22.08.2013 Views

8 - BMW Motorrad Danmark

8 - BMW Motorrad Danmark

8 - BMW Motorrad Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

The Ultimate Riding<br />

Machine


Instruktionsbok<br />

G 650 Xchallenge


Fordons-/återförsäljaruppgifter<br />

Fordonsdata<br />

Modell<br />

Ramnummer<br />

Färgkod<br />

Registreringsdatum<br />

Registreringsnummer<br />

Återförsäljaruppgifter<br />

Kontaktperson vid service<br />

Fru/Herr<br />

Telefonnummer<br />

Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)


Beroende på motorcykelns utrustning<br />

och tillbehör samt landsutförande<br />

kan det förekomma avvikelser<br />

i bild- och textinnehållet.<br />

Sådana avvikelser kan inte läggas<br />

till grund för krav mot <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>.<br />

Mått-, vikt-, förbruknings- och<br />

effektuppgifter anges med motsvarande<br />

toleranser.<br />

Vi förbehåller oss rätt till ändringar<br />

i konstruktion, utrustning och<br />

tillbehör.<br />

Med reservation för felaktigheter.<br />

© 2007 <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

Eftertryck inklusive utdrag medges<br />

endast med skriftligt tillstånd<br />

från <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>, After Sales.<br />

Printed in Germany.


Viktiga data för tankstopp.<br />

Bränsle<br />

rekommenderad bränslekvalitet 95 ROZ/RON, Blyfri 95-oktanig<br />

bensin<br />

Effektiv bränslevolym 9,5 l<br />

Bränslereservmängd 2 l<br />

Lufttryck i däcken<br />

Däcktryck fram 1,8 bar, Solokörning, med kallt<br />

däck<br />

1,9 bar, Körning med passagerare<br />

och/eller last, med kallt däck<br />

Däcktryck bak 2 bar, Solokörning, med kallt däck<br />

2,2 bar, Körning med passagerare<br />

och/eller last, med kallt däck<br />

<strong>BMW</strong> recommends<br />

Beställningsnr 01 45 7 706 785<br />

05.2007, 2:a upplagan<br />

*01407706780*


Välkommen till <strong>BMW</strong><br />

Vi gratulerar till ditt val av en motorcykel<br />

från <strong>BMW</strong> och hälsar dig<br />

välkommen som <strong>BMW</strong>-förare.<br />

Ju bättre du känner din motorcykel,<br />

desto säkrare blir du i trafiken.<br />

Därför ber vi dig läsa denna instruktionsbok,<br />

innan du startar<br />

din nya <strong>BMW</strong>. Med hjälp av<br />

boken lär du snabbt känna motorcykeln.<br />

Dessutom får du anvisningar om<br />

underhåll och skötsel, som hjälper<br />

dig att bibehålla drift- och<br />

trafiksäkerheten och det höga<br />

andrahandsvärdet.<br />

Din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

står alltid till tjänst med att svara<br />

på frågor angående motorcykeln.<br />

Vi önskar dig mycket nöje med<br />

din <strong>BMW</strong> och säker och trevlig<br />

körning.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>.


Innehållsförteckning<br />

Med hjälp av det alfabetiska registret<br />

i slutet av boken kan du<br />

slå upp det du söker.<br />

1 Allmänna anvisningar . . . . 5<br />

Översikt . . .....................<br />

Förkortningar och symbo-<br />

6<br />

ler............................. 6<br />

Air Damping System .......... 6<br />

Utrustning ..................... 6<br />

Tekniska data . . . .............. 7<br />

Aktualitet . ..................... 7<br />

2 Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Sidovy vänster . . ............. 11<br />

Sidovy höger . . . . ............. 13<br />

Under sätet . . . . . ............. 14<br />

Styrarmatur vänster . ......... 15<br />

Höger styrarmatur . . . ......... 16<br />

Kombiinstrument ............. 17<br />

Strålkastare. . . . . . ............. 18<br />

3 Indikeringar . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Indikeringar . . . . . . ............. 20<br />

Standardvarningsindikeringar.............................<br />

20<br />

ABS-varningar FE ............. 23<br />

4 Manövrering. . . . . . . . . . . . . 27<br />

Tändnings- och styrlås . . . . . . . 28<br />

Multifunktionsdisplay ......... 28<br />

Ljus . . . . . . .................... 30<br />

Blinker. . . . .................... 31<br />

Nödströmbrytare ............. 32<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS FE ....... 32<br />

Speglar . . . .................... 33<br />

Luftpump. .................... 34<br />

Lufttryck i Air Damping System<br />

. . . . . .................... 34<br />

Dämpning .................... 38<br />

Däck ......................... 39<br />

Strålkastare. . . . . . ............. 40<br />

Säte.......................... 40<br />

5 Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

Säkerhetsanvisningar ......... 44<br />

Checklista .................... 45<br />

Start . . . . . . .................... 46<br />

Inkörning . .................... 48<br />

Terrängkörning . . ............. 48<br />

Bromsar . . .................... 49<br />

Parkering av motorcykeln . . . . 50<br />

Tankning . .................... 51<br />

6 Teknik i detalj . . . . . . . . . . .<br />

Bromssystem med <strong>BMW</strong><br />

53<br />

<strong>Motorrad</strong> ABS FE ............. 54<br />

7 Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />

Allmänna anvisningar ......... 58<br />

Eluttag FE ..................... 58<br />

Bagage . . . .................... 59<br />

8 Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

Anvisningar . . . . . . ............. 62<br />

Verktygsutrustning . . ......... 62<br />

Motorolja . .................... 63<br />

Bromssystem . . . ............. 65<br />

Bromsbelägg . . . . ............. 66<br />

Bromsvätska . . . . ............. 67


Kylvätska . . . . ................. 69<br />

Koppling . . . . ................. 70<br />

Däck ......................... 71<br />

Fälgar ........................ 71<br />

Kedja . ........................ 71<br />

Hjul. . . ........................ 72<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Hjälpstöd . . . . 78<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Framhjulsstöd..........................<br />

79<br />

Säkringar . . . . ................. 80<br />

Lampor . . . . . . ................. 82<br />

Luftfilter . . . . . ................. 88<br />

Starthjälp . . . . ................. 91<br />

Batteri ........................ 92<br />

Nummerskyltshållare . . . ...... 95<br />

9 Skötsel . . ................ 97<br />

Vårdprodukter . . . ............. 98<br />

Tvätt av motorcykeln . . . ......<br />

Rengöring av känsliga motor-<br />

98<br />

cykeldelar . . . ................. 98<br />

Lackvård . . . . ................. 99<br />

Konservering .................<br />

Avställning av motorcy-<br />

99<br />

keln . . ........................ 99<br />

Idrifttagning av motorcykeln<br />

. . ...................... 100<br />

10 Tekniska data . . . . . . . . 101<br />

Felsökningsschema . . . . .... 102<br />

Skruvförband ............... 103<br />

Motor ...................... 104<br />

Bränsle . . . . . . ............... 105<br />

Motorolja . . . . ............... 105<br />

Koppling . . . . ............... 106<br />

Växellåda . . . . ............... 106<br />

Kardan . . . . . . ............... 107<br />

Chassi ...................... 107<br />

Bromsar . . . . . ............... 108<br />

Hjul och däck . . . ........... 108<br />

Elsystem . . . . ............... 110<br />

Ram........................ 111<br />

Mått........................ 112<br />

Vikter . ...................... 112<br />

Körvärden . . . ............... 113<br />

11 Service . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service ....<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> servicekvali-<br />

116<br />

tet..........................<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service<br />

116<br />

Card - hjälp på platsen . .... 116<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> servicenät<br />

