Sellin och sektorchef för

Uppsalaverksamheten samt vd i Bilmetro Lastbilar AB Magnus Carlsson.


Du som vill bli yrkesförare:

Sök till Fordons- och transportprogrammet på

Upplands-Brogymnasiet Inriktning Transport

Vill du jobba med riktigt stora och tunga lastbilar och i en bransch som söker 100-tals

nya medarbetare, då är yrkesförarutbildningen på Upplands-Brogymnasiet något för

dig.

Skolan är unik med sin marknadsanpassade utrustning i form av moderna miljöfordon

med teknik för sparsam körning. Ingen lastbil är äldre än 5 år och varje fordon är

speciellt utrustad för att kunna utbilda på så många olika typer av transporter som

möjligt.

Kom till vårt Öppet-hus på Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24 i

Kungsängen

Den 30 november 17:30-20:00 och 25 januari 17:30-20:00

Läs mer på vår hemsida

Upplands-Brogymnasiet.se

Ta kontakt med:

Verksamhetsledare Magnus Andersson

Tel. 581 691 78, mail magnus.andersson@edu.upplands-bro.se

Bitr.rektor Per Israelsson

Tel 581 692 51, mail per.israelsson@edu.upplands-bro.se

PS

Inom ramen för Yrkesvux erbjuder vi en likartad yrkesförarutbildning för äldre

personer. Ta kontakt med Vuxenutbildningen i Upplands-Bro.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

50-talet från luften

Saker försvinner ur landskapet utan att vi alltid tänker

på det. Som tur är finns de gamla flygfotona. I många

svenska hem, främst på landsbygden, sitter det ett gulnat

flygfotografi på gården ovanför kökssoffan. Ännu

fler har aldrig framkallats.

I boken ” K-Spaning från ovan” publiceras unika

flygbilder från 1950-, 1960-, och 1970-talens Sverige.

Ett land översållat av lanthandlare, motell och mackar.

K-spanaren Göran Willis har vaskat

fram några extra intressanta fyndplatser

från bilismens guldålder. Och gjort

en resa tillbaka för att utröna vad som

hänt på ort och ställe.

Han hamnar bl. a. vid de välbevarade

resterna av framtidsprojektet Sväng In

i Göingetrakten, bland mossbevuxna

skrotbilar vid vägs ände i Värmland,

han tar in på Motell Filbyter, fikar på

Jävre Turiststation och upptäcker Sveriges

enda täckta träbro.

Samtidsarkeologi

”K-Spaning från ovan” är ytterligare

en samtidsarkeologisk utforskning av

det nyss förflutna.

Resan går i lugnt tempo längs forna

riksvägar. Den gamla Mercans Blaupunkt

levererar en tidstypisk cocktailblandning

av Nina Simone, Bob Dylan

och Monica Zetterlund. Välkommen

att följa med!

Fina flygbilder

Varje kapitel inleds med en gammal

flygbild som blir upptakten till en historia

om just den platsen.

En Gulfmack i Vena, nedlagd 1992

men inte riven, blir också en representant

för andra småmackar runt om i

landet.

Jag kommer att tänka på BP-gubben

som nyckelring, Texacos utmärkta bilkartor

och hur motorkunning och seviceinriktad

mackpersonalen var förr.

44

”K-Spaning från ovan” är på 138 sidor, mycket rikt illustrerad med

ett unikt bildmaterial från bl. a. Svenska Aero-bilders arkiv. Boken

ges ut av Trafik-Nostalgiska Förlaget. Pris ca. 250 kr.

Ett avsnitt som jag läser med stort

intresse är det om ”Kalle i backen” i

Jönåker utmed gamla Riksettan. Här

återges varför alla lastbilschaufförer

skulle tuta när de passerade den dåvarande

ICA-handeln.

Det var en finsk långtradarchaufför

som i början av sextiotalet fick soppatorsk

just här tre minuter över sex.

ICA med tillhörande bensinmack

hade just stängt. ”Kalle” höll benhårt

på sina tider och vägrade sälja sop-

www.abc-akarna.se

pa. Som hämnd snackade den finske

chaufförern med alla kollegor han träffade

och bad dem att tuta varje gång

de passerade ”Kalle i Backen”, vilket

de gjorde.

Idag är ICA-affären borta sedan

länge och när den nya sträckningen av

E4:an invigdes 1986 minskade trafikvolymen

rejält på den gamla Riksettan

och även den lilla macken fick lov att

lägga ned. Numera ligger det en loppmarknad

i den gamla affärslokalen.


Åkarnas Förmånsavtal

Senaste nytt är dels en ny möjlighet för många medlemmar att

finansiera framtida investeringar genom vårt samarbete med Nordea

Finans och dels ett erbjudande från Stoneridge om paket för

arkivering och analys av färdskrivardata.

Nästa gång det är dags för ett nytt eller begagnat fordon, be om en

offert från Nordea innan du bestämmer dig. Inga avgifter och bra

ränta.

Många medlemmar har inte tagit tag i sin lagring och analys av

färdskrivardata ännu. Köp Optac 3 och underlätta livet betydligt.

Nyttja alla dina förmåner.

VAR VÄL FÖRBEREDD

OPTAC3 är ett komplett lagrings och analysprogram för färdskrivardata.

• den är enkel att använda

• den ger en snabb och komplett bild av företagets efterlevnad av kör-, och

vilotider och saknade nedladdningar med mer

• den löser ditt behov av säkerhetskopiering

Med OPTAC3 är ditt företag förbrett inför företagskontroller.

Jocke Larsson

HUR KUL ÄR DET MED FINANSIERING?

JÄTTEKUL!

Nordea Finans ger dig som medlem förmånliga

villkor när det gäller finansiering.

Du är välkommen att kontakta Nordea Finans för

mer information och offert, 08-787 67 87.

Kontakt

Mer information om avtalen finns hos din lokala åkeriförening. Du kan också vända dig till

någon av oss , Marie Mörsin, 0470-71 81 84 och Jocke Larsson, 019- 27 86 20.

