22.08.2013 Views

Ladda ner Ytterjärnaguiden - Antroposofiska sällskapet

Ladda ner Ytterjärnaguiden - Antroposofiska sällskapet

Ladda ner Ytterjärnaguiden - Antroposofiska sällskapet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

mot<br />

jäRna<br />

ekobanken<br />

skäVe<br />

skillebYholm<br />

skillebY<br />

saltå kVaRn<br />

gångVäg till<br />

busshpl föR<br />

Vissa bussaR<br />

kultuRhuset<br />

oRmen långe<br />

öRjanskolan<br />

euRYtmihuset<br />

biblioteket<br />

busshpl<br />

RobYgge<br />

almandinen<br />

paRkeRing<br />

RosentRädgåRd<br />

busshpl<br />

mot VidaRkliniken<br />

anapesten<br />

mot<br />

jäRna natuRbRuksgYmnasium<br />

nibble gåRd<br />

jäRna mejeRi<br />

skogsbRYnsbYn<br />

Vita huset<br />

Rudolf steineRhögskolan<br />

Yip<br />

seminaRietRädgåRd<br />

teRRakotten<br />

talleVana<br />

tRumpeten<br />

odlingaR<br />

jäRnafjäRden<br />

nibble tRädgåRd<br />

biologiska<br />

ReningsdammaR<br />

magasinet


INNEHÅLL<br />

Kulturhuset i Ytterjärna 6<br />

Trädgård<br />

Nibble Trädgård med gårdsbutik 10<br />

Seminarieträdgården 9<br />

Skillebyholms trädgård 13<br />

arKiTeKTKoNTor<br />

asmussens arkitektgrupp aB 13<br />

eleanor Hill edwards, arkitekt 13<br />

reSTaUraNg, KaFè, BUTiK, Bageri<br />

Järna Kafé i Kulturhuset 6<br />

Nibble Trädgård med gårdsbutik 10<br />

robygge 10<br />

Saltå Kvarn butik och kafé 12<br />

Skillebyholms butik och restaurang 13<br />

Skäve Kafé med presenthörna 10<br />

Ytterjärna restaurang i robygge 8<br />

Weleda 11<br />

ForSKNiNg, SKola, SeMiNariUM, KoNFereNS<br />

Biodynamiska Forskningsinstitutet 7<br />

Järna Naturbruksgymnasium 14<br />

Kulturforum Järna 8<br />

rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolan 9<br />

Skillebyholms Seminarium 13<br />

Solvikskolan 14<br />

YiP – The international Youth initiative Program 7<br />

Örjanskolan 14<br />

SJUKHUS<br />

Vidarkliniken 11


Bakgrunden Sedan början av 1930-talet har en rad<br />

antroposofiskt inspirerade verksamheter vuxit fram i Ytterjärna med<br />

omnejd – handelsträdgård, sjukhus, mejeri, biodynamiska gårdar, skolor,<br />

institutio<strong>ner</strong> för funktionshindrade, kulturhus och mycket mer.<br />

de antroposofiska verksamheterna i Järna sysselsätter idag tillsammans<br />

runt 2 000 människor och är därmed en av Södertälje kommuns<br />

största arbetsgivare.<br />

Konstnären arne Klingborg var en av grundarna till rudolf Stei<strong>ner</strong>seminariet<br />

i Ytterjärna 1964. i början var verksamheten inhyst i Vita<br />

Huset, en sekelskiftesvilla byggd av Bruno liljefors. Verksamheten växte<br />

och arkitekten erik ”abbi” asmussen fick uppdraget att rita de hus<br />

man idag kan se på området kring Kulturhuset, bland annat bostäder,<br />

övningssalar, musikrum och bibliotek.<br />

i Ytterjärna har flera uppmärksammade utställningar om arkitektur och<br />

trädgårdskonst producerats. Konferenser, föredrag och konstnärliga<br />

evenemang pågår ständigt och varje år besöker omkring 75 000<br />

människor kulturcentret.<br />

Arkitekturen i Ytterjärna finns världsberömd arkitektur av<br />

erik ”abbi” asmussen och hans medarbetare. genom organiska former,<br />

naturliga material, ljus och färger har unika miljöer skapats. Varje hus är<br />