......................... 117<br />

Servicearbeten . . ........... 117<br />

Servicebekräftelser . . . . . .... 118<br />

Servicebekräftelser . . . . . .... 123


Allmänna anvisningar<br />

Översikt. . ............................. 6<br />

Förkortningar och symboler . . . ........ 6<br />

Air Damping System .................. 6<br />

Utrustning ............................ 6<br />

Tekniska data . ........................ 7<br />

Aktualitet ............................. 7<br />

1 5<br />

z Allmänna anvisningar


1 6<br />

z Allmänna anvisningar<br />

Översikt<br />

En första överblick över din motorcykel<br />

finner du i kapitel 2 i<br />

denna instruktionsbok. I kapitel<br />

11 dokumenteras alla genomförda<br />

service- och reparationsarbeten.<br />

Bevisen på att servicearbetena<br />

har genomförts är förutsättning<br />

för goodwillarbeten.<br />

Tänk på att lämna med instruktionsboken<br />

om du en gång åter<br />

säljer din <strong>BMW</strong>; den hör till motorcykeln.<br />

Förkortningar och<br />

symboler<br />

Kännetecknar varningar,<br />

som du absolut bör observera<br />

- för din egen och andras<br />

säkerhet och för att skydda din<br />

motorcykel mot skador.<br />

Särskilda anvisningar för att<br />

underlätta körning, underhåll<br />

och skötsel av motorcykeln.<br />

Kännetecknar slutet på<br />

en anvisning.<br />

Åtgärdsbeskrivning<br />

Åtgärdsresultat<br />

Hänvisar till en sida med<br />

ytterligare information.<br />

Kännetecknar slutet på<br />

en tillbehörs- eller utrustningsinformation.<br />

Åtdragningsmoment<br />

Tekniskt datum<br />

FE Fabriksmonterad extrautrustning<br />

<strong>BMW</strong> extrautrustningarna<br />

monteras redan vid<br />

tillverkningen av motorcykeln.<br />

Tbh Tillbehör<br />

<strong>BMW</strong> tillbehör kan beställas<br />

och eftermonteras<br />

hos din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

ABS Låsningsfria bromsar<br />

Air Damping System<br />

Denna motorcykel är utrustad<br />

med ett luftfjäderdämparsystem<br />

på bakhjulet. Denna enhet, som<br />

kallas Air Damping System, fungerar<br />

på ett annat sätt än de vanliga<br />

stålfjäderdämparsystemen.<br />

Närmare information finner du<br />

från och med sidan ( 34).<br />

Utrustning<br />

Du har blivit ägare till en <strong>BMW</strong>motorcykel<br />

med individuell utrustning.<br />

Denna instruktionsbok<br />

beskriver de fabriksmonterade<br />

extrautrustningar (FE) som erbjuds<br />

av <strong>BMW</strong> och ett urval av<br />

tillbehör (Tbh). Det är därför möj-


ligt att även utrustningsvarianter<br />

beskrivs, som inte motsvarar din<br />

motorcykel. Det är också möjligt<br />

att vissa landsutföranden inte<br />

exakt motsvarar den avbildade<br />

motorcykeln.<br />

Om din <strong>BMW</strong> har speciell utrustning,<br />

som inte beskrivs i denna<br />

instruktionsbok, medföljer en extra<br />

instruktionsbok med motsvarande<br />

beskrivning.<br />

Tekniska data<br />

Alla mått-, vikt- och effektuppgifter<br />

i instruktionsboken är uppmätta<br />

enligt DIN med hänsyn till<br />

tillåtna toleranser. Beroende på<br />

landsutförande kan avvikelser förekomma.<br />

Aktualitet<br />

<strong>BMW</strong>-motorcyklarnas höga<br />

säkerhets- och kvalitetsnivå<br />

garanteras av den ständiga<br />

tekniska vidareutvecklingen<br />

av konstruktioner och utrust-<br />

ningsdetaljer. Därför kan det<br />

förekomma avvikelser mellan<br />

instruktionsboken och din<br />

motorcykel. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> kan<br />

inte heller utesluta felaktigheter.<br />

Sådana felaktigheter i uppgifter,<br />

avbildningar och beskrivningar<br />

kan inte läggas till grund för krav<br />

mot <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>.<br />

1 7<br />

z Allmänna anvisningar


1 8<br />

z Allmänna anvisningar


Översikt<br />

Sidovy vänster ....................... 11<br />

Sidovy höger. . ....................... 13<br />

Under sätet . . . ....................... 14<br />

Styrarmatur vänster . ................. 15<br />

Höger styrarmatur . . ................. 16<br />

Kombiinstrument . . . ................. 17<br />

Strålkastare . . . ....................... 18<br />

2 9<br />

z Översikt


2<br />

10<br />

z Översikt


Sidovy vänster<br />

1 Inställning av dämpning<br />

fram (kompression) ( 38)<br />

2 Air Damping System<br />

( 34)<br />

3 Eluttag FE ( 58)<br />

4 Inställning av dämpning bak<br />

( 39)<br />

5 Nivåindikering ( 34)<br />

6 Kylvätskenivåindikering<br />

( 69)<br />

2<br />

11<br />

z Översikt


2<br />

12<br />

z Översikt


Sidovy höger<br />

1 Säteslås ( 40)<br />

2 Bränslepåfyllningsöppning<br />

( 51)<br />

3 Bromsvätskebehållare fram<br />

( 67)<br />

4 Inställning av dämpning<br />

fram (returdämpning)<br />

( 38)<br />

5 ABS-säkringar, under sidokåpan<br />

( 81)<br />

6 Bromsvätskebehållare bak<br />

( 68)<br />

2<br />

13<br />

z Översikt


2<br />

14<br />

z Översikt<br />

Under sätet<br />

1 Luftfilterlåda ( 88)<br />

2 Verktygsutrustning ( 62)<br />

3 Instruktionsbok<br />

4 Luftpump ( 34)<br />

5 Säkringslåda ( 80)<br />

6 Oljesticka och motoroljepåfyllningsöppning<br />

( 80)


Styrarmatur vänster<br />

1 Ljustuta<br />

2 Manövrering av ABS FE<br />

( 32)<br />

3 Blinkerkontakt ( 31)<br />

4 Signalhorn<br />

5 Helljus ( 31)<br />

2<br />

15<br />

z Översikt


2<br />

16<br />

z Översikt<br />

Höger styrarmatur<br />

1 Nödströmbrytare ( 32)<br />

2 Startknapp ( 46)


Kombiinstrument<br />

1 Ställ in klockan ( 29)<br />

Nollställ trippmätaren<br />

( 29)<br />

2 Varningslampor ( 20)<br />

Kontrollampor ( 20)<br />

3 Multifunktionsdisplay<br />

( 20)<br />

4 Välj indikering ( 28)<br />

2<br />

17<br />

z Översikt


2<br />

18<br />

z Översikt<br />

Strålkastare<br />

1 Halv- och helljus<br />

2 Parkeringsljus


Indikeringar<br />

Indikeringar . . . ....................... 20<br />

Standardvarningsindikeringar . ....... 20<br />

ABS-varningarFE ..................... 23<br />

3<br />

19<br />

z Indikeringar


3<br />

20<br />

z Indikeringar<br />

Indikeringar<br />

Multifunktionsdisplay<br />

1 Hastighetsindikering<br />

2 Vägmätare, klocka eller batterispänning<br />

( 28)<br />

Kontrollampor<br />

1 Vänster blinker<br />

2 Höger blinker<br />

3 Tomgång<br />

4 Helljus<br />

Standardvarningsindikeringar<br />

Indikering<br />

Varningar indikeras med varningslamporna<br />

1.<br />

En översikt över de möjliga varningarna<br />

finner du på följande<br />

sida.


Varningsöversikt<br />

Betydelse<br />

lyser Bränslereserv ( 22)<br />

lyser För lågt motoroljetryck ( 22)<br />

lyser För hög kylvätsketemperatur ( 22)<br />

3<br />

21<br />

z Indikeringar


3<br />

22<br />

z Indikeringar<br />

Bränslereserv<br />

Varningslampan för bränslereserv<br />

lyser.<br />

Bränslebrist kan förorsaka<br />

förbränningsmissar och<br />

oväntat motorstopp. Förbränningsmissar<br />

kan skada katalysatorn<br />

och oväntat motorstopp kan<br />

leda till olyckor.<br />

Kör inte tills tanken är tom.<br />

Möjlig orsak: I tanken finns maximalt<br />

endast reservmängden kvar.<br />

Bränslereservmängd<br />

2l<br />

Tanka ( 51)<br />

För lågt motoroljetryck<br />

Varningslampan för motoroljetryck<br />

lyser.<br />

Oljetrycket i smörjoljecirkulationen<br />

är för lågt. Stanna omedel-<br />

bart om varningslampan tänds<br />

och stäng av motorn.<br />

Varningen "otillräckligt motoroljetryck"<br />

är ingen oljenivåkontrollfunktion.<br />

Korrekt motoroljenivå<br />

kan endast kontrolleras<br />

på oljestickan.<br />

Möjlig orsak: För låg motoroljenivå.<br />

Kontrollera motoroljenivån<br />

( 63)<br />

Vid för låg oljenivå:<br />

Fyll på motorolja ( 65)<br />

Vid korrekt motoroljenivå:<br />

Körning med otillräckligt<br />

motoroljetryck kan förorsaka<br />

motorskador.<br />

Kör inte vidare.<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

För hög kylvätsketemperatur<br />

Varningslampan för kylvätsketemperatur<br />

lyser.<br />

Om du kör vidare med<br />

överhettad motor, kan motorn<br />

skadas.<br />

Iaktta nedanstående åtgärder.<br />

Möjlig orsak: För låg kylvätskenivå.<br />

Kontrollera kylvätskenivån<br />

( 69)<br />

Vid för låg kylvätskenivå:<br />

Påfyllning av kylvätska ( 69)<br />

Möjlig orsak: Kylarfläkten defekt.<br />

Om kylarfläkten inte går när varningslampan<br />

för kylvätsketemperaturen<br />

lyser:<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.