Bränslebesparing

LeanHaulage

Datorer & Program

Dustin AB

Visma SPCS AB

Tak-Archiv

Drivmedel

Svenska Statoil AB

Swea Energi SH AB

Finansiering

Nordea Finans

Fordon

Mercedes

Ford

Renault

Toyota

Volkswagen

Volvo

Försäkringar

Förenade Liv

Länsförsäkringar

Trygg Hansa

Mobiltelefoner

The Phone House AB

Teknik

Digifob

Stoneridge

FleetGuard

Foxguard

Telefoni

Telenor

Telia

Yrkesbutiker

Swedol AB

Tranemo Workwear AB


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

En vanlig människa

med ett ovanligt yrke

Siw Malmkvist är en av Sveriges mest folkkära artister.

Hennes karriär började redan på 1950-talet. 1959 sjöng

hon in ”Augustin” som blev en stor succé.

Siw Malmkvist slog igenom precis när teven gjorde

sitt intåg i de svenska hemmen och på 60-talet blev hon

landets ledande schlagerdrottning. På 60-talet tog också

hennes karriär i Tyskland fart och här är hon ett stort

namn också idag.

I boken ”Tunna skivor av mig” berättar Siw för första

gången om sitt fantastiska liv i memoarform. I generösa

och öppenhjärtiga tillbakablickar får vi följa Siw

Malmkvists spännande historia.

Vi får följa Siw från barn- och ungdomsåren;

genombrottet i mitten av

femtiotalet; åren som sextiotalets

schlagerdrottning; medverkan i musikaler,

revyer och pjäser; upp- och

nedgångar i privatlivet; samt alla möten

och samarbeten med färgstarka

personligheter inom svensk och internationell

underhållningsbransch under

sex decennier.

Modernt kvinnoöde

Siw Malmkvists livssaga tar sin början

i trettiotalets statarliv och sträcker sig

fram till dagens moderna välfärdssamhälle.

Däremellan ryms ett modernt

kvinnoöde, berättelsen om ”en vanlig

människa med ett ovanligt yrke”, som

Siw själv uttrycker det.

Många syskon

I ”Tunna skivor av mig” berättar sångerskan

och skådespelerskan, som än i

dag är Siwan med hela svenska folket,

sitt livs historia.

Allt börjar i Landskrona i mitten av

trettiotalet då Siw föds som det sjätte

barnet i en skara på nio syskon. Så

46

småningom blir musiken allt viktigare

för Siw.

Skivkontrakt

Hon får ett skivkontrakt och några år

senare kommer det stora genombrottet

med ”Augustin” i Melodifestivalen.

Inom ett par år har hon dessutom

blivit stor stjärna i Tyskland. Sedan

dess har det rullat på, både i Sverige

och internationellt, och Siw har fått

uppleva mer än de flesta i den svenska

underhållningsbranschen.

Mångsidig artist

Än i dag är hon en folkkär artist med

hög profil i breda teveprogram som

Körslaget, På spåret och nu senast

i Stjärnorna på slottet. Och säg den

svensk som inte kan sjunga med i låtar

som ”Jazzbacillen”, ”Tunna skivor”,

”Flickor bak i bilen” och ”Mamma är

lik sin mamma”!

Kurt Olsson

I slutet av 80-talet bidrog Kurt Olssons

vurm för Siw Malmkvists gamla

schlagerlåtar till att ge henne en or-

www.abc-akarna.se

”Tunna skivor av mig” av Siw

Malmkvist är på 270 sidor och

ges ut av Norstedts. Pris ca. 225

kr.

dentlig revival. Tillsammans med sin

damorkester gav sig Kurt på gamla

hitlåtar som t. ex. ”Flickor bak i bilen”.


TB11 182 10-10

Avtalsnummer: 1561

Nummer till kundservice: 0200-15 90 14

Telenors avtal ger

10 % på ordinarie månadsavgift utvalda abonnemang

10–25% på utvalda tjänster och paketeringar

Rabatterna är avdragna i nedanstående prislista. Alla priser ex. moms.

Telenor Företagsabonnemang Flex Max* Affärspaketet Max**

Anslutningsavgift 200 200 200

Månadsavgift 0 mån bindningstid 71 449 593

Månadsavgift 12 mån bindningstid 62 413 539

Månadsavgift 24 mån bindningstid 53 377 494

Alla nät dygnet runt 0,63 0 0

SMS 0,63 0 0

Startavgift 0,63 0 0

Datatrafik inom Sverige 12 kr/mb 12 kr/mb 0

Tilläggstjänster med 25% rabatt Månadsavgift

EuroFax 15 sek

EuroFax Pro 23 sek

Europaroaming 37 sek

Telenor Global 15 sek

Mobil Hänvisning 11 sek

SMS Sändare Låg 75 sek

Fastnätsnummer med Utökad Nummervisning 98 sek

Tilläggstjänster Data med 10% rabatt

Mobilt Bredband 6 Mbit/s 143 sek

Blackberry Internet Service 134 sek

Tal och Meddelandepaket med 10% rabatt

Samtal Telenor

O kr/min och 0 kr i startavgift inom Telenors nationella mobilnät

62 sek

Samtal Fastnät

0 kr/min och 0 kr i startavgift till alla fasta telefonnummer

89 sek

SMS Sverige

Inklusive 5 000 sms/månad inom Sverige

71 sek

Samtal Kollega

Fria samtal inom företaget

44 sek

Kortnummer utöver kollega 18 sek

Ekonomitjänster med 10% rabatt

Specificerad faktura 135 sek/år

Telenor Delad faktura 90 sek/år

* Nationella röstsamtal inom alla nät, startavgift på nationella röstsamtal, nationella SMS och MMS, samtal till och från EuroVoice och vidarekoppling ingår till ett värde av 3 500 kr per månad.

Internationella samtal Betalsamtal och Videosamtal ingår ej. Roaming, d vs samtal i utlandet är inte inkluderat i Max. Alla abonnemang har tre månaders uppsägningstid. Affärspaketet Max

inkluderar Max abonnemang tal, Mobilt Bredband 6 Mbit/s samt Telenor Surfzon FastPris och Turbo 3G. Abonnemanget följer ordinarie villkor för Max tal respektive Mobilt Bredband 6 Mbit/s.