ett konstverk i sig.<br />

Hur arkitekturen kan stödja en verksamhet märks särskilt tydligt på<br />

till exempel det klarblå eurytmihuset. Med sin stora takhöjd lyfter det<br />

eurytmisterna samtidigt som den stora åttkantiga golvytan stimulerar till<br />

rörelser och koreografiska former. almandinen med den kupolformade<br />

takformen speglar och dramatiserar de rundade bergkullarna som<br />

omger huset. även färgsättningen anknyter till detta motiv. Både<br />

Kulturhuset och robygge-huset har vunnit prestigefyllda priser för sin<br />

arkitektur.<br />

Omgivningarna Ytterjärna ligger vackert beläget vid<br />

Östersjön och omges av biodynamiska gårdar, sörmländska skogar<br />

och öppna slätter. i Järnaområdet finns flera läkepedagogiska och<br />

4<br />

YtterjärnA Kulturcentrum<br />

social terapeutiska hem och skolor, dvs antroposofiska institutio<strong>ner</strong><br />

för funktionshindrade barn och vuxna. Mikaelgården är den äldsta och<br />

Solbergahemmet och Solåkrabyn bland de största.<br />

På den biodynamiska gården Skillebyholm har hudvårds- och läkemedelsföretaget<br />

Weleda sitt kontor, och inne i Järna centrum har de en<br />

egen butik där du kan handla ur ett komplett sortiment av hud- och<br />

kroppsvårdsprodukter.<br />

i Järna centrum kan du även fika gott på Café lilla Maräng eller avnjuta<br />

en underbar espresso på kaffebaren åsgatan 2.<br />

På Yttereneby gård hittar du en unik biogasanläggning som byggts<br />

och drivs som ett forsknings- och utvecklingsprojekt av Biodynamiska<br />

Forskningsinstitutet. anläggningen omvandlar gödsel och avfall till<br />

förnyelsebar e<strong>ner</strong>gi.<br />

granne med Yttereneby gård ligger Skilleby gård vackert inbäddat<br />

mellan skog och ängar. där bedrivs både jordbruk och trädgårdsodling.<br />

På Skäve gård finns ekobanken – en transparent bank som satsar på<br />

att ge pengar mer värde genom att placera dem så att de stöder social,<br />

ekologisk och kulturell utveckling. På Skäve gård samsas också Järnas<br />

största waldorfförskola, Saga, med den biodynamiska jordbruksdriften<br />

och en livfull verksamhet för arbetshandikappade med bland annat<br />

Skäve café.<br />

Boende För dig som vill vistas en helg eller en hel vecka<br />

i Ytterjärnas rogivande och inspirerande miljö finns billigt och bra<br />

boende. du bor mitt i området kring Kulturhuset bland vackra trädgårdar<br />

nära till såväl restaurang som café och butiker.<br />

rummen har vandrarhemsstandard, d v s man har med sig lakan och<br />

handduk och städar rummet när man lämnar det (går att hyra lakan<br />

och få rummet städat mot en liten avgift). i regel finns dusch och<br />

toalett i anslutning till rummet.<br />

Bokningar 0736-51 52 52<br />

rumsbokning@kulturforum.se<br />

FoTo Max PlUNger


Ormen Långe Robyggehuset Eurytmihuset<br />

Biblioteket<br />

Almandinen Terrakotten<br />

FoTo leNa lilJeSTraNd<br />

FoTo Max PlUNger


Kulturhuset<br />

i detta magnifika hus ryms teater, café, konferenslokaler<br />

och kontor. Huset invigdes 1992 och har på kort<br />

tid blivit ett kulturcentrum med ett rikt programutbud.<br />

Här framförs allt från stora operor, dansföreställningar<br />

och symfonier till solokonserter, enmansshower och<br />

cirkusuppvisningar. och mycket mer.<br />

Kulturhuset byggdes för att inspirera till nytänkande<br />

på alla livets områden. Utmärkt akustik, skönhet och<br />

väggskulptur samklingar till en unik konsertsal med<br />

500 sittplatser.<br />

Huset har ritats av arkitekten erik ”abbi” assmusen<br />

och vann silvermedaljen i tävlingen om Sveriges mest<br />

omtyckta moderna byggnad 2001.<br />

Biljettbokning<br />

08-554 302 01<br />

www.kulturhuset.nu<br />

www.ticnet.se<br />

6<br />

järnA KAfé<br />

i kulturhusets foajé kan du njuta<br />

av kaffe med bullar och kakor<br />

från eget bageri. råvarorna, som<br />

är ekologiska och biodynamiska,<br />

låter tala för sig själva. Vi har<br />

egen kaffeblandning och alla<br />

bönor mals precis innan<br />

bryggning. Varje dag dukas ett<br />