Möjlig orsak: Otillräcklig kylning.<br />

Kör om möjligt i dellastområdet<br />

så att motorn svalnar.<br />

Stäng av motorn vid trafikstockningar,<br />

men låt tändningen<br />

vara tillslagen, så att kylarfläkten<br />

fungerar.<br />

Om kylvätsketemperaturen ofta<br />

är för hög, bör du snarast<br />

möjligt låta åtgärda felet hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

ABS-varningar FE<br />

Indikering<br />

ABS-varningar indikeras med<br />

ABS-varningslampan 1.<br />

Ytterligare information finner du<br />

från och med sidan ( 54), en<br />

översikt över möjliga varningar<br />

finner du på följande sida.<br />

3<br />

23<br />

z Indikeringar


3<br />

24<br />

z Indikeringar<br />

Varningsöversikt<br />

Betydelse<br />

blinkar Självdiagnos inte avslutad ( 25)<br />

lyser ABS frånkopplat ( 25)<br />

lyser ABS-fel ( 25)


Självdiagnos inte avslutad<br />

ABS-varningslampan blinkar.<br />

Det finns ingen ABS-funktion, eftersom<br />

självdiagnosen inte har<br />

avslutats. För kontroll av hjulsensorerna<br />

måste motorcykeln köras<br />

några meter.<br />

Kör långsamt. Tänk på att<br />

ABS-funktionen inte står till förfogande<br />

förrän självdiagnosen<br />

är klar.<br />

ABS frånkopplat<br />

ABS-varningslampan lyser.<br />

ABS-systemet har kopplats från<br />

av föraren.<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Koppla till ABS-funktionen<br />

( 33)<br />

ABS-fel<br />

ABS-varningslampan lyser.<br />

ABS-styrenheten har identifierat<br />

ett fel. ABS-funktionen står inte<br />

till förfogande.<br />

Du kan köra vidare. Tänk på<br />

att det inte finns någon ABSfunktion.<br />

Observera ytterligare<br />

information om situationer,<br />

som kan leda till ett ABS-fel<br />

( 54).<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

3<br />

25<br />

z Indikeringar


3<br />

26<br />

z Indikeringar


Manövrering<br />

Tändnings- och styrlås. . . ............ 28<br />

Multifunktionsdisplay................. 28<br />

Ljus . ................................. 30<br />

Blinker . . . ............................ 31<br />

Nödströmbrytare ..................... 32<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABSFE .............. 32<br />

Speglar . . ............................ 33<br />

Luftpump ............................ 34<br />

Lufttryck i Air Damping System ...... 34<br />

Dämpning ........................... 38<br />

Däck................................. 39<br />

Strålkastare . . . ....................... 40<br />

Säte ................................. 40<br />

4<br />

27<br />

z Manövrering


4<br />

28<br />

z Manövrering<br />

Tändnings- och styrlås<br />

Nycklar<br />

Du får en huvudnyckel och en<br />

reservnyckel.<br />

Samma nyckel passar till<br />

tändnings- och styrlåset,<br />

tanklocket och säteslåset.<br />

Tillkoppling av tändning<br />

Vrid nyckeln till läge 1.<br />

Parkeringsljuset och alla funktionskretsar<br />

tillkopplade.<br />

Motorn kan startas.<br />

Pre-ride check genomförs.<br />

( 47)<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Vrid nyckeln till läge 1.<br />

Förutom de ovannämnda punkterna,<br />

genomförs även en ABSsjälvdiagnos.<br />

( 47)<br />

Frånkoppling av tändning<br />

Vrid nyckeln till läge 2.<br />

Ljuset släckt.<br />

Styrlåset inte låst.<br />

Nyckeln kan dras ur.<br />

Låsning av styrlås<br />

Vrid styret åt vänster.<br />

Vrid nyckeln till läge 3 och rör<br />

samtidigt lite på styret.<br />

Tändning, ljus och alla funktionskretsar<br />

frånkopplade.<br />

Styrlåset låst.<br />

Nyckeln kan dras ur.<br />

Multifunktionsdisplay<br />

Välja indikering<br />

Koppla till tändningen.<br />

Vid en längre vistelse utomlands<br />

kan displayindikeringen<br />

ställas om från miles till


kilometer och omvänt. Vänd dig i<br />

detta fall till en auktoriserad verkstad,<br />

helst till en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

Tryck på knappen 1.<br />

Med den aktuella indikeringen<br />

som utgångspunkt visas följande<br />

vid varje knapptryckning:<br />

Vägmätare (ODO)<br />

Trippmätare 1 (Trip I)<br />

Trippmätare 2 (Trip II)<br />

Klocka<br />

Batterispänning<br />

Nollställning av<br />

trippmätare<br />

Koppla till tändningen.<br />

Välj önskad trippmätare<br />

Håll knappen 1 intryckt.<br />

Trippmätaren nollställs.<br />

Inställning av klocka<br />

Koppla till tändningen.<br />

Denna inställning kan endast<br />

göras när motorcykeln<br />

står stilla.<br />

Välj klockan.<br />

4<br />

29<br />

z Manövrering


4<br />

30<br />

z Manövrering<br />

Håll knappen 1 intryckt.<br />

Timmarna 3 indikeras.<br />

Tryck på knappen 1.<br />

Timmarna ökar varje gång du<br />

trycker på knappen.<br />

Tryck på knappen 2.<br />

Timmarna minskar varje gång<br />

du trycker på knappen.<br />

Vänta en kort stund när timmarna<br />

har ställts in.<br />

Minuterna 4 indikeras.<br />

Tryck på knappen 1.<br />

Minuterna ökar varje gång du<br />

trycker på knappen.<br />

Tryck på knappen 2.<br />

Minuterna minskar varje gång<br />

du trycker på knappen.<br />

Vänta en kort stund när minuterna<br />

har ställts in.<br />

Inställningen avslutad, den inställda<br />

tiden visas.<br />

Inställningen avslutas också vid<br />

en hastighet över noll.<br />

Batterispänning<br />

Batterispänningen 1 visas tillsammans<br />

med batterisymbolen 2.<br />

Ljus<br />

Parkeringsljus<br />

Parkeringsljuset tänds automatiskt<br />

när tändningen kopplas till.<br />

Parkeringsljuset belastar<br />

batteriet. Låt därför inte<br />

tändningen vara tillkopplad för<br />

länge.


Halvljus<br />

Halvljuset tänds automatiskt när<br />

tändningen kopplas till.<br />

Halvljuset belastar batteriet.<br />

Låt därför inte tändningen<br />

vara tillkopplad för länge.<br />

Helljus<br />

Skjut helljuskontakten 1 uppåt.<br />

Helljuset tänds.<br />

Skjut helljuskontakten 1 nedåt.<br />

Helljuset släcks.<br />

Ljustuta<br />

Tryck på knappen för ljustuta<br />

1.<br />

Helljuset tänds så länge du<br />

trycker på knappen.<br />

Blinker<br />

Manövrering av blinker<br />

Tryck blinkerknappen 1 åt<br />

vänster.<br />

Vänster blinker tänds.<br />

Kontrollampan för vänster blinker<br />

blinkar.<br />

Tryck blinkerknappen åt höger.<br />

Höger blinker tänds.<br />

Kontrollampan för höger blinker<br />

blinkar.<br />

Tryck blinkerknappen framåt.<br />

Blinkern frånkopplad.<br />

Kontrollamporna för blinkern<br />

släcks.<br />

4<br />

31<br />

z Manövrering


4<br />

32<br />

z Manövrering<br />

Nödströmbrytare<br />

1 Nödströmbrytare<br />

Om nödströmbrytaren för<br />

tändning manövreras under<br />

körning kan bakhjulet låsas och<br />

motorcykeln välta.<br />

Manövrera inte nödströmbrytaren<br />

för tändning under körning.<br />

Med hjälp av nödströmbrytaren<br />

kan du snabbt och enkelt stänga<br />

av motorn.<br />

- Kontakten ej intryckt: körläge.<br />

- Kontakten intryckt: motorn<br />

avstängd.<br />

Motorn kan endast startas i<br />

körläget.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS FE<br />

Frånkoppling av ABSfunktion<br />

Koppla till tändningen resp<br />

stanna motorcykeln.<br />

Håll ABS-knappen 1 intryckt.<br />

ABS-varningslampan tänds.<br />

Släpp ABS-knappen inom fem<br />

sekunder.<br />

ABS-funktionen är frånkopplad.<br />

ABS-varningslampan fortsätter<br />

att lysa.