** Månadspriset är utöver ordinarie abonnemangskostnad. I avtalet ingår följande tjänster: Gruppnummer inkl. 3 agenter, Dedikerad kundservice, Företagsportalen, Egen nummerplan,

Samlingsfaktura, Mobil Hänvisning och Mobil Grupp med kortnummer.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Nostalgimaskinen

Det är en viktig kulturgärning som OK-förlaget gör

genom att ge ut Magasinet ”Riksettan” med underrubriken

”Klassiker special. En tidskrift om bilismens guldålder.”

Vi är många medelålders män som förväntansfullt

plockar ner tidskriften från tidningshyllan i butiken.

”Riksettan” är nu inne på sitt sjätte utgivningsår

och i dagarna ligger årets

andra utgåva ute i välsorterade tidningsaffärer.

En nyhet är att nu kan du prenumera

på magasinet. Enklast går du in

på hemsidan www.riksettan.net och

klickar på Prenumeration. Du får två

nummer för 158:-.

Ur det rika innehållet

Detektivmagasinet. Detektivmagasinet

försökte på 50-talet locka läsare

med läckra omslag och en tävling

om bilar. Sten Berglind har letat upp

17-åringen som vann tävlingen och en

resa till Scotland Yard.

Riksväg 13. Rikstretton går mellan

Sundsvall och Haparanda genom industrihistoria

och björkskog.

Folkhem på hjul. Sverige gick in i Bilismens

guldålder i mitten av 1950-talet.

Då lanserades Volvo Amazon och

svenska folket fick råd att köpa bil.

Filmraggaren. ”Raggargänget” har

kallats en av de värsta svenska kalkonfilmerna

någonsin. Fotografen Jacob

Forsell dokumenterade inspelningen

för filmbolaget och blev god vän med

Ernst-Hugo Järegård.

Satchmo och jag. Det gamla fotot av

Louis ”Satchmo” Armstrong i Strängnäs

i ”Riksettan” nr 1 2010 fick Kenneth

Olausson att minnas en speciell

film och en gudabenådad trumpetare.

Ruinfotografen. Kristofer Skog är

en av de samtidsarkeologer som vill

skildra miljöer som håller på att för-

48

svinna. Han har rest med sin kamera

i hela Europa för att hitta byggnader

värda att dokumentera. Även förfallet

har sin skönhet vilket framgår av

Kristofers bilder.

Fotoalbum från 1954. Våren 1954

tyckte familjen Söderlund i Stockholm

att de fem barnen behövde luftombyte.

Resan till Schweiz blev ett stort äventyr

och Ingrid, yngst i familjen, har

forfarande kvar fotoalbumet.

Vykorts-Slussen. Den rivningshotade

trafikkarusellen vid Slussen är ett av

våra vanligaste vykortsmotiv. Samlarna

är villiga att betala hundralappar

för handkolorerade kort från 30-talet.

En bild berättar. Fotografen Bertil

Sandgren hade uppdraget att ta en bild

av gänget bakom filmen ”Dom kallar

oss mods”. Det är 43 år sedan och när

redaktionen tittade närmare på bilden

hittade de en mycket speciell byggnad.

Mr K-märkt. Det är snart 20 år sedan

Göran Willis blev Mr K-märkt med

svenska folket. Tillsammans med kollegan

Staffan Bengtsson har han rest

land och rike runt efter intressanta

miljöer.

Han satte färg på Saab. Konstnären

Pierre Olofsson hade uppdraget att

sätta färg på Saabs modeller. Kulören

”Silversand” föddes på en restaurang

och byggde på en kakaolikör, grädde

och eau de vie!

Älskade folkpark. Under decennier

var dansbanorna självklara mötesplatser.

Idag är de övergivna. Journalisten

Anna Sjöstrand och tecknaren Ulf

www.abc-akarna.se

Årets andra utgåva av ”Riksettan”

är som vanligt på 124 sidor

fyllda med god läsning.

Att bläddra i tidningen väcker

många minnen hos medelålders

män.

”Riksettan” är rikt illustrerad

med ett unikt bildmaterial.

Lundkvist har hittat berättelserna och

bilderna.

Bensinkungens höjdarhus. Arne

Sandberg var bensinpiraten med

känsla för affärer. Vinsten från Uno-X

plöjde han ner i Billingehus, Skövdes

friluftsparadis. Det blev en påkostad

anläggning, ritad av arkitekten Hans-

Erland Heineman.

God läsning

Du som är intresserad av bilar och hur

Sverige sattes på hjul på 1950-talet

och framåt har en fin stund framför dig

i läsfåtöljen tillsammans med senaste

utgåvan av ”Riksettan”.


Alla chaufförer har både gedigna yrkeskunskaper och olika specialkompetenser.

HYRA LASTBILSCHAUFFÖR

Att hyra lastbilschaufför kan vara lösningen på ett tillfälligt resursproblem,

liksom det självklara i att vända sig till Volvo Hyrlast när extra lastbilar behövs.

I ett unikt samarbete med Manpower kan du via Volvo Hyrlast nu också hyra

lastbilschaufförer. Eller både och bil och chaufför. För närvarande är tjänsten

att hyra lastbilschaufför enbart tillgänglig i Stockholmsområdet. Av den

anledningen svarar vi på förfrågningar på följande telefonnummer:

Lennart Johnsson 08-625 55 45 | Björn Lindqvist 08-625 55 44

Välkommen till en komplett lastbilsuthyrning – www.hyrlast.se

www.volvotruckcenter.se | www.hyrlast.se

FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Ronny Jonsson vann

Åkarsvingen 2010

ABC-åkarna, ÅFA och OKQ8:s gemensamma golftävling,

Åkarsvingen, spelades för första gången på trivsamma

Skepptuna Golfklubb den 3 september.

Regnet hängde i luften och det blåste friska vindar

men humöret hos golfspelarna var på topp.

Det var 24 st förväntansfulla spelare

som dök upp på morgonen med nya

segrar i tankarna, även om vi från

OKQ8 vill att dom har oss i tankarna.

Efter genomförd tävling så åt vi en

välbehövlig sen lunch tillsammans där

restaurangen fixat till en utsökt fläskfilé

med klyftpotatis och därefter genomförde

vi en prisutdelning.