lunchbord upp. Samarbetet<br />

med de kringliggande bönderna<br />

är nära och menyn följer naturligt årstidernas<br />

växlingar.” Vin serveras för slutna sällskap och<br />

i föreställningarnas pauser.<br />

Tel 08-554 302 15<br />

www.jarnakafe.se<br />

FoTo Max PlUNger


YIP –<br />

the InternAtIOnAl<br />

YOuth InItIAtIve<br />

PrOgrAm<br />

YiP är ett ettårigt program för ungdomar mellan<br />

18 och 25 år. året kombi<strong>ner</strong>ar teori och praktiskt<br />

arbete med projektarbete i utlandet och erfarna<br />

kursledare – det deltagarna behöver för att kunna<br />

genomföra sina projekt i socialt entreprenörskap.<br />

Som ett engelskspråkigt program under Vårdinge<br />

By Folkhögskola är YiP öppet för deltagare från alla<br />

kontinenter.<br />

YiP uppfyller den önskan som finns hos ungdomar<br />

över hela världen: önskan om att bidra till en positiv<br />

förändring. Förändring kan ske i alla samhällsklasser<br />

och inom alla yrken, men det är svårt att bidra till<br />

förändring – och att lyckas med det – utan djupare<br />

kunskap om dig själv och världen omkring dig. inte<br />

konstigt att YiP kallas ett år med mening!<br />

Tel 08-551 700 87<br />

info@yip.se www.yip.se<br />

BIODYnAmIsKA<br />

fOrsKnIngsInstItutet<br />

Jorden, maten, havet, klimatet<br />

institutets huvudsakliga verksamhet är förlagd på<br />

Skilleby som även används som försöksgård.<br />

i centrum för verksamheten står det biologiskt<br />

självförsörjande jordbruket. SBFi har bl a tagit<br />

initiativ till Östersjöprojektet BeraS,<br />

(Baltic ecological recycling agriculture and Society).<br />

För utförligare information och rapporter<br />

se webbplats.<br />

Tel 08-551 577 02<br />

sbfi@jdb.se www.jdb.se/sbfi<br />

7<br />

fOtO mAthIAs BOlt-les<strong>ner</strong>


KulturfOrum<br />

järnA AB<br />

Studiebesök<br />

För att berika ditt besök i Ytterjärna erbjuder<br />

Kulturforum guidade visningar. Tillsammans med en<br />

guide får du uppleva mer av området; Kulturhuset<br />

med Stora Salen, Seminarieträdgården med reningsdammarna,<br />

Bruno liljefors villa där allt började,<br />

områdets arkitektur, färg och form och antroposofin<br />

som helhetssyn. en visning varar cirka 1,5 timme.<br />

Temadagar<br />

ägna en hel dag åt nya upplevelser hos oss i<br />

Ytterjärna. Kulturforum erbjuder både färdiga<br />

och skräddarsydda temadagar för små och stora<br />

grupper. en dag av fördjupning och inspiration.<br />

Konferens<br />

Håll er konferens i en rofylld miljö. i Ytterjärna bidrar<br />

arkitektur, färg, formspråk och ljus till att skapa kreativa<br />

möten. Kulturforum arrangerar dagkonferenser efter<br />

era behov och önskemål. det kan vara allt från det<br />

lilla mötet för två perso<strong>ner</strong> till den stora konferensen<br />

för 500.<br />

Konferensbokning 08-554 302 10<br />

Studiebesök/temadagar 08-554 302 11<br />

www.kulturforum.se<br />

8<br />

YtterjärnA<br />

restAurAng<br />

Här kan du äta en smakfylld lunchbuffé. genom<br />

ett nära samarbete med lokala odlare och djuruppfödare<br />

utgår all matlagning från förstklassiga,<br />

biodynamiska och ekologiska råvaror.<br />

Slå dig <strong>ner</strong> i den rofyllda matsalen eller ta<br />

med tallriken ut i den grönskande innegården.<br />

restaurangen ordnar även catering och festarrangemang<br />

i den vackra matsalen.<br />

Tel 08-554 302 28<br />

www.ytterjärnarestaurang.se


Vita huset<br />

ruDOlf<br />

steI<strong>ner</strong>högsKOlAn<br />

rudolf Stei<strong>ner</strong>seminariet började sin verksamhet<br />

1964 som ett nordiskt initiativ. Trettio år senare bildades<br />

rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolan och en stor del av dess<br />

verksamhet är förlagd till rudolf Stei<strong>ner</strong>seminariet<br />

som med sina karakteristiska byggnader och sin vackra<br />

trädgårdspark är en inspirerande omgivning att vistas<br />

i. rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolan har dessutom verksamhet i<br />