Tillkoppling av ABSfunktion<br />

Håll ABS-knappen 1 intryckt.<br />

ABS-varningslampan släcks,<br />

om självdiagnosen inte är<br />

avslutad börjar den blinka.<br />

Släpp ABS-knappen inom fem<br />

sekunder.<br />

ABS-varningslampan förblir<br />

släckt eller fortsätter att blinka.<br />

ABS-funktionen är tillkopplad.<br />

I stället för att använda ABSknappen,<br />

kan du även koppla<br />

från och åter till tändningen.<br />

Om ABS-lampan fortsätter<br />

att lysa när tändningen har<br />

kopplats från och till, föreligger<br />

ett ABS-fel.<br />

Speglar<br />

Inställning av speglar<br />

Ställ in speglarna genom att<br />

vrida dem till önskat läge.<br />

Inställning av spegelarm<br />

Lossa muttern 1.<br />

Vrid spegelarmen till önskat<br />

läge.<br />

Dra åt muttern med åtdragningsmoment,<br />

samtidigt som<br />

du håller fast spegelarmen.<br />

Överfallsmutter spegel<br />

20 Nm<br />

4<br />

33<br />

z Manövrering


4<br />

34<br />

z Manövrering<br />

Luftpump<br />

Användning<br />

Med hjälp av luftpumpen kan lufttrycken<br />

i Air Damping System<br />

( 34) och i däcken kontrolleras<br />

och vid behov justeras.<br />

Demontering av luftpump<br />

Demontering av säte ( 40)<br />

Ta ut luftpumpen 1.<br />

Montera luftpumpen<br />

Sätt luftpumpen 1 med tryckmätaren<br />

2 riktad nedåt i hållaren.<br />

Montering av säte ( 41)<br />

Lufttryck i Air Damping<br />

System<br />

Air Damping System<br />

Motorcykeln är utrustad med ett<br />

Air Damping System på bakhjulet.<br />

I detta system fjädras inte motorcykeln<br />

av en stålfjäder utan<br />

genom kompression av en innesluten<br />

luftvolym.<br />

Anpassningen av Air Damping<br />

System till föraren och lasten<br />

motsvarande fjäderförspänningen,<br />

görs genom att lufttrycket<br />

i systemet ändras. Lufttrycket<br />

kan minskas med ventilen på Air<br />

Damping System eller ökas med<br />

luftpumpen.<br />

Nivåindikering<br />

På motorcykeln finns det en nivåindikering,<br />

som i utseende och<br />

funktion motsvarar en vattenpasslibell.<br />

Lämpligt lufttryck har<br />

nåtts när nivåindikeringen står<br />

vågrätt med förare och önskad<br />

last.<br />

Lufttrycket bör kontrolleras före<br />

varje körning.


Inställning av lufttryck<br />

Lufttrycket i Air Damping System<br />

måste anpassas till motorcykelns<br />

last. Vid högre last måste lufttrycket<br />

ökas och mindre vikt kräver<br />

motsvarande lägre lufttryck.<br />

Vid kontroll av nivåindikeringen<br />

ska föraren sitta så på motorcykeln<br />

att han balanserar den med<br />

fötterna, men ändå belastar motorcykeln<br />

med så mycket av sin<br />

vikt som möjligt.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar,<br />

att man väljer ett något högre<br />

lufttryck i Air Damping System än<br />

vad som behövs för förarens och<br />

lastens vikt. Därefter kan lufttrycket<br />

reduceras när man sitter på<br />

motorcykeln.<br />

Lufttryck och temperatur<br />

Vid kraftiga påfrestningar på Air<br />

Damping System värms den inneslutna<br />

luften upp. Detta ger<br />

en volymökning som gör att motorcykelns<br />

nivå höjs, vilket är en<br />

önskvärd effekt vid terrängkörning.<br />

För att få rätt lufttryck får<br />

det endast kontrolleras och justeras<br />

när Air Damping System<br />

är kallt, alltså inte direkt efter terrängkörning.<br />

Vid kraftig uppvärmning genom<br />

extrem påfrestning av systemet<br />

kan höjningen av motorcykelns<br />

nivå medföra ett okomfortabelt<br />

körförhållande. I dessa särskilda<br />

fall bör motorcykelns nivå åter<br />

rättas till genom att luft släpps ut<br />

och nivån balanseras med hjälp<br />

av libellen ( 35). När systemet<br />

har svalnat måste motorcykeln<br />

åter balanseras.<br />

Långa ståtider<br />

Om motorcykeln ska stå stilla<br />

i över två månader, bör den<br />

pallas upp så att båda hjulen<br />

är obelastade, till exempel på<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-hjälpstödet. Innan<br />

hjälpstödet tas bort, ska lufttrycket<br />

kontrolleras. Det kan gö-<br />

ras med hjälp av luftpumpens<br />

lufttrycksindikering.<br />

Inställning av lufttrycket i<br />

Air Damping System<br />

Demontera luftpumpen ( 34)<br />

Montering av säte ( 41)<br />

Skruva bort ventilhatten 1 från<br />

Air Damping System-ventilen.<br />

4<br />

35<br />

z Manövrering


4<br />

36<br />

z Manövrering<br />

Lossa kardborrbandet 2 och<br />

vrid luftpumpsslangen 3 framåt.<br />

Ta bort skyddskåpan 4.<br />

Fäll upp handtaget 5 och lossa<br />

den andra kolvens lås 6.<br />

Skruva fast gängnippeln 7 på<br />

ventilen 8 och låt slangen och<br />

pumpen vridas med.<br />

Luftpumpen är lufttätt ansluten<br />

till ventilen och ventilen är<br />

öppen.<br />

Pumpa upp Air Damping System<br />

i enlighet med riktvärdena<br />

nedan.<br />

Riktvärden Air Damping<br />

System<br />

6 bar (Solokörning, förare<br />

med hjälm och motorcykelklädsel<br />

65 kg)<br />

6,7 bar (Solokörning, förare<br />

med hjälm och motorcykelklädsel<br />

85 kg)<br />

med Tbh Passagerarkit:<br />

10,5 bar (Körning med passagerare<br />

150 kg)


Skruva av den gängade delen<br />

7 från ventilen.<br />

Stäng den andra kolvens lås 6,<br />

skjut ihop luftpumpen och fäll<br />

ned handtaget 5.<br />

Sätt på skyddskåpan 4.<br />

Vrid luftpumpsslangen 3 mot<br />

luftpumpen och stäng kardborrbandet<br />

2.<br />

Sätt dig på motorcykeln, håll<br />

den lodrätt och belasta den om<br />

möjligt med hela kroppsvikten.<br />

Släpp ur luft från Air Damping<br />

System genom att trycka in<br />

ventilstiftet och kontrollera nivån.<br />

Du kan ta ventilhattens<br />

spets till hjälp, för att trycka<br />

in ventilstiftet.<br />

Fortsätt att släppa ur luft och<br />

kontrollera nivån, tills nivåindikeringen<br />

står vågrätt.<br />

Skruva fast ventilhatten på Air<br />

Damping System-ventilen.<br />

4<br />

37<br />

z Manövrering


4<br />

38<br />

z Manövrering<br />

Demontering av säte ( 40)<br />

Montera luftpumpen ( 34)<br />

Dämpning<br />

Inställning vid framhjulet<br />

Både teleskopgaffelns returdämpning<br />

och kompression kan<br />

anpassas till vägbanans beskaffenhet.<br />

Med returdämpningen<br />

ställer man in dämpningen vid<br />

uppfjädringen, och kompressionen<br />

reglerar dämpningen vid<br />

nedfjädringen.<br />

Ju hårdare dämpning, desto kraftigare<br />

dämpas gaffelns utjämningsrörelse<br />

vid ojämnheter i vägbanan.<br />

Vid mjukt inställd dämpning<br />

reagerar gaffeln snabbare på<br />

ojämnheter i vägbanan.<br />

Inställning av framhjulets<br />

returdämpning<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Ställ in returdämpningen med<br />

ställskruven 1.<br />

Vrid ställskruven med en skruvmejsel<br />

i riktning + för att öka<br />

dämpningen.<br />

Vrid ställskruven med en skruvmejsel<br />

i riktning - för att minska<br />

dämpningen.<br />

Grundinställning av returdämpning<br />

fram<br />

Vrid inställningsskruven mot<br />

"+" till ändläget och därefter<br />

11 klickningar mot "-".<br />

Inställning av framhjulets<br />

kompression<br />

Ställ in kompressionen med<br />

ställskruven 1.


