Views
2 years ago

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt - Arbetsförmedlingen

Anställningsstöd särskilt -

Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2012-11. Särskilt anställningsstöd Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med ersättningen är att hjälpa personer som har svårt att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Stödet kallas för särskilt anställningsstöd. Vilka krav finns på mig som arbetsgivare? • Du måste vara en privat eller offentlig arbetsgivare. • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar. • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen. • Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än nio månader före den aktuella anställningen. Vem kan jag få ersättningen för? Du kan få särskilt anställningsstöd om du anställer en person som a q är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen a q har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i minst sex månader. Du kan också få ersättningen direkt när den arbetssökande börjar i jobb- och utvecklingsgarantin om han eller hon har blivit anvisad dit efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Du kan inte få ersättningen om du redan får ett statsbidrag för den arbetssökande.

Information till webbstödet för leverantörer - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Generationsväxlingen på arbetsmarknaden - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Prognos Hallands län våren 2013 - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Arbetsmarknadsprognos Skåne 2013 och 2014 - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen budgetåret 2012
arbetsformedlingen.se
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ...
psfu.se
Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen
inspsf.se
Arbetsmarknadsutsikterna för Jämtlands län - Arbetsförmedlingen
cision.com
Information om sjöfart 2011 och 2012, 24 sidor - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Klicka här för att ladda ner broschyren Särskilt boende för äldre-Från ...
strangnas.se
Trygghetsanställning (arbetsgivare) - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Faktablad Jobb- och utvecklingsgarantin - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se
Anställning med lönebidrag arbetsgivare - Arbetsförmedlingen
arbetsformedlingen.se