Views
4 years ago

vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks ...

vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks ...

vatten, men bara en bråkdel av Tre fjärdedelar av jordens yta täcks

UTBLICK / vatten åt alla TEXT JEAN-PAUL SMALL FOTO GETTY IMAGES STATISTIKEN ÄR OBARMHÄRTIG: över en miljard människor saknar i dag tillgång till rent dricksvatten och 2,5 miljarder saknar sanitära anläggningar. Varje år dör nästan två miljoner människor av uttorkning på grund av diarré. Var femtonde sekund dör ett barn i sjukdomar som kunde ha undvikits om vattnet hade varit renare. Vattenbrist skördar fl er dödsoffer än tuberkulos, malaria och aids tillsammans. För 27 år sedan sporrade liknande dramatiska förhållanden några anställda på Atlas 58 ACHIEVE 2011 www.atlascopco.com Ringar på vattnet Tre fjärdedelar av jordens yta täcks av vatten, men bara en bråkdel av en procent är sötvatten och ännu mindre är drickbart. Vattenbrist är ett allvarligt problem, och värst är det i utvecklingsländerna. Den ideella organisationen Vatten åt Alla drivs av Atlas Copcos Copco till att grunda Vatten åt Alla, en välgörenhetsorganisation som arbetar för att säkerställa rent dricksvatten i utvecklingsländer. I dag har Vatten åt Allas budskap, att rent vatten är en mänsklig rättighet, stöd från över 4 000 medlemmar som samlar in pengar till åtgärder genom frivilliga bidrag från Atlas Copcos anställda. Pengarna överförs till lokala samarbetspartner som gräver, borrar eller skyddar brunnar och källor i länder där det råder brist på rent dricksvatten. Allt sedan orga- nisationen grundades har Atlas Copco bidragit ekonomiskt genom att matcha bidragen från de anställda. Från och med januari 2011 dubblar företaget detta påslag. – Femtio kronor i månaden kan ge hållbar dricksvattenförsörjning åt mer än 30 människor. När det nu ökar med 200 procent kommer varje enskilt bidrag att göra en stor och viktig skillnad, säger Mikael Lorin, ordförande för Vatten åt Allas svenska avdelning. I januari 2011 var det också premiär för

71 % av Jordens yta täcks av hav • Havens medeldjup är 3 ... - Netkurs
Vatten - Koloniträdgårdsförbundet
Verksamhetsplan 2013 - Svenskt Vatten
Plan för Vatten- och avloppsförsörjning - Östersunds kommun
Bara vanligt vatten - Mild Media
Vatten och sanitet - Svenska Röda Korset
Om vatten - BOFFE.COM
Jordens dragningskraft: station a)
egenkontrollprogram - Hässleholms Vatten AB
Sydvattens arbete med säkerhet – inte bara ... - Svenskt Vatten
Fosforförluster från mark till vatten - BOFFE.COM
Informationsbroschyr om kommunalt vatten och avlopp i Kungälvs ...
Fluoridrening av dricksvatten – en litteraturstudie - Svenskt Vatten
Uran i dricksvatten – reningsmetoder i praktiken - Svenskt Vatten
16. Vatten - Riksförbundet Svensk Trädgård
Ladda ner experiment - Stockholm Vatten
Virtuellt vatten, vattentorn (pdf). - Drick kranvatten
Ladda hem Värt att veta om vatten - Östersunds kommun
Om svårlösliga salter och principer för att rena vatten - BOFFE.COM
Hur mycket rent vatten förbrukar varje svensk per ... - Börje Wigström
Patogener i svenskt dricksvatten Emma Hällqvist - Svenskt Vatten
Vatten till vårt friluftsliv - Eva Sahlström
Utbildningspärm för politiskt förtroendevalda.pdf - Svenskt Vatten
inom det område som får sitt vatten från tavastby vattentäkt i ... - Porvoo