Vrid ställskruven med en skruvmejsel<br />

i riktning + för att öka<br />

dämpningen.<br />

Vrid ställskruven med en skruvmejsel<br />

i riktning - för att minska<br />

dämpningen.<br />

Grundinställning av kompression<br />

fram<br />

Vrid inställningsskruven mot<br />

"+" till ändläget och därefter<br />

11 klickningar mot "-".<br />

Inställning vid bakhjulet<br />

Dämpningen i Air Damping System<br />

kan anpassas i två steg efter<br />

vägbanans beskaffenhet.<br />

Inställningsskruven kan skruvas<br />

vidare i båda riktningarna utan<br />

begränsning.<br />

Inställning av bakhjulets<br />

dämpning<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Vrid ställskruven 1 till vågrätt<br />

läge.<br />

Hård dämpning, ställskruven<br />

greppar.<br />

Vrid ställskruven 1 till lodrätt<br />

läge.<br />

Mjuk dämpning, ställskruven<br />

greppar.<br />

Däck<br />

Kontroll av lufttryck i<br />

däcken<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Felaktigt lufttryck i däcken<br />

försämrar motorcykelns köregenskaper<br />

och reducerar däckens<br />

livslängd.<br />

Kontrollera att däcken har rätt<br />

lufttryck.<br />

Vid höga hastigheter kan<br />

ventilinsatserna öppnas på<br />

grund av centrifugalkrafterna.<br />

För att undvika en plötslig tryckförlust<br />

i däcken, bör du använda<br />

metallventilhattar med gummi-<br />

4<br />

39<br />

z Manövrering


4<br />

40<br />

z Manövrering<br />

packning och skruva fast dem<br />

ordentligt.<br />

Kontrollera lufttrycket i däcken<br />

med ledning av följande värden.<br />

Däcktryck fram<br />

1,8 bar (Solokörning, med<br />

kallt däck)<br />

1,9 bar (Körning med passagerare<br />

och/eller last, med<br />

kallt däck)<br />

Däcktryck bak<br />

2 bar (Solokörning, med kallt<br />

däck)<br />

2,2 bar (Körning med passagerare<br />

och/eller last, med<br />

kallt däck)<br />

Vid otillräcklig lufttryck:<br />

Justera däcktrycket.<br />

Strålkastare<br />

Strålkastarinställning<br />

höger-/vänstertrafik<br />

Motorcykeln är utrustad med<br />

symmetriskt halvljus och kan<br />

därför även köras i länder med<br />

vänstertrafik, utan att inställningen<br />

behöver ändras.<br />

Ljusvidd och lufttryck i Air<br />

Damping System<br />

Ljusvidden hålls konstant genom<br />

att lufttrycket i Air Damping System<br />

anpassas till lasten.<br />

Endast vid mycket tung last, är<br />

det möjligt att lufttrycket inte är<br />

tillräckligt. Ljusvidden måste då<br />

anpassas till vikten.<br />

Kontakta en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare, om<br />

du inte är säker på att strålkastaren<br />

är rätt inställd.<br />

Med skruven 1 på vänster och<br />

höger sida kan strålkastarens<br />

höjd ställas in. För att vara säker<br />

på att få rätt inställning, bör<br />

strålkastaren ställas in hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Säte<br />

Demontering av säte<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.


Vrid nyckeln i säteslåset 1<br />

moturs och håll kvar den.<br />

Lyft upp sätet 2 bak och släpp<br />

nyckeln.<br />

Ta bort sätet.<br />

Lägg ned sätet med sittytan<br />

nedåt på ett rent underlag.<br />

Montering av säte<br />

Vid för kraftigt tryck framåt<br />

kan motorcykeln skjutas ner<br />

från stödet.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Skjut in sätet 2 framåt i fästet<br />

3.<br />

Tryck ned sätet bak med kraft.<br />

Det ska höras att sätet griper<br />

tag.<br />

Kontrollera att sätet sitter fast.<br />

4<br />

41<br />

z Manövrering


4<br />

42<br />

z Manövrering


Körning<br />

Säkerhetsanvisningar ................ 44<br />

Checklista ........................... 45<br />

Start ................................. 46<br />

Inkörning . ............................ 48<br />

Terrängkörning ...................... 48<br />

Bromsar . ............................ 49<br />

Parkering av motorcykeln ............ 50<br />

Tankning ............................ 51<br />

5<br />

43<br />

z Körning


5<br />

44<br />

z Körning<br />

Säkerhetsanvisningar<br />

Förarutrustning<br />

Kör aldrig utan denna utrustning!<br />

Använd alltid<br />

hjälm<br />

overall<br />

handskar<br />

stövlar<br />

Det gäller också för korta sträckor,<br />

oavsett årstid. Din <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare hjälper dig<br />

gärna och kan erbjuda rätt klädsel<br />

för olika användningsområden.<br />

Hastighet<br />

När du kör i hög hastighet kan<br />

vissa tillståndsvillkor påverka motorcykelns<br />

körförhållande negativt:<br />

Fjäder- och dämparsystemets<br />

inställning<br />

Ojämnt fördelad last<br />

Löst hängande klädsel<br />

För lågt däcktryck<br />

För litet mönsterdjup<br />

etc<br />

Lasta på rätt sätt<br />

För tung och ojämnt fördelad<br />

last kan påverka motorcykelns<br />

körstabilitet.<br />

Överskrid inte den tillåtna totalvikten<br />

och följ lastanvisningarna.<br />

Det är farligt att andas in<br />

avgaserna, vilket kan leda<br />

till medvetslöshet och i värsta fall<br />

döden.<br />

Andas inte in avgaser. Låt aldrig<br />

motorn gå i stängda utrymmen.<br />

Högspänning<br />

Om man rör vid de spän-<br />

Alkohol och droger<br />

ningsförande delarna i tänd-<br />

Redan små mängder alkosystemet när motorn går kan<br />

hol eller droger kan påverka man få elektriska stötar.<br />

din iakttagelse-, bedömnings- Vidrör inga delar av tändsystemet<br />

och reaktionsförmåga. I kombi- med motorn i gång.<br />

nation med mediciner kan detta<br />

förstärkas ytterligare.<br />

Katalysator<br />

Kör aldrig när du har druckit Om katalysatorn tillförs oförbränt<br />

alkohol, tagit droger och/eller bränsle på grund av tändnings-<br />

medicin.<br />

missar, finns det risk för att den<br />

överhettas och skadas.<br />

Risk för förgiftning<br />

Observera därför följande punk-<br />

Avgaserna innehåller giftig koloxter:id, som är färg- och luktlös. Kör inte tills bränsletanken är<br />

tom.


Låt inte motorn gå med tändstiftsanslutningen<br />

avdragen.<br />

Vid tändningsmissar ska motorn<br />

omedelbart stängas av.<br />

Tanka endast blyfritt bränsle.<br />

Lämna in motorcykeln regelbundet<br />

till service.<br />

Oförbränt bränsle förstör<br />

katalysatorn.<br />

Iaktta ovanstående punkter, för<br />

att skydda katalysatorn.<br />

Brandfara<br />

Vid avgasröret uppstår det höga<br />

temperaturer.<br />

Om det varma avgasröret<br />

kommer i beröring med lättantändligt<br />

material (t ex hö, löv,<br />

kläder, bagage etc), kan det börja<br />

brinna.<br />

Kontrollera att avgassystemet<br />

inte kommer i närheten av lättantändligt<br />

material när det är<br />

varmt.<br />

Om motorn går på tomgång<br />

en lång stund, är kylningen<br />

inte tillräcklig och motorn<br />

kan överhettas. I extrema fall kan<br />

motorcykeln börja brinna.<br />

Låt därför inte motorn gå på tomgång<br />

i onödan. Kör iväg direkt<br />

efter start.<br />

Manipulation av motorelektronikstyrenheten<br />

Manipulationer av motorelektronikstyrenheten<br />

kan<br />

medföra skador på motorcykeln<br />

och olycksfall.<br />

Manipulera inte<br />

motorstyrenheten.<br />

Varje form av ingrepp i motorelektronikstyrenheten<br />

kan medföra mekaniska belastningar,<br />

som motorcykelns komponenter<br />

inte är konstruerade<br />

för. Garantin gäller inte för skador<br />

som uppstått på grund av sådana<br />

ingrepp.<br />

Manipulera inte<br />

motorstyrenheten.<br />

Checklista<br />

Använd den följande checklistan<br />

för att före varje körning kontrollera<br />

viktiga funktioner, inställningar<br />

och slitagegränser.<br />

Bromsfunktion<br />

Bromsvätskenivå fram och bak<br />

Kopplingsfunktion<br />

Kopplingsvätskenivå<br />

Dämparinställning och lufttryck<br />

i Air Damping System<br />

Mönsterdjup och däcktryck<br />

Säker fastsättning av väskor<br />

och bagage<br />

Kontrollera regelbundet:<br />

Motoroljenivån (vid varje tankning)<br />

Bromsbeläggslitaget (vid var<br />

tredje tankning)<br />

5<br />

45<br />

z Körning


5<br />

46<br />

z Körning<br />

Start<br />

Sidostöd<br />

Motorcykeln kan inte startas när<br />

sidostödet är nedfällt och en växel<br />

ilagd. Om motorn startas i friläge,<br />

och en växel därefter läggs i<br />

när sidostödet är nedfällt, stannar<br />

motorn.<br />

Växellåda<br />

Motorcykeln kan startas i friläge<br />

eller med indragen koppling när<br />

en växel är ilagd.<br />

Start av motorn<br />

Nödströmbrytaren i körläge.<br />

Växellådssmörjningen fungerar<br />

endast när motorn<br />

går. Otillräcklig smörjning kan<br />

förorsaka växellådsskador.<br />

Låt inte motorcykeln rulla en<br />

längre stund och led den inte<br />

långa sträckor med motorn<br />

avstängd.<br />

Koppla till tändningen.<br />

Pre-ride check genomförs.<br />

( 47)<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Koppla till tändningen.<br />