Årets vinnare

Vinnare av Åkarsvingen 2010 blev

Ronny Jonsson, Stockholms Spol &

Sug AB, på netto 76 slag.

Bästa dam

Bästa dam blev Carina Eriksson, Roger

Eriksson Oljetransporter AB, på

netto 81 slag.

Längsta drive

Fredric Högosta, Högosta Åkeri AB.

Närmast hål

Fredrik Eriksson, Roger Eriksson Oljetransporter

AB, 1,12 m.

Prislista

1. Ronny Jonsson,

2. Fredric Högosta,

3. Filip Åkesson

4. Anders Bergh,

5. Carina Eriksson,

6. Nils-Eric Kindh,

7. Pontus Eriksson

8. Kurt Andersson,

50

Ronny Jonsson (t. h.), Stockholms Spol & Sug AB, vann årets Åkarsving.

Per Erik Österlund, OKQ8, gratulerar till segern.

Med 81 slag blev Carina Eriksson,

Roger Eriksson Oljetransporter

AB, bästa dam.

www.abc-akarna.se

9. Tommy Färnström,

10. Roine Werneholm.

Nästa års Åkarsving

Nästa års Åkarsving spelas fredagen

den 26:e augusti 2011. Bana och anmälan

kommer att finnas i nr 2 2011

av ”ABC ÅKARNA”.


Initiativtagaren Ernst Nilson var med

vid bildandet av nuvarande Sveriges

Åkeriföretag i samband med första

världskriget då ett samlat gäng häståkare

begav sig till Regeringen för att

säkerställa foder till åkarhästarna.

Ernst Nilson sadlade sedermera om

till att bli lastbilsåkare och sedan Vol-

ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Välkomna med förslag för

Ernst Nilsson Understödsfond!

Ernst Nilson Understödsfond

administreras av

ABC-åkarna. Fondens

styrelse vill gärna få förslag

från läsekretsen på

personer som är i behov av

en kontant julgåva.

voåterförsäljare för såväl tunga som

lätta fordon.

Ur stadgarna finns att läsa:

”Fonden har till ändamål att lämna understöd

till åkare, som äga åkeriföretag

i Stockholm ävensom till förutvarande

sådana yrkesutövare liksom till

efterlevande. Understöd från fonden

må utgå till angivna personer antingen

de på grund av ålder, sjukdom, obestånd,

olycksfall eller liknande anledning

befinnas vara därav i behov eller

ock till utbildning av därav förtjänta

personer”.

Fonden har ett tjugotal personer som

får en julgåva på några tusental kronor

vardera.

Styrelsen kommer i år att dela ut ett

totalt belopp på 50.000 – 60.000 kronor.

Välkomna med förslag!

Fondens styrelse består av Per Adolfsson,

Bert Ejderskog, Jan Eneqvist,

Lars Jansson och Torbjörn Heierson.

Styrelsen tar från läsekretsen tacksamt

emot förslag på ytterligare personer

som skulle kunna komma ifråga för en

kontant julgåva i framtiden.

Vänd er i så fall till ABC-kansliets

Annelie Westberg annelie.westberg@

akeri.se eller 08-687 44 52.

Heltäckande maskinservice

Vi är auktoriserad serviceverkstad för FASSI, HIAB och JOAB, men vi servar även andra märken.

Funbo - Lövsta

755 97 UPPSALA

Tel 018/55 60 80

Fax 018/32 23 04

Mobil 070/355 60 81

www.contractormaskiner.se

e-mail:

kontakt@contractormaskiner.se

www.abc-akarna.se 51


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Mellanölsgenerationen

i backspegeln

”Kult” är en bok som det är lätt att fastna i. Det är

också en bok som får läsaren att minnas, som en bok om

tvillingdetektiverna från B Wahlströms, en repad singel

i vinyl med Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich eller

doften av Björnklister.

Kult kan vara minnet från den första

charterresan med en DC-7C:a, frånvaron

av en viss bild i samlarserien Ishockey

69/70 eller ljudet från en Puch

Florida.

Det kan vara ett Riff med lakritssmak,

Gulf-mackens klistermärken

eller upphetsningen inför ett tummat

exemplar av tidningen Piff.

Minnen från en generations barndom

och ungdom.

Mellanölsgenerationen

Det handlar om en alldeles speciell generation:

Efter-Rekordgenerationen.

En inträngd generation, för sen för

mycket, för tidig för annat.

I boken kallas de för IIB-generationen.

De väsentliga åren under barndomen

och ungdomen råkade sammanfalla

med mellanölets tid (1965-1977).

Tevegenerationen

Det är också den första riktiga tevege-

Korruptionsjägare

I boken ”Vardagshjältar” skriver Eva

Joly tillsammans med journalisten

Maria Malagardis om personer i ett

antal länder som visat mod i att våga

bekämpa korruption.

Här avslöjar journalister, poliser,

höga ämbetsmän, banktjänstemän och

vanliga medborgare en dold värld av

52

nerationen och reklamgenerationen.

”Kult” är skriven av Janne Sundling

tillsammans med några gästskribenter:

Lars Nylin, Per Wikström,

Kalle Holmberg, Anders Jonsson och

Niklas Lindstedt.

De har stannat upp en stund inför

sådant som på ett eller annat sätt präglat

dem, om det nu var ett seriehäfte

med Kapten Miki eller skolans Fritt

valt arbete, Frostflingor med plastleksaker

eller Vietnamrörelsen, att samla

Merry-kapsyler eller miljonprogrammet.

”Kult” är är en bra bok för de läsare

som hamnade lite i bakvattnet av de

högljudda 40-talisterna, generationen

som föddes på 50-talet.

Hög nostalgifaktor

“Kult” är vidare en underbar nostalgibok

för alla som diggade Mad och

smygläste Piff, drack mellanöl och såg

på “Bröderna Cartwright”.

korruption och ekonomiska intriger i

Paris, London, Neapel och Sofia. De

berättar om allt från skatteparadiset

Jersey till avfallshanteringens Syditalien.

Norska Eva Joly är mest känd för

sitt arbete i affären Elf, som var 90-talets

mest omfattande korruptionsskandal

i Frankrike.

www.abc-akarna.se

”Kult: nostalgisk tillbakablick på

en annan tid.” av Janne Sundling

är en tung bok på 1,3 kg.