göteborg och Östersund. Högskolan erbjuder utbildningar<br />

och kortare kurser inom områden som pedagogik,<br />

biodynamiskt jordbruk, konst och eurytmi.<br />

Tel 08-551 503 25<br />

www.stei<strong>ner</strong>hogskolan.se<br />

fOtO mAX Plunger<br />

semInArIeträDgårDen<br />

i den ljuvliga Seminarieträdgården<br />

kan du vandra runt i rosenträdgård<br />

och yppig grönska. Ströva<br />

mellan magnolia och fruktträd,<br />

eller ta en paus i det vackra lilla vasshuset <strong>ner</strong>e vid<br />

havet. Här finns också stora dammar som ingår i<br />

områdets anläggning för biologisk avloppsrening med<br />

vattentrappor.<br />

Tel 08-554 302 50<br />

Bruno Liljefors ateljé – Vita huset<br />

i denna villa levde och arbetade nationalmålaren<br />

Bruno liljefors. Han kallade själv sin villa ”Wigwam”<br />

men allmänt kallas den Vita huset. Huset används nu<br />

av rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolan för administration och<br />

undervisning.<br />

9<br />

fOtO lenA lIljestrAnD


FoTo SUNNiVa FarBU FoTo leNa lilJeSTraNd<br />

FoTo MaTS-ola oHlSSoN<br />

10<br />

rOBYgge<br />

i robyggebutiken hittar du ett brett sortiment varor<br />

noga utvalda med tanke på kvalitet, skönhet och miljö.<br />

Här finns böcker, färger och presentartiklar vid sidan<br />

av lampor, hudvårdsprodukter och leksaker.<br />

Butiken har funnits i drygt trettio år och fungerar som<br />

presentbutik för besökande samt som leverantör av<br />

material till studenter och medarbetare på området,<br />

samt waldorfskolor och andra verksamheter runt om<br />

i landet.<br />

Tel 08-551 506 90<br />

www.robygge.se<br />

nIBBle träDgårD<br />

meD gårDsButIK<br />

i butiken kan du köpa allt som odlas i den egna<br />

biodynamiska trädgården. Här finns även ett stort<br />

utbud av andra biodynamiska produkter. du hittar<br />

allt från oliver, ostar och bröd till ekologiska fröer,<br />

blommor och krukor.<br />

Nibble Trädgård arrenderas av Stiftelsen<br />

Biodynamiska Produkter.<br />

Tel 08-551 502 35<br />

www.biodynamiskaprodukter.se<br />

sKäve KAfé meD<br />

PresenthörnA<br />

en daglig verksamhet inom Norrbyvälle. gott kaffe,<br />

egna bakverk. Soppkafé fredagar från kl 11.30<br />

(biodynamiskt/ekologiskt i mesta mån). Sortiment<br />

av vackra ting varierat efter årstiderna: t ex påsk-<br />

och julpynt, glasägg, kristaller och mi<strong>ner</strong>aler, konstkort,<br />