Pre-ride check genomförs.<br />

( 47)<br />

ABS-självdiagnos genomförs.<br />

( 47)<br />

Vänta tills varningslampan för<br />

kylvätsketemperaturen inte<br />

längre blinkar.<br />

När tädningen har kopplats<br />

till ställs tomgångsventilen<br />

in. Dröjer denna inställning<br />

längre än pre-ride check, blinkar<br />

varningslampan för kylvätsketemperaturen.<br />

Avvakta detta för att<br />

undvika problem vid körningen.<br />

Tryck på startknappen 1.<br />

Vid mycket låga temperaturer<br />

kan det vara nödvändigt<br />

att vrida på gashandtaget vid<br />

starten. Vid yttertemperaturer under<br />

0 °C ska du hålla in kopplingen<br />

när tändningen har kopplats<br />

till.<br />

Om motorn inte startar trots<br />

att startmotorn drar runt,<br />

kan det bero på otillräcklig batterispänning.<br />

Ladda batteriet innan


du försöker starta motorn igen<br />

eller starta med startkablar.<br />

Motorn startar.<br />

Om motorn inte startar, kan felsökningsschemat<br />

vara till hjälp.<br />

( 102)<br />

Pre-ride check<br />

När tändningen kopplas till genomför<br />

kombiinstrumentet en<br />

test av varnings- och kontrollamporna<br />

samt av displayen, "Pre-<br />

Ride-Check".<br />

Fas 1<br />

Alla varnings- och kontrollamporna<br />

och alla segment i multifunktionsdisplayen<br />

tänds en kort<br />

stund.<br />

Fas 2<br />

På kombiinstrumentet visas de<br />

lagrade däckparametrarna en kort<br />

stund.<br />

Därefter fungerar kombiinstrumentet<br />

åter som vanligt.<br />

Om en av de ovanstående<br />

varnings- eller kontrollamporna<br />

inte tänds eller om inte alla<br />

segment i multifunktionsdisplayen<br />

tänds:<br />

Om en av varningslamporna<br />

inte kan tändas, kan ett<br />

eventuellt funktionsfel inte indikeras.<br />

Observera alla varnings- och<br />

kontrollampor.<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

ABS-självdiagnos FE<br />

Vid självdiagnosen kontrolleras<br />

funktionsberedskapen i <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> ABS. Självdiagnosen<br />

genomförs automatiskt när tändningen<br />

slås till. För kontroll av<br />

hjulsensorerna måste motorcykeln<br />

köras några meter.<br />

Fas 1<br />

Kontroll av diagnostiserbara<br />

systemkomponenter stillastående.<br />

ABS-varningslampan blinkar.<br />

Fas 2<br />

Kontroll av hjulsensorerna vid<br />

start.<br />

ABS-varningslampan blinkar.<br />

ABS-självdiagnosen<br />

avslutad.<br />

ABS-varningslampan slocknar.<br />

Om ett ABS-fel visas när ABSsjälvdiagnosen<br />

är klar:<br />

Du kan köra vidare. Tänk på<br />

att det inte finns någon ABSfunktion.<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

5<br />

47<br />

z Körning


5<br />

48<br />

z Körning<br />

Inkörning<br />

De första 1000 km<br />

Kör under inkörningstiden med<br />

ofta växlande belastning och<br />

varvtal.<br />

Välj kurviga och lätt kuperade<br />

vägar, men undvik om möjligt<br />

motorvägar.<br />

Om inkörningsvarvtalet<br />

överskrids, ökar slitaget i<br />

motorn.<br />

Håll de föreskrivna<br />

inkörningsvarvtalen.<br />

Överskrid inte maxhastigheterna<br />

för de olika växlarna under<br />

inkörningstiden.<br />

Maxhastigheter under<br />

inkörningstiden<br />

max 35 km/h (Ettan)<br />

max 55 km/h (Tvåan)<br />

max 75 km/h (Trean)<br />

max 95 km/h (Fyran)<br />

Maxhastigheter under<br />

inkörningstiden<br />

max 110 km/h (Femman)<br />

Inga fullastaccelerationer.<br />

Undvik låga varvtal vid fullast.<br />

Låt genomföra den första servicen<br />

efter 500 - 1200 km.<br />

Bromsbelägg<br />

Nya bromsbelägg måste köras<br />

in och är "inslitna" först efter en<br />

inkörningssträcka på 50 mil. Den<br />

reducerade bromseffekten kan<br />

utjämnas genom starkare tryck<br />

på bromsen.<br />

Nya bromsbelägg kan förlänga<br />

bromssträckan avsevärt.<br />

Bromsa i god tid.<br />

Däck<br />

Ytan på nya däck är slät. Den<br />

måste därför ruggas upp genom<br />

försiktig inkörning där motorcykeln<br />

läggs både i höger- och<br />

vänsterkurvor. Först efter inkörningen<br />

har däcken full greppförmåga.<br />

Nya däck har ännu inte fullt<br />

grepp och därför föreligger<br />

olycksrisk vid extrem lutning av<br />

motorcykeln.<br />

Undvik extrem lutning av<br />

motorcykeln.<br />

Terrängkörning<br />

Lufttryck i däcken<br />

Om lufttrycket i däcken har<br />

sänkts för terrängkörning,<br />

får motorcykeln sämre köregenskaper<br />

på asfalterade vägar, vilket<br />

kan öka olycksrisken.<br />

Kontrollera att däcken har rätt<br />

lufttryck.


Smutsiga bromsar<br />

Vid körning på grusvägar<br />

eller smutsiga vägar, kan<br />

bromsverkan försämras på grund<br />

av smutsiga bromsskivor och<br />

bromsbelägg.<br />

Bromsa i god tid, tills bromsarna<br />

har bromsats rena.<br />

Körning på grusvägar eller<br />

smutsiga vägar medför ökat<br />

bromsbeläggslitage.<br />

Kontrollera bromsbeläggen ofta<br />

och byt ut dem i god tid.<br />

Frånkopplingsbart ABSsystem<br />

FE<br />

Vid terrängkörning kan <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

Integral ABS kopplas från<br />

( 32).<br />

uttnytjas så snabbt som möjligt<br />

och med all kraft, går retardationen<br />

för snabbt för den dynamiska<br />

lastfördelningen och bromskraften<br />

kan inte fullständigt överföras<br />

till vägbanan. För att framhjulet<br />

inte ska låsas, måste ABS ingripa<br />

och reducera bromstrycket;<br />

bromssträckan blir längre.<br />

Bromsar<br />

Hur uppnår man kortaste<br />

bromssträcka?<br />

Vid en bromsning förändras den<br />

Körning i nedförsbacke<br />

dynamiska lastfördelningen mel- Om endast bakhjulsbromlan<br />

fram- och bakhjulet. Ju krafsen används vid körning i<br />

tigare bromsningen är, desto mer nedförsbackar, kan bromsverkan<br />

Lufttryck och dämpning<br />

belastas framhjulet. Ju högre<br />

hjullasten är, desto mer broms-<br />

minska. I extrema fall kan bromsarna<br />

skadas eller förstöras på<br />

De för terrängkörning ändkraft kan överföras.<br />

grund av överhettning.<br />

rade värdena för lufttrycket För att uppnå så kort broms- Använd därför både fram- och<br />

i Air Damping System och för sträcka som möjligt, måste hand- bakhjulsbromsen och utnyttja<br />