Den har producerats av Stafett

Reklambyrå AB och ges ut av förlaget

Stenberg-Schentz. Pris ca.

300 kr.

”Kult” är en utmärkt julklapp till

dem som var tonåringar någon gång

1965-1975.

”Vardagshjältar”

är på 197

sidor och

ges ut av

SNS Förlag.

Pris

ca. 200

kr.


Talar vi

med senior nu?

den vise, erfarne

gamle åkaren?

vi vill Tala med

junior!

ids.q8.com

A drive to perfection

På IDS tycker vi det är roligt när du och andra

unga väljer åkeri yrket – vare sig det är på väg arna

eller på kontoret. Nytt blod i branschen betyder nya

idéer och innovation. I över ett kvarts sekel har IDS

arbetat för att bli bäst på logistik, kortsäkerhet och

miljöanpassade drivmedel. Blir du kund hos oss

får du marknadens enda onlinesystem där

åkeriets alla korttransaktioner

syns i realtid.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Nytt tankställe för BioDME

vid Kungens Kurva

Volvo Lastvagnar är först i världen med att använda

BioDME (Di-Metyl-Eter) som fordonsbränsle. När Preem

invigde sin tankstation för BioDME hos Volvo Truck

Center i Kungens Kurva rullade fem Volvolastbilar ut i

kommersiell trafik på de svenska vägarna.

BioDME är ett högintressant biobränsle som ger hela

95% mindre utsläpp av koldioxid än diesel.

- För att ett nytt bränsle ska kunna

etablera sig krävs produktion, distribution

och anpassade fordon. Nu har

vi alla delarna på plats i ett fältprov,

säger Lars Mårtensson, miljöchef på

Vola Lastvagnar.

Fältprovet ska under två år demonstrera

möjligheterna för en storskalig

satsning på DME framställd av biomassa.

Projektet omfattar hela teknikkedjan

från biomassa till bränsle, alltså även

distribution, tankstationer, lastbilar

och transportföretag.

Tiotal Volvolastbilar

Volvo Lastvagnar bidrar till projektet

med FH-lastbilar som ska testköras av

utvalda kunderi olika delar av landet.

De transportföretag som deltar i projektet

är; Green Cargo, DHL, Posten

Logistik och Volvo Logistics via Jtrans

i Göteborg AB.

Flera tankställen på gång

Preem kommer under hösten att öpnna

ytterligare tankstationer i Göteborg,

Jönköping och Piteå. Samtidigt kommer

produktionen av BioDME att

ökas i Chemrecs pilotanläggning i Piteå.

Utvärderingen av fältprovet, som

ska pågå till 2012, och myndigheter-

54

Med 95% lägre koldixidutsläpp jämfört med vanligt dieselbränsle

hoppas Volvo Lastvagnar och övriga intressenter på en storskalig

introduktion av det nya biobränslet BioDME om ett par år.

nas långsiktiga beslut kommer att avgöra

om storskalig industriell produktion

av BioDME blir verklighet.

Inom EU har man bedömt att BioD-

ME har en teoretisk potential att kunna

ersätta hälften av dagens dieselanvändning

för tunga vägtransporter år

2030.

Långsiktigt arbete

- Utmaningarna ligger framförallt i att

kunna arbeta långsiktigt, att få fram en

tillräckligt stor mängd biodrivmedel,

att lösa distributionen till ett lämpligt

stort antal tankstationer och att samtidigt

bygga upp en efterfrågan, säger

www.abc-akarna.se

Lennart Pilskog på Volvo Lastvagnar.

Fakta om DME

BioDME som bränsle i dieselmotorerger

lika hög verkningsgrad och en lägre

ljudnivå jämfört med traditionella

motorer. Jämfört med diesel genererar

BioDME hela 95% lägre koldioxidutsläpp.

Förbränningen ger dessutommycket

låga emissioner av partiklar och

kväveoxider. Sammantaget gör detta

BoDME till ett idealiskt bränsle för

dieselmotorer.

DME är en gas men omvandlas till

vätska redan vid ett lågt tryck på 5 bar.


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Världens första tankställe för BioDME finns hos Volvo Truck Center i

Kungens Kurva söder om Stockholm.

DET BÄSTA SÄTTET ATT

KÖRA BILLIGT

LeanHaulage Community med uppmuntran till bästa förare.

Chaufförerna får poäng i LeanHaulage League för sparsam körning.

Tävla och jämför resultaten mot övriga i Europa och inom företaget.

Chaufförerna får tips i bild och video för sparsam körning.

Hanteringen är okomplicerad och

liknar den för gasol. DME kan framställas

ur både naturgas och olika typer

av biomsassa.När man gör det från

biomassa så kallas det BioDME.

I detta projekt framställs BioDME

av svartlut - en energirik, trögflytande

biprodukt från massaindustrin. Chemrecs

pilotanläggning i Piteå har kapacitet

att framställa fyra ton BioDME

per dygn.

Ge dina chaufförer en egen personlig coach, med möjlighet att tävla, utmana och utvecklas.

LEAN

HAULAGE

Mer information om LeanHaulage finns hos din lokala åkeriförening.

Du kan också vända dig till någon av oss, Marie Mörsin, 0470-71 81 84 eller Jocke Larsson, 019- 27 86 20.
BY GREATER THAN

www.abc-akarna.se 55


TM


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Möte i Norr- och Södergruppen

hos ABC-åkarna

En solig förmiddag i Spånga träffades våra tungviktare

inom Bygg- och anläggningssektionen, nämligen

vd:arna för LBC:erna och de större åkerierna inom

Bygg- och anläggningstransportsektorn vilka tillsammans

omsätter ca. 5,5 miljarder/år.

Vi konstaterade att Stockholms kommun

ännu inte svarat på vår begäran

om att släppa upp högre bruttovikt på

BK 2 vägnätet för de 4-axlade lastbilarna,

vilket vore mer än väl befogat.

Vi nöter vidare i den frågan med kommunen.

Vidare hade vi en genomgång om

förutsättningarna och vårt erbjudande

om att hos företagen anordna YKButbildningar

(Yrkeskompetensbevis)

och att det är hög tid att planera för

detta.