leksaker, ryska målade skrin, smycken, munblåst glas<br />

från egypten, tekannor, noteringsblock i vackert<br />

papper, presenter till trädgårdsentusiasten m m.<br />

Öppet vardagar 9-15 STäNgT 4/7-4/8<br />

Tel 08-551 786 52<br />

www.norrbyvalle.se


WeleDA<br />

Weleda grundades i Schweiz 1921 av den holländske<br />

läkaren ita Wegman och den kände österrikiske filosofen<br />

rudolf Stei<strong>ner</strong>. Sedan starten har vi framställt<br />

antroposofiska läkemedel och hudvårdsprodukter,<br />

med utgångspunkt i beprövade läkeväxter, mi<strong>ner</strong>aler,<br />

naturliga växtoljor och äkta eteriska oljor.<br />

Sedan 1958 finns vi i Sverige och har vårt kontor,<br />

i ett hus med spännande arkitektur ritat av Hans<br />

Neidemann, på Skillebyholm omgivet av biodynamiska<br />

odlingar.<br />

Weledas mål är att hjälpa alla, ung som gammal, att<br />

återfå hälsa och uppnå välbefinnande. det gör vi på<br />

ett sätt som är naturligt, etiskt, säkert och utan att<br />

skada miljö eller utföra experiment på djur och med<br />

produkter av särskilt hög kvalitet. denna syn genomsyrar<br />

allt vi gör på Weleda.<br />

Våra produkter bygger på över 80 års erfarenhet och<br />

kunskap om de terapeutiska och verksamma ämnen<br />

som finns i vår natur. denna kunskap, tillsammans<br />

med modern produktutveckling, används för att ta<br />

fram våra produkter.<br />

Weledas hudvårdssprodukter kan köpas på robygge<br />

och i vår egna butik på Storgatan i Järna centrum.<br />

Växel 08-522 961 00<br />

Butiken 08-522 961 40<br />

www.weleda.se<br />

vIDArKlInIKen<br />

Vidarkliniken är det enda sjukhuset i Norden där<br />

skolmedicin integreras med antroposofisk medicin,<br />

konstterapier och utvärtesbehandlingar.<br />

Vidarklinikens läkare och sjuksköterskor är legitimerade<br />

och konstterapeuterna har utbildningar.<br />

Vidarkliniken har vårdplatser för slutenvård, samt<br />

öppenvård med husläkarmottagning. de erbjuder<br />

trädgårdsterapi som rehabiliterande dagbehandling<br />

för patienter med stressrelaterade sjukdomar.<br />

Sedan hösten 2006 har Vidarkliniken husläkarmottagning,<br />

barnhälsovård (BVC) och mödravård (MVC)<br />

på Södermalm i Stockholm. Vidarkliniken finns också<br />

sedan 2007 med en läkarmottagning i Norrköping där<br />

de även erbjuder samtalsterapi, konstnärliga terapier<br />

och utvärtes behandlingar.<br />

Vidarkliniken har avtal med Stockholms läns landsting,<br />

Södermanlands län, Östergötland, Västergötaland,<br />

Skåne och ett mindre avtal med Uppsala län. de har<br />

utbildnings- och forskningssamarbete med Karolinska<br />

institutet, linköpings Universitet, samt med vårdskolor.<br />

Vidarkliniken ger utbildning till läkare som är intresserade<br />

av antroposofisk medicin. Kursen som går över<br />

två år är iPUlS granskad och godkänd.<br />

Vidarkliniken får många studiebesök från både Sverige<br />

och utlandet, håller kurser och ordnar konferenser.<br />

Sjukhuset ligger i en inspirerande, lantlig miljö med<br />

unik arkitektur och vacker natur. där finns även café<br />

och matsal för gäster och ständigt pågår intressanta<br />

och inspirerande konstutställningar.<br />

Tel 08-551 509 00<br />