dämpningen fram och bak kan bromsen dras in snabbt och allt motorbromsen.<br />

försämra motorcykelns köregenskaper<br />

på asfalterade vägar.<br />

kraftigare. Därigenom utnyttjas<br />

den dynamiska lastökningen vid Våta bromsar<br />

Ställ in rätt lufttryck i Air Damping<br />

System och rätt dämpning innan<br />

du lämnar terrängen.<br />

framhjulet optimalt. Samtidigt<br />

ska även kopplingen manövreras.<br />

Vid de ofta övade "extrema<br />

bromsningarna", där bromstrycket<br />

När motorcykeln har tvättats,<br />

körts genom vatten<br />

på vägarna eller i regnväder är<br />

det möjligt att bromsarna reage-<br />

5<br />

49<br />

z Körning


5<br />

50<br />

z Körning<br />

rar långsammare på grund av att<br />

bromsskivorna och bromsbeläggen<br />

är våta.<br />

Bromsa i god tid tills bromsarna<br />

har torkat respektive har<br />

torrbromsats.<br />

Olja eller fett på<br />

bromsarna<br />

Vid olje- och fettbeläggningar<br />

på bromsskivorna<br />

och bromsbeläggen försämras<br />

bromsverkan avsevärt.<br />

Kontrollera speciellt efter<br />

reparations- och servicearbeten,<br />

att bromsskivorna och<br />

bromsbeläggen är olje- och<br />

fettfria.<br />

Smutsiga bromsar<br />

Vid körning på grusvägar<br />

eller smutsiga vägar, kan<br />

Vägsalt på bromsarna bromsverkan försämras på grund<br />

Bromseffekten kan försäm- av smutsiga bromsskivor och<br />

ras vid körning på vägar där bromsbelägg.<br />

vägsalt har strötts ut, om ingen Bromsa i god tid, tills bromsarna<br />

inbromsning har gjorts under en har bromsats rena.<br />

längre tid.<br />

Bromsa i god tid, tills saltskiktet<br />

på bromsskivorna och bromsbeläggen<br />

har bromsats bort.<br />

Körning på grusvägar eller<br />

smutsiga vägar medför ökat<br />

bromsbeläggslitage.<br />

Kontrollera bromsbeläggen ofta<br />

och byt ut dem i god tid.<br />

Parkering av<br />

motorcykeln<br />

Parkering på sidostödet<br />

På dåligt underlag är det<br />

inte säkert att motorcykeln<br />

står stabilt.<br />

Kontrollera att underlaget vid stödet<br />

är jämnt och fast.<br />

Stäng av motorn.<br />

Dra in handbromsen.<br />

Ställ motorcykeln rakt och håll<br />

den i jämvikt.<br />

Fäll ut sidostödet helt åt sidan<br />

med vänster fot.<br />

Sidostödet är endast konstruerat<br />

för motorcykelns<br />

vikt.<br />

Sitt inte på motorcykeln när sidostödet<br />

är nedfällt.<br />

Luta motorcykeln försiktigt mot<br />

stödet, avlasta den och stig av<br />

åt vänster.<br />

När motorcykeln står på<br />

sidostödet, beror det på underlaget<br />

om det är bättre att vrida<br />

styret åt vänster eller höger. På<br />

plant underlag står motorcykeln<br />

emellertid stabilare med styret<br />

vridet åt vänster än åt höger.<br />

Vrid alltid styret åt vänster för att


låsa styrlåset när motorcykeln<br />

står på plant underlag.<br />

Vrid styret så långt det går åt<br />

vänster eller höger.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

I nedförbacke ska motorcykeln<br />

vändas och ställas i<br />

"uppförsbacke" med 1:a växeln<br />

ilagd.<br />

Lås styrlåset.<br />

Uppfällning av sidostödet<br />

Lås upp styrlåset.<br />

Fatta tag i styret med båda<br />

händerna från vänster sida.<br />

Dra in handbromsen.<br />

Sväng höger ben över sätet<br />

och rätta upp motorcykeln.<br />

Ställ motorcykeln rakt och håll<br />

den i jämvikt.<br />

Om motorcykeln rullar med<br />

sidostödet nedfällt, kan sid-<br />

ostödet fastna i marken och motorcykeln<br />

välta.<br />

Fäll in sidostödet innan du förflyttar<br />

motorcykeln.<br />

Sätt dig ner och fäll upp sidostödet<br />

med vänster fot.<br />

Tankning<br />

Bränsle är lättantändligt.<br />

Eld i närheten av bränsletanken<br />

kan leda till brand och<br />

explosion.<br />

Öppen eld och rökning är förbjudet<br />

vid alla arbeten i närheten av<br />

tanken.<br />

Bränsle expanderar under<br />

värmepåverkan. Vid för full<br />

tank kan bränslet rinna ut och<br />

hamna på bakhjulet. Detta kan<br />

leda till att man kör omkull.<br />

Tanka därför endast upp till nederkanten<br />

på påfyllningsröret.<br />

Bränsle angriper plastytor<br />

så att de blir matta och fula.<br />

Torka omedelbart bort bränsle<br />

från plastdelar.<br />

Blyad bensin förstör katalysatorn!<br />

Tanka endast blyfritt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Öppna tanklocket 1 med tändningsnyckeln<br />

genom att vrida<br />

moturs.<br />

Ta av tanklocket.<br />

5<br />

51<br />

z Körning


5<br />

52<br />

z Körning<br />

Fyll på bränsle av nedanstående<br />

kvalitet maximalt upp till<br />

nederkanten på påfyllningsröret.<br />

rekommenderad bränslekvalitet<br />

95 ROZ/RON (Blyfri 95-oktanig<br />

bensin)<br />

9,5 l<br />

Effektiv bränslevolym<br />

Bränslereservmängd<br />

2l<br />

Sätt på tanklocket.<br />

Stäng tanklocket med tändningsnyckeln<br />

genom att vrida<br />

medurs.


Teknik i detalj<br />

Bromssystem med <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

ABS FE ............................... 54<br />

6<br />

53<br />

z Teknik i detalj


6<br />

54<br />

z Teknik i detalj<br />

Bromssystem med<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS FE<br />

Hur fungerar ABS?<br />

Bromskraften som maximalt kan<br />

överföras till vägbananen beror<br />

bland annat på vägbanans friktionsvärde.<br />

Grus, is och snö och<br />

våta vägar har ett betydligt sämre<br />

friktionsvärde än en torr och ren<br />

asfaltväg. Ju sämre friktionsvärdet<br />

är, desto längre blir bromssträckan.<br />

Om den maximalt överförbara<br />

bromskraften överskrids genom<br />

att föraren ökar bromstrycket,<br />

låses hjulen och körstabiliteten<br />

försämras; risken för en omkullkörning<br />

är stor. Innan denna situation<br />

inträffar, ingriper ABS och<br />

anpassar bromstrycket till den<br />

maximalt överförbara bromskraften,<br />

så att hjulen fortsätter att<br />

rotera och körstabiliteten bibehålls<br />

oberoende av vägbanans<br />

beskaffenhet.<br />

Vad händer vid<br />

ojämnheter i vägbanan?<br />

Vid gupp eller ojämnheter i vägbanan<br />

kan däcken kortvarigt förlora<br />

kontakten med vägen och<br />

den överförbara bromskraftren<br />

sjunka till noll. Bromsas motorcykeln<br />

i denna situation, måste<br />

ABS reducera bromstrycket för<br />

att säkerställa körstabiliteten när<br />

däcken åter har väggrepp. <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> ABS måste då utgå<br />

från extremt låga friktionsvärden<br />

(grus, is, snö), så att hjulen under<br />

alla omständigheter roterar och<br />

körstabiliteten därmed säkerställs.<br />

När de faktiska omständigheterna<br />

har fastställts, ställer systemet in<br />

det optimala bromstrycket.<br />

Bakhjulet kan lyfta<br />

Vid gott väggrepp mellan däcken<br />

och vägen låses framhjulet<br />

mycket sent eller inte alls vid en<br />

kraftig bromsning. Motsvarande<br />

behöver ABS-regleringen ingripa<br />

först mycket sent eller inte alls. I<br />

detta fall är det inte uteslutet att<br />

bakhjulet lyfter, vilket kan medföra<br />

en omkullkörning.<br />

Vid kraftig bromsning kan<br />

bakhjulet lyfta.<br />

Tänk på att ABS-regleringen inte<br />

alltid kan skydda mot att bakhjulet<br />

lyfter när du bromsar.<br />

Hur är <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

ABS konstruerat?<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS säkerställer<br />

