Views
3 years ago

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt -

Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2012-11. Särskilt anställningsstöd Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd. Vilka krav finns på mig som arbetsgivare? • Du måste vara en privat eller offentlig arbetsgivare. • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar. • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen. • Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än nio månader före den aktuella anställningen. Vem kan jag få ersättningen för? Du kan få särskilt anställningsstöd om du anställer en person som a q är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen a q har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader. Du kan också få ersättningen direkt när den arbetssökande börjar i jobb- och utvecklingsgarantin om han eller hon har blivit anvisad dit efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Du kan inte få ersättningen om du redan får ett statsbidrag för den arbetssökande.

Arbetsförmedlingens
glennabrahamsso
JOB - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Kort om Arbetsförmedlingen 2011/2012
arbetsformedlingen.se
Fördjupade analyser 2011 - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Ladda ner vår prenumerationsfolder i pdf
srf.nu
Trygghetsanställning - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Rapporten - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Faktaunderlag - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Sammanfattning - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Läs rapporten - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Pressmeddelande - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Öppna - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Läs rapporten - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Kompletterande aktörer - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se