www.vidarkliniken.se<br />

11<br />

FoTo leNa lilJeSTraNd


FoTo SUNNiVa FarBU Bageriet<br />

sAltå KvArn, KAfé Och BAgerI<br />

På Saltå Kvarn har man förädlat biodynamisk spannmål<br />

sedan 1964. att en skonsam behandling av<br />

råvaran ger en hög näringskvalitet, är man övertygad<br />

om. därför mals mjölet på stenkvarnar, brödet bakas<br />

i vedeldade ugnar och man samarbetar med ekologiska<br />

och biodynamiska jordbruk världen över.<br />

”av det naturen ger. och inget annat.”<br />

Saltå Kvarn är ständigt aktuell med nya produkter<br />

och projekt. Sortimentet ökar kraftfullt och omfattar<br />

numera allt från saft och bönor till ris och färdiga<br />

pastasåser importerade från hela världen.<br />

Produkterna säljs på både ica och Coop och de<br />

vackert utformade förpackningarna har vunnit<br />

designpriser.<br />

Hela kvarnen värms upp med hjälp av en havreskalspanna.<br />

Både kvarn och bageri är arkitektoniska<br />

sevärdheter ritade av erik ”abbi” asmussen.<br />

i Saltå Kvarns egna butik finns ett komplett sortiment<br />

av deras biodynamiska/ekologiska varor.<br />

allt från mjöl, flingor och bönor till müsli, juicer och<br />

mycket, mycket annat. där säljs även många produkter<br />

i större förpackningar än de du hittar ute i butikerna.<br />

och så många sorters bröd förstås! alldeles<br />

färskt direkt från bageriets stenugnar.<br />

en trappa upp, över butiken ligger Saltå Kvarns kafé.<br />

där kan du köpa kaffe, kakor och smörgåsar. Med<br />

utsikt över den lilla ån som ringlar förbi och den<br />

grönskande naturen får du en underbar paus från<br />

vardagsstressen.<br />

Butiken 08-551 503 22<br />

Kaféet 08-551 706 60<br />

www.saltakvarn.se


FoTo MiNNa roMBo-zäTTerlUNd<br />

Asmussens<br />

ArKIteKtgruPP AB<br />

i norra flygeln av Bibliotekshuset finns arkitekterna<br />

som ritar hus inspirerade ur antroposofi och ekologi.<br />

dagens kontor är en fortsättning på erik asmussens<br />

arkitektkontor som bl a ritat byggnaderna på seminariet.<br />

Välkomna på studiebesök!<br />

idag har kontoret många olika uppdragsgivare;<br />

antroposofiska verksamheter, waldorfskolor,<br />

kommunala och privata, allt från vårdbyggnader<br />

och skolor till bostäder. Som husen på bilden vid<br />

ån i Trosa.<br />

Tel 08-551 508 50<br />

www.asmussens.se<br />

eleAnOr hIll eDWArDs<br />

ArKIteKt<br />

Hus handlar om ljus. rudolf Stei<strong>ner</strong> hade en idé om<br />

att en bra filosofi kan förvandlas till golv, tak och<br />

väggar. detta manifesteras i en formrik och färgstark<br />

arkitektur i Ytterjärna.<br />

Vill ni få en visning runt<br />

detta kulturcenter?<br />

Står ni själva i begrepp<br />

att bygga hus? Behöver<br />

ni en kompetent och<br />

erfaren arkitekt som kan<br />

hjälpa er med era idéer?<br />

Ta då gärna kontakt<br />

med mig.<br />

FoTo MaTS-ola oHlSSoN<br />

sKIlleBYhOlm<br />

Utbildning<br />

För den som vill medverka till en positiv utveckling<br />

i frågor som rör miljö, ekologi, kretslopp, odling och<br />

näring finns både hel- och deltidsutbildning i biodynamisk<br />

odling. Utbildningen sker inom rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolans<br />

