Views
4 years ago

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt -

Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2012-11. Särskilt anställningsstöd Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd. Vilka krav finns på mig som arbetsgivare? • Du måste vara en privat eller offentlig arbetsgivare. • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar. • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen. • Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än nio månader före den aktuella anställningen. Vem kan jag få ersättningen för? Du kan få särskilt anställningsstöd om du anställer en person som a q är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen a q har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader. Du kan också få ersättningen direkt när den arbetssökande börjar i jobb- och utvecklingsgarantin om han eller hon har blivit anvisad dit efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Du kan inte få ersättningen om du redan får ett statsbidrag för den arbetssökande.

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - Arbetsförmedlingen
Information till webbstödet för leverantörer - Arbetsförmedlingen
Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - Arbetsförmedlingen
Fördjupade analyser 2011 - Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsprognos Skåne 2013 och 2014 - Arbetsförmedlingen
Öppna eller ladda ner broschyr - Arbetsförmedlingen
Prognos Hallands län våren 2013 - Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012. Samlad rapport för ...
Broschyr - För dig som vill arbeta i gruvnäringen - Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsutsikterna för Jämtlands län - Arbetsförmedlingen
Återrapport till regeringen, Coacher över tröskeln - Arbetsförmedlingen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen budgetåret 2012
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen 12/10
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ...
Infostöd för leveratörer - Jobbcoachning ver 3.0 - Arbetsförmedlingen
Klicka här för att ladda ner broschyren Särskilt boende för äldre-Från ...
Bara företagare skapar nya, riktiga jobb (pdf) - Stiftelsen Den Nya ...
Ladda ner vår prenumerationsfolder i pdf