Miljöoljor

Vi diskuterade miljöoljor i kranar och

maskiner och den frågan är hänskjuten

till vår Miljötransportsektion för att

bena i vad som verkligen kommer att

56

gälla framöver.

Ackordspriser leder till

överlaster

Ackordsprisernas dilemma att mana

till överlass diskuterades även med

tanke på det överlastprojekt som bedrivs

med bl. a. Transportstyrelsen. På

mötet framfördes att det även är problem

med underlass!

Den enda framkomliga vägen, ansåg

mötet, vara att förse fordon och maskiner

med vågar med hopp om att de

inom kort ska vara så bra att de inte

behöver kalibreras så ofta som fallet

kan vara nu.

Många kunder bötfäller vid ertappande

om överlass.

www.abc-akarna.se

ABC-åkarnas Bygg- och anläggningssektions

ordförande Roger

Billefält, Vallentuna, sammanfattade

att det varit, är och tycks bli

god beläggning inom Bygg- och

anläggningssektorn i vår region.

Bra orderingång

Beträffande orderingången var samtliga

överens om att den var god, för

vissa var orderböckerna fulla till nästa

sommar medan andra kunde förutse en

nedgång beroende på hur vintern blir

med kyla och snö.

Beslutades att nästa möte äger rum

hos ABC-åkarna i Spånga torsdagen

den 10 februari 2010 kl. 08.00.

Nästan mangrann uppslutning och radvis från vänster bakifrån ser vi, Esa Koukila, SÅCAB, Ove Tyllman,

Haninge Åkeri, Göran Nilsson, Spånga-Mälarö lbc, Hans Hagman, LBC Danderyd-Kedjan, Roland Kahlson,

ABT Transport, Hannes Morger, mlt ab, Henrik Carlsson, Nynäs-Ösmo lbc, Hans Enelius, Märsta Förenade,

Kjell Brottman, Åkersberga lbc, Jan Eriksson, Stockholms Åkeri, Ingemar Cehlin, Foria, Dick Örn,

Bellmans och Robin Gustavsson, Häggviks Åkeri.


ÅFA Drivmedel

Erbjuder:

ÅFA AB Tunabergsvägen 5 14743 Tumba 08-53060985

- DIESEL

- IDS eller Preem/Såifakort

- Leverans till egen farmartank

- BENSIN

- OK-Q8 eller Preem/Såifa allkort

- SMÖJMEDEL

- Q8 oljor av högsta kvalité

ÅFA Redovisning

Erbjuder:

- Egen kontaktperson

- Samarbete över Internet

- Lättlästa rapporter

Auktoriserade

redovisningskonskulter

För mer info kontakta:

Mia i Spånga

Tel: 08-687 44 36

Fax: 08-684 44 90

Agneta i Tumba

Tel: 08-687 44 35

Fax: 08-687 44 90

E-post: agneta.l@afaab.se

Kontakta:

Tel: 08-687 44 45 el 46

Fax: 08-687 44 90

E-post: ulf.k@afaab.se

tommy.a@afaab.se


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Android och appar

Här tipsar ABC-åkarnas

telefoniexpert Ingemar Resare

om nyttiga program

till din androidtelefon.

För dig som ännu inte lärt dig vad en

app är för något så är det helt enkelt

ett program som är anpassat för att

fungera i dessa mobila enheter. Det

kan vara en app för Google Maps eller

exempelvis Facebook. Men det kan

likväl vara kalenderfunktioner eller

navigationsprogram. App-store som är

Apples digitala handelsplats för appar

har över 300.000 appar.

Tittar man på Android som är

Googles plattform så finns där cirka

100.000 appar. Det svåra är såklart att

hitta guldkornen och bra appar när det

nu är så många att välja bland.

58

Värdefulla appar

Tänkte ge dig som läsare några tips på

några appar till Android som du som

åkeriföretagare har nytta av.

1. Fordonskoll - med denna app kan

du göra sökningar från telefoner i bilregistret

på ett enkelt sätt

2. Live Trafik - ger dig realtidsinformation

från bland annat kameror runt

om på vägarna, du kan se olyckor och

www.abc-akarna.se

andra störningar som uppstår

3. Combain - är ett orderhanteringssystem

för Android (kräver att du betalar)

4. TransPa - registrera dina arbetstider

(kräver att du betalar)

5. Bensinfinnaren - hitta närmaste

macken att tanka på.

6. Google Maps - med hjälp av funktionen

Street View i telefonen kan man

se hur gator ser ut

Orderhantering

En del av programmen är gratis att använda,

andra kostar pengar.

Vi ser att fler och fler leverantörer av

orderhanteringsprogram nu börjar hitta

ut till denna plattform. Bedömmare

tror att om cirka 3-4 år är Android det

största operativsystemet för smarta telefoner.

Vägrapportör med Live Trafik:

Vi söker dig som har en Androidtelefon!

Under hösten har vi arbetat tillsammans

med Trafikverket med att få

appen Live Trafik(som vi själva tagit

fram i samarbete med en programmerare)

att bli ett sätt för vägrapportörer

att rapportera in störningar i trafiken.

Detta görs med hjälp av en Androidtelefon

där man aktiverar GPS funktionen

i telefonen och sedan väljer

man vilken typ av rapport man vill

skicka in.

Återrapportering

Alla användare av systemet får sedan

tillbaka störningar som andra har rapporterat

in.

Från och med mitten på november

kommer en ny version av Live Trafik

där Du som vistas i Trafiken i trafiken

kan rapportera in direkt till Trafikverket.

Du kommer kunna bifoga bild

från platsen du befinner dig och dela

med dig av störningar i trafiken till

dina kollegor.

Följande kommer vägrapportörerna

kunna rapportera in:

- Olyckor,

- Tekniska fel,

- Hinder på vägen,

- Väglag,

- Vägskador,

- Köer,

- Rastplatser,

- Övrigt.

Vill du bli vägrapportör?

Om du vill bli en av dem som får status

vägrapportör och kan rapportera

in via en Android-telefon samt även

få tillbaka information från andra användare

och trafikverket, tveka inte

att höra av dig till Ingemar Resare på

ABC-åkarna. ingemar.resare@akeri.

se, 070-687 89 30.