ramar. Kursstart i september.<br />

Butik, trädgård och restaurang<br />

På den biodynamiska gården Skillebyholm finns butik,<br />

restaurang och trädgård med örtagård.<br />

gårdsbutiken har ett biodynamiskt och ekologiskt<br />

sortiment av livsmedel och kött från egen gård, samt<br />

presentartiklar, böcker och korgar. Öppet: fredag<br />

kl.10-18, lördag kl. 10-14<br />

Skillebyholms restaurang serverar i huvudsak vegetarisk,<br />

biodynamisk och ekologisk husmanskost. Här<br />

finns även fina lokaler för konferens med möjlighet<br />

att beställa mat och fika.<br />

Kontor 08-551 577 85<br />

Gårdsbutik 08-551 571 96<br />

www.skillebyholm.org<br />

Eleanor Hill Edwards Arkitekt<br />

Tel 08-551 702 95<br />

13


FoTo leNa lilJeSTraNd<br />

WAlDOrfsKOlOrnA<br />

Järna kommundel är troligen Sveriges friskoletätaste;<br />

mer än hälften av alla grundskolebarn går i någon av<br />

friskolorna. Flera waldorfskolor och -förskolor ligger<br />

inne i samhället, t ex Mariaskolan, Novalisskolan,<br />

Fröet och Flätan.<br />

järnA nAturBruKs-<br />

gYmnAsIum<br />

På Nibble gård, som har bedrivit biodynamiskt<br />

jordbruk med mjölkproduktion sedan 60-talet,<br />

ligger sedan 1999 Järna Naturbruksgymnasium –<br />

Sveriges enda gymnasium med inriktning på ekologisk-<br />

biodynamisk odling och djurhållning. Skolan<br />

följer det nationella naturbruksprogrammet och<br />

har en waldorfpedagogisk profil.<br />

eleverna arbetar med djur och jord, trädgård och<br />

skog. genom att teori och praktik vävs samman,<br />

lär sig eleverna ett ekologiskt helhetstänkande inom<br />

livets alla områden. Järna Naturbruksgymnasium tar<br />

gärna emot studie besök, även helger.<br />

ring för att boka tid.<br />

Tel 08-551 504 07<br />

www.jarnanaturbruksgymnasium.se<br />

14<br />

örjAnsKOlAn<br />

Örjanskolan grundades 1980 och består av grund -<br />

skola och gymnasium med ca 300 elever. Skolan<br />

lägger tyngdvikten vid den individuella utvecklingen<br />

och att främja allsidighet hos det växande barnet.<br />

Man lägger stor vikt vid hantverk. därför finns det<br />

gott om salar för träslöjd, syslöjd, målning, skulptur,<br />

vävning, bokbinderi och smide. Varje klassrum är<br />

unikt utformat med olika färgskalor och vinklar.<br />

På skolgården finns slänggungor, fotbollsplan,<br />

basketplan och en rolig lekpark.<br />

Tel 08-551 500 51<br />

www.orjanskolan.se<br />

sOlvIKsKOlAn<br />

Solvikskolan ligger naturskönt belägen mitt i Yttereneby<br />

naturreservat. den består av grundskola som arbetar<br />

enligt waldorfpedagogiken och ett gymnasium med<br />

specialutformat estetiskt program. Skolhusen är delvis<br />

byggda av lera med spännande formspråk och färger.<br />

Tel 08-551 503 16<br />

www.solvikskolan.se


En liten byrå<br />

med stora ambitio<strong>ner</strong><br />

Vi är en liten byrå på landet som vill göra<br />

världen till en bättre plats. Som ser till<br />

helheten. Vi brin<strong>ner</strong> för projekt och<br />

verksamheter som bidrar till en friskare<br />

och mänskligare värld. Vår inspiration<br />

kommer inifrån och vi drivs av en längtan<br />

att utveckla företag till dess fulla potential.<br />

Vi hjälper till med enskilda aktiviteter,<br />

trycksaksproduktion eller webb. Eller, tar<br />

ett helhetsansvar för er kommunikation för<br />

att ni på ett optimalt sätt ska nå framgång.<br />

Vi finns här för er när ni vill ha<br />

inspiration till kommunikation!<br />

JÄRNAkommunikation<br />

Vi kommunicerar<br />

äkta, ödmjukt & vackert!<br />

Tel. 08 - 554 30 222<br />

kontakt@jarnakommunikation.se<br />

www.jarnakommunikation.se<br />

Värna — ett starkt samarbetsorgan!<br />

Värna är en sammanslutning av Läkepedagogiska<br />

och Socialterapeutiska verksamheter i Sverige, som<br />

genom erfarenhetsutbyte, samarbete och information<br />

gemensamt vill utveckla arbetsmetoder och fortbildningsformer<br />

samt dokumentation och forskning.<br />

Dessa verksamheter riktar sig till barn, ungdomar<br />

och vuxna med bland annat psykiska<br />

funktionsnedsättningar.<br />

Hitta mer information på hemsidan;<br />

www.värna.nu<br />

Förbundet för antroposofisk<br />

läkepedagogik & socialterapi<br />

- boende, utbildning & arbete.<br />

( Före detta; SFLS Svenska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi )<br />