Kollegahjälp 020-59 60 00


En livförsäkring för dig

som vill ha extra allt,

utom på priset.

Ge dina närmaste och dig själv ekonomisk

trygghet när den behövs som mest. I samarbete

med Sveriges Åkeriföretag erbjuder vi dig som

medlem en försäkring som innehåller mer än en

vanlig livförsäkring – utan att den kostar mer.

Vill du veta mer kontakta din åkeriförening

eller läs mer på forenadeliv.se/akeri.

forenadeliv.se/akeri

Ersättning vid

sjukdom

Engångs+

månadsersättning

till familjen

Engångsersättning vid

långvarig arbetsoförmåga

Livförsäkring

för dina barn


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Världspremiär för

grönt bränslealternativ

Den 2 september började ED95, ett grönt drivmedelsalternativ

för tung trafik, att säljas på IDS:s anläggning i

Haninge, Jordbro. Drivmedlet har en väsentligt minskad

klimatpåverkan av fossil koldioxid och samtidigt en hög

energieffektivisering.

Världen står inför en enorm utmaning

när gamla energikällor måste ersättas

med nya. Etanol är det äldsta, överläget

största och snabbast växande biodrivmedlet.

Etanol minskar utsläppen av växthusgaser

avsevärt och är volymmässigt

idag det enda alternativ som har

möjlighet att ersätta stora delar fossila

drivmedel.

ED95-motorer är certifierade enligt

marknadens idag högst ställda krav

och baseras på teknik som ger upp till

40 procent högre effektivitet än motorer

som körs på bensin.

CleanTruck-projektet

Tankanläggningen i Haninge, Jordbro

är världens första publika tankanläggning

för ED95.

Lanseringen är en delsatsning i

CleanTruck-projektet, som är tänkt att

pågå 2010-2013, och drivs av Stockholms

stad tillsammans med IDS och

AGA Gas AB.

Syftet med projektet är att etablera

drivmedelsanläggningar för förnybart

lastbilsbränsle samt att demonstrera

nya sorters miljölastbilar.

Strategiskt läge

- Platsen för anläggningen är strategiskt

utvald. Flera intressenter till etanoldrivna

lastbilar är verksamma runt

Jordbro.

Koldioxidutsläppen från personbils-

60

Den nya anläggningen invigdes av Göran Lindblå, styrelseordförande

för OKQ8 och Ulla Hamilton (m), miljö- och trafikborgarråd i

Stockholms stad.

trafiken minskar, men utsläppen för

den tunga trafiken har fortsatt öka i

takt med en ökande mängd transporter.

Vi ger nu den tunga trafiken ett

mer hållbart alternativ och dessutom

världens första publika anläggning

för ED95, vilket vi självklart är väldigt

stolta över, säger Göran Lindblå,

styrelseordförande för OKQ8.

Minskad miljöpåverkan

- För Stockholm är det viktigt att

www.abc-akarna.se

jobba vidare för en bättre miljö. Med

lanseringen av ED95, inom ramen för

Stockholmsinitiativet CleanTruck, tar

vi ytterligare ett steg närmare minskad

miljöpåverkan även från tyngre transporter,

säger Ulla Hamilton (m), miljö-

och trafikborgarråd i Stockholms stad.

Starka på nya drivmedel

Det är inte första gången OKQ8 går i

spetsen för introduktion av nya drivmedel

i Sverige. I januari 2009 öppna-


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Full tank tack! Här tankar Jens Jandersson, personalplanerare på

ICA, ED95 på IDS anläggning i Jordbro söder om Stockholm.

Kyl o Frysexpressen och ICA är några av av de företag som ingår i

CleanTruck-projektet som drivs av Stockholms stad tillsammans med

IDS och AGA Gas AB.

de IDS landets första anläggning som

erbjuder 100-procentigt biobränsle,

RME, i Kalmar.

Företaget öppnade även den första

etanolstationen för personbilar så tidigt

som 1994 i Örnsköldsvik.

Fyra år därefter, 1998, slog Sveriges

första biogasstation upp dörrarna hos

OKQ8 i Årsta, Stockholm.

ED95

ED95 är ett förnybart drivmedel som

är utvecklat för dieselmotorer. Drivmedlet

består till 95 procent av bioetanol

och till 5 procent av tändförbättrare.

ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ

för tung trafik, med väsentligt

minskad klimatpåverkan av fossil koldioxid

samtidigt som energieffektiviseringen

bibehålls.

ED95 är ett beprövat drivmedel som

idag främst används för bussar. Till exempel

Storstockholms Lokaltrafik har

använt drivmedlet i över tio år. Idag

drivs ungefär 400 bussar av ED95.

Ett äkta miljöfordon. Scanian går på ED95 och Joabs sopbilsaggregat drivs med elhybridteknik. Tack

vare elhybridfunktionen kan föraren arbeta i det närmaste ljudlöst inom bostadsområdena, vilket uppskattas

framförallt morgon och kväll. Samtidigt minimeras utsläppen genom att lastbilsmotorn automatiskt

stängs av när föraren stiger ur hytten.

www.abc-akarna.se 61


ABC-ÅKARNA 2010 NUMMER TRE

Veteranklubbens senaste styrelsemöte ägde rum hos det norska finansbolaget DnB NOR i Stockholm.

Värden Mats Grönberg på DnB NOR berättade om företagets verksamhet för Veteranstyrelsen. Han bjöd

också på lunch och på bilden ser vi de nöjda gästerna nu med tomma tallrikar.

Från vänster i bild Lars-Olof Lindström, Svante Karlsson, Janne Eneqvist, Agge Stridsberg, Leif Andersson,

Stig Blomgren, Bert ”Berra” Ejderskog, Curt Richardsson, skymd Bo Jonsson, Anders Hellberg och

Rolf Jansson. Bakom kameran Mats Grönberg.

Foria och Alltransport går samman

Styrelserna i FORIA AB och Alltransport

i Östergötland AB har beslutat

skriva under en avsiktsförklaring som

går ut på ett samgående mellan bolagen.

FORIA AB med huvudkontor i

Södertälje och Alltransport i Östergötland

AB med huvudkontor i Norrköping,

är två av landets större leverantörsägda

transportbolag.

Bolagen har en i många delar gemensam

värdegrund, ägarstruktur

och affärsplan. Denna samsyn är anledningen

till att det under en tid har

diskuterats ett samgående.

- Tillsammans skapar vi ett trans-

Hannes Morger ny styrelseordförande

i TRB Sverige AB

Hannes Morger, vd för mlt i Uppsala,

ett av delägarföretagen i TRB, har ut-

62

portsäljande bolag med en omsättning

på ca. två miljarder kronor. Det här

ger oss ökade möjligheter att hävda

oss på områden där storskalighet är

en konkurrensfördel. Det gäller såväl

satsningar på affärsutveckling som effektivisering

av verksamheten, säger

FORIA:s styrelseordförande Håkan

Larsson.

Miljövänliga transporter

- Tillsammans blir vi starkare. Ett samgående

ger oss ökade möjligheter att

klara våra kunders krav på effektivare

transporter, innovativa affärs- och IT-

setts till ny styrelseordförande i TRB

Sverige AB. Hannes eftertäder den ti-

www.abc-akarna.se

system och ett ökat fokus på miljövänliga

transporter. Den här utvecklingen

är bra för hela branschen, säger Claes

Egnell, ordförande i Alltransport.

VD blir FORIA:s nuvarande VD

Håkan Lind.

Bolaget kommer att ägas av 368 aktieägare

varav de flesta är leverantörer.

Antal enheter maskiner och bilar blir

ca 1.500.

Bolaget kommer att sysselsätta närmare

2.000 personer.

digare ordföranden Peter Nilsson, som

har avgått i och med att han för en tid

sedan lämnde sin vd-tjänst på Alltransport

för en annan tjänst.


100.000 kronor står på spel - igen!

Anta utmaningen i Stora Åkeripriset 2011

Är du kund och har positiva erfarenheter av ditt åkeri - nominera åkeriet!

Är du åkeriföretagare och har satsat aktivt på att utveckla ditt företag - nominera dig själv!

Är du kollega i branschen och ser drivande förebilder - nominera ett eller fler åkerier!

Under Stora Åkeridagen synliggör och premierar vi åkeriföretag som aktivt utvecklar sitt företag och som

når resultat. Det handlar om att ha kundfokus, öka lönsamheten, minska miljöpåverkan, köra trafiksäkert

och att utveckla både personal och ledarskap. Vinnaren får en check på 100.000 kronor för sin fortsatta

framgångsresa!

Den 4 maj 2011 firar vi Stora Åkeridagen, branschens dag, åkarnas dag, din dag. Kom och ta del av ett

aktivt program fyllt av både humor och allvar, branschkollegor och media och naturligvis mingel, middag

och fest.

Nominera företag redan idag (senast 31 december), det är lätt:

Alternativ 1 - Skicka ett SMS till 0707-53 87 84 med namn på det åkeri du vill nominera, ditt eget namn,

ditt företag och ditt mobilnummer.

Alternativ 2 - Fyll i formuläret på www.akeri.se/storaakeripriset. På samma sida kan du också läsa mer om

programmet.


Posttidning B

Avsändare:

ABC Åkarna Service AB

Fagerstagatan 6

163 53 SPÅNGA

www.abc-akarna.se

SÅIFA – Sveriges bästa dieselnät.

Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Tillsammans med ÅFA har vi därför

byggt ut vårt nät av SÅIFA-anläggningar. Nu är vi tillgängligare än någonsin. Vi tänker även

långsiktigt när det gäller miljön. Vår ACP Diesel minskar utsläppen i miljön genom att hålla

motorn ren medan lastbilen kör. ACP-Diesel finns på samtliga SÅIFA-anläggningar.

I ABC-län finns följande SÅIFA-anläggningar:

• Danderyd-Kedjan (3 anläggningar): Rydboterminalen, Malmens grustag, Depån på Lidingö • Billefält

Åkeri AB, Vargmötesvägen i Vallentuna • LTD Spedition AB, Speditionsvägen 7, Skogås (Länna ind omr)

• Enköpings Åkeri AB, Grillby (utanför Enköping) • Johansson & Söner Åkeri AB, Lunda/Märsta (väg 273

mellan Upplands Väsby och Almunge) • Centrala Stockholm, Norra Hamnvägen, Värtahamnen, Stockholm

• Fredens Transport AB, Söderbyvägen, Söderby Materialgård, Upplands Väsby • Mergol AB, Ekebyvägen,

Foghammar Alunda • Scania-Bilar i Stockholm, Silovägen 14, Haninge • Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll

Norr, Skarprättarvägen 10, Järfälla (även bensin med Allkort) • Ragn-Sells AB, Harpsundsvägen 207, Högdalen

(Högdalens ind omr) • SpångaMälarö LBC AB, Bryggavägen 102 på Ekerö • Åkermark HB, Norrtälje,

Görla ind omr • Kenneth Johanssons Åkeri AB, Höstgatan, Tälje Däck, Norrtälje • Södertälje Kundtjänst AB

Hertig Karls väg 48, Södertälje (hamnen) • SÅAB, Lastbilscentralen Morabergs ind omr, Södertälje • SÅIFA

Rosersberg (vid ABT), Titangatan 3 • Nynäs-Ösmo LBC, Haxla ind omr, Sorunda • Fridströms Buss, Fabriksvägen

4, Rimbo • Fordonsservice AB, Spikgatan 1, Uppsala (vid Mellansvenska Logistiktransport AB, f d LBC

Uppsala • Scania Uppsala AB G Persson, Gnistavägen 2, Uppsala • Huddinge, Lännavägen • Jehanders

Grus, Riksten, Tullinge • Ohlsén Åkeri AB, Brunnby, Björklinge • Hamnen, Hargshamn.

För närmare information, kontakta Ulf Karlsson på ÅFA,

tel 08-687 44 45 eller C-G Alvsell på Preem, tel 070-602 58 08.

Nu har även Preems automatstationer fått SÅIFA-status i Stockholm.

Samma nettopris som på övriga nätet.

www.preem.se

More magazines by this user
Similar magazines