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET<br />

Antroposofi inspirerar till livgivande impulser inom olika<br />

områden. Waldorfpedagogik, antroposofisk medicin, biodynamisk<br />

odling, läkepedagogik/socialterapi, arkitektur,<br />

konst/design för att nämna några.<br />

<strong>Antroposofiska</strong> Sällskapet är öppet för alla som vill lära<br />

känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom<br />

många livs- och yrkesområden.<br />

<strong>Antroposofiska</strong> Sällskapet finns i många länder över hela<br />

världen. I Sverige finns ett landssällskap med sekretariat<br />

och lokaler i Kulturhuset i Ytterjärna. Runt om i landet<br />

finns många verksamheter och även många studiegrupper<br />

inom <strong>Antroposofiska</strong> Sällskapet, som arbetar med<br />

antroposofi som inspirationskälla.<br />

Vill du veta mer ring 08-554 30 220 eller besök<br />

vår hemsida www.antroposofi.nu<br />

15


VERKSAMHETER INSPIRERAdE AV ANTROPOSOFI I JäRNA<br />

Arkitektur<br />

asmussens arkitektgrupp aB<br />

eleanor Hill edwards arkitekt<br />

Prisma arkitektur<br />

Pietsch arkitekter<br />

Bank<br />

ekobanken<br />

Biodynamiska odlingar/gårdar<br />

Borgprodukter aB<br />

Nibble gård<br />

Skilleby gård<br />

Skäve gård<br />

Skillebyholm<br />

Yttereneby gård<br />

Boende<br />

Charlottendals gård<br />

Stei<strong>ner</strong>seminariet<br />

Bokförlag<br />

antroposofiska Bokförlaget<br />

Balders Förlag<br />

FalK<br />

Kosmos Förlag<br />

levande Kunskap<br />

Telleby Bokförlag<br />

Wrå Förlag<br />

Bokhandel<br />

Bokhandeln Vidar<br />

robygge<br />

Butiker<br />

ekolådan<br />

Klockargårdens butik 9 kvadrat<br />

Nibble Trädgård<br />

Näva<br />

robygge<br />

Saltå By affär<br />

Saltå Kvarns butik och kafé<br />

Skillebyholms gårdsbutik<br />

Solius<br />

Solåkrabyns affär<br />

Weledabutiken<br />

Café/restaurang<br />

Järna Kafé<br />

lilla Maräng<br />

Saltå Kvarns butik och kafé<br />

Skillebyholm restaurang<br />

Skäve kafé<br />

Vidarklinikens café<br />

Ytterjärna restaurang<br />

åsgatan 2<br />

Forskning & Utveckling<br />

associera lantbruksrådgivning<br />

Biodynamiska forskningsinstitutet<br />

Grossister<br />

Biodynamiska produkter<br />

Järna odlarring<br />

Weleda<br />

Hantverk/formgivning<br />

altink bygg och design<br />

ateljé Fri Form<br />

auris aB<br />

Bartos ateljé<br />

Byrå – möbel och rumsgestaltning<br />

debresk träleksaker<br />

Jim’s glas<br />

Nibble Såg<br />

obelos inredning<br />

Ta Form<br />

Virbela ateljé<br />

Wer<strong>ner</strong>s Snickeri<br />

Intresseföreningar<br />

alBa<br />

antroposofiska Sällskapet<br />

arbetsgruppen för landsbygdsutveckling<br />

FalK<br />

Föreningen Kurt Weg<strong>ner</strong>s Konst<br />

Föreningen SoFia<br />

Huvudmannaförbundet<br />

individuellt liv i gemenskap (ilg)<br />

initiativ Närodlat<br />

Kristensamfundet<br />

laoM<br />

Medarbetareförbundet<br />

Sal<br />

Svenska demeterförbundet<br />

Vidarstiftelsen<br />

Värna<br />

Konferens<br />

Kulturforum Järna aB<br />

Skillebyholm seminarium<br />

Kvarn och bageri<br />

Saltå Kvarn<br />

Kyrklig verksamhet<br />

Kristensamfundet<br />

Lasyrmålning/färgsättning<br />

Färgrum/Bengt ahlin<br />

Järna lasyrmåleri aB<br />

Målare Bernth Fredriksson<br />

Sören gunge<br />

Läkepedagogik och Socialterapi<br />

Fridebo<br />

guldfällen<br />

guldgruvan<br />

Haganäs<br />

Hagastiftelsen<br />

Humanprogress Utsikten<br />

Klockargården<br />

lärbo<br />

Mikaelgården<br />

Mora Park<br />

Norrbyvälle gård<br />

Novalisskolan<br />

opalen<br />

rSS Björken<br />

rSS lavendelbacken<br />

Saltå By<br />

Solåkrabyn<br />

Solbergahemmet<br />

Telleby Verkstäder<br />

Mejeri<br />

Järna Mejeri<br />

Scenisk verksamhet<br />

Company de Voto<br />

Kulturhuset i Ytterjärna<br />

Moving art Company<br />

Servicehus<br />

Tunabergs boendegemenskap<br />

Tunabergs gruppboende för dementa<br />

Sjukvård/medicin/hälsa<br />

inre Steg<br />

Järna Terapeutikum<br />

Järna Hälsan<br />

Kognitiv Mottagning<br />

Kirstens Familjehälsa<br />

ridterapi Novalis<br />

Vidarkliniken<br />

Weleda<br />

Trädgård<br />

linana ekologi och trädgård<br />

Nibble Trädgård<br />

Seminarieträdgården<br />

Skilleby Trädgård<br />

Skillebyholm Trädgård<br />

Vuxenutbildning<br />

Vårdinge By Folkhögskola<br />

Skillebyholm seminarium<br />

rudolf Stei<strong>ner</strong>högskolan<br />

Waldorfskolor<br />

Örjanskolan<br />

Mariaskolan<br />

Solviks kolan<br />

Järna Naturbruksgymnasium<br />

Waldorfförskolor<br />

daghemmet Fröet<br />

lekskolan Flätan<br />

lilla Bullerbyn<br />

Maria Nyckelpiga<br />

Saga Förskola<br />

Dessa verksamheter har en gemensam<br />

värdegrund men är i övrigt juridiskt och<br />

ekonomiskt fristående varandra.<br />

förteckningen ger inget anspråk på<br />

fullständighet. Alla verksamheter ligger<br />

i området kring järna och Ytterjärna.<br />

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på<br />

portalen<br />

WWW.ANTROPOSOFI.INFO<br />

Där kan du också läsa nyheter, artiklar<br />

och mycket mer!<br />

grafisk form lena liljestrand/Järna kommunikation 2009, Trosa Tryckeri aB Utgåva 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!