inom körfysikens ramar körstabilitet<br />

på alla sorters underlag.<br />

Systemet är inte optimerat för de<br />

speciella krav som uppstår vid<br />

extrema tävlingsvillkor i terräng<br />

eller på tävlingsbanor.<br />

Särskilda situationer<br />

För att kunna identifiera om hjulen<br />

tenderar att låsas, jämförs<br />

bland annat fram- och bakhjulets<br />

varvtal. Identifieras osannolika<br />

värden under en längre tid,


avaktiveras ABS-funktionen av<br />

säkerhetsskäl och ett ABS-fel indikeras.<br />

Förutsättning för felmeddelandet<br />

är att självdiagnosen har<br />

avslutats.<br />

Förutom problem med <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> ABS kan även ovanliga<br />

körtillstånd förorsaka ett felmeddelande.<br />

Ovanliga körtillstånd:<br />

Körning på bakhjulet (wheely)<br />

under en längre tid.<br />

Spinn i bakhjulet med handbromsen<br />

indragen (burn out).<br />

Varmkörning på central- eller<br />

hjälpstödet i friläge eller med<br />

inlagd växel.<br />

Låst bakhjul under en längre<br />

tid, t ex vid körning nedför i<br />

terräng.<br />

Visas ett felmeddelande på grund<br />

av ett av ovanstående körtillstånd,<br />

kan ABS-funktionen åter aktiveras<br />

genom att tändningen kopplas<br />

från och till.<br />

Vilken roll spelar<br />

regelbundet underhåll?<br />

För att tekniska system ska<br />

kunna fungera felfritt måste<br />

de underhållas.<br />

För att vara säker på att <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> ABS alltid är i optimalt<br />

tillstånd, måste de föreskrivna<br />

serviceintervallerna absolut<br />

följas.<br />

Reserver för säkerheten<br />

Det faktum att motorcykeln är utrustad<br />

med <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS<br />

får inte föranleda dig att ta större<br />

risker i trafiken. Systemet är<br />

i första hand en säkerhetsreserv<br />

för nödsituationer.<br />

Var försiktig i kurvor! Inte ens<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS kan sätta<br />

de fysikaliska lagar ur spel som<br />

gäller vid bromsning i kurvor.<br />

6<br />

55<br />

z Teknik i detalj


6<br />

56<br />

z Teknik i detalj


Tillbehör<br />

Allmänna anvisningar ................ 58<br />

Eluttag FE ............................ 58<br />

Bagage . . ............................ 59<br />

7<br />

57<br />

z Tillbehör


7<br />

58<br />

z Tillbehör<br />

Allmänna anvisningar<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att du använder reservdelar<br />

och tillbehör till motorcykeln, som<br />

godkänts av <strong>BMW</strong>.<br />

För Original <strong>BMW</strong> reservdelar<br />

och tillbehör, andra av <strong>BMW</strong> godkända<br />

produkter och kvalificerad<br />

rådgivning är din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare<br />

den rätta partnern.<br />

Dessa delar och produkter är utprovade<br />

av <strong>BMW</strong> med avseende<br />

på säkerhet, funktion och duglighet.<br />

För dessa övertar <strong>BMW</strong> fullt<br />

produktansvar.<br />

För delar och tillbehörsprodukter,<br />

som inte godkänts av <strong>BMW</strong>, kan<br />

<strong>BMW</strong> däremot inte överta någpt<br />

ansvar.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> kan inte<br />

bedöma om främmande<br />

produkter kan användas till<br />

<strong>BMW</strong>-motorcyklar utan säkerhetsrisk.<br />

Även om delarna är typgodkända<br />

är detta inte någon<br />

tillräcklig garanti. Sådana provningar<br />

uppfyller inte alltid kraven<br />

för <strong>BMW</strong>-motorcyklarna och är<br />

därför delvis inte tillräckliga.<br />

Använd endast reservdelar och<br />

tillbehör som godkänts av <strong>BMW</strong><br />

för din motorcykel.<br />

Observera vid alla tekniska modifieringar<br />

vad som föreskrivs enligt<br />

registreringsbestämmelserna.<br />

Eluttag FE<br />

Belastbarhet<br />

Eluttaget 1 får inte belastas med<br />

högre värde än det som anges i<br />

tekniska data.<br />

Användning av<br />

extraapparater<br />

Användningen av extra apparater<br />

belastar batteriet. Kontrollera att<br />

batteriets startkapacitet bibehålls.


Kabeldragning<br />

Kablarna från eluttaget till extraapparaten<br />

ska dras så att de<br />

Inte hindrar föraren<br />

Inte begränsar eller hindrar<br />

styrutslaget och köregenskaperna<br />

Inte kan klämmas fast<br />

Felaktigt dragna kablar kan<br />

hindra föraren.<br />

Dra alltid kablarna enligt beskrivningen<br />

ovan.<br />

Bagage<br />

Lasta på rätt sätt<br />

För tung och ojämnt fördelad<br />

last kan påverka motorcykelns<br />

körstabilitet.<br />

Överskrid inte den tillåtna totalvikten<br />

och följ lastanvisningarna.<br />

Anpassa inställningen av lufttrycket<br />

i Air Damping System,<br />

dämpningen samt lufttrycket i<br />

däcken till totalvikten.<br />

Observera maximalt tillåten last<br />

på bagagehållaren.<br />

Lastning av bagagebryggan<br />

max 5 kg<br />

7<br />

59<br />

z Tillbehör


7<br />

60<br />

z Tillbehör


Underhåll<br />

Anvisningar . . . ....................... 62<br />

Verktygsutrustning . . ................. 62<br />

Motorolja ............................ 63<br />

Bromssystem . ....................... 65<br />

Bromsbelägg . ....................... 66<br />

Bromsvätska . . ....................... 67<br />

Kylvätska ............................ 69<br />

Koppling . ............................ 70<br />

Däck................................. 71<br />

Fälgar ................................ 71<br />

Kedja ................................ 71<br />

Hjul . ................................. 72<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Hjälpstöd ............ 78<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Framhjulsstöd ....... 79<br />

Säkringar ............................ 80<br />

Lampor . ............................. 82<br />

Luftfilter. ............................. 88<br />

Starthjälp ............................ 91<br />

Batteri . . ............................. 92<br />

Nummerskyltshållare ................. 95<br />

8<br />

61<br />

z Underhåll


8<br />

62<br />

z Underhåll<br />

Anvisningar<br />

I kapitlet Underhåll beskrivs hur<br />

du snabbt och enkelt själv kan<br />

kontrollera och byta ut slitagedelar.<br />

Om du måste tänka på speciella<br />

åtdragningsmoment vid monteringen,<br />

finns dessa angivna.<br />

En översikt över alla nödvändiga<br />

åtdragningsmoment finner du i<br />

kapitlet "Tekniska data".<br />

Informationer om ytterligare<br />

underhålls- och reparationsarbeten<br />

finner du i<br />

reparationshandboken för din<br />

motorcykel på DVD/CD-ROM<br />

(RepROM), som du kan köpa hos<br />

din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

För att kunna genomföra vissa<br />

av de beskrivna arbetena behövs<br />

det speciella verktyg och goda<br />

motorcykelkunskaper. Vänd dig<br />

i tveksamma fall till en auktoriserad<br />

verkstad, helst till din <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Verktygsutrustning<br />

Standardverktygssats<br />

1 Säkringsklammer<br />

Byte av säkringar<br />

2 Skruvnyckel med NV 8/10<br />

Inställning av kedjespänning<br />

3 Skruvnyckel med NV 14<br />

Inställning av spegelarm<br />

4 Skruvnyckel med NV 15<br />

Inställning av spegelarm<br />

5 Skruvmejselgrepp<br />

Hållare för skruvmejselblad 9<br />

6 3 mm insexnyckel<br />

Byte av strålkastarlampa<br />

7 4 mm insexnyckel<br />

Demontering och montering av<br />

kåpdelar<br />

8 6 mm insexnyckel<br />

Inställning av strålkastarhöjd<br />

9 Skruvmejselblad<br />

Kryss- och slitsblad<br />

Inställning av dämpning bak


10 Skruvmejsel liten<br />

Byte av blinkerlampor<br />

Serviceverktygssats<br />

För ytterligare arbeten på din<br />

motorcykel erbjuder din <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare en serviceverktygssats.<br />

Information om hur dessa arbeten<br />

ska genomföras finner du i<br />

reparationshandboken på CD resp<br />

DVD, som du också kan köpa<br />

hos din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

1 Utdragbar verktygshållare<br />

Hållare för alla verktyg med adapter<br />

Demontering och montering av<br />

tändstift<br />

2 1/4" Bits<br />

Krysspår<br />

Slits<br />

Adapter 1/4"-sexkant på 1/4"fyrkant<br />

2x hylsa sexkant<br />

Insex 3 mm, 4 mm och 6 mm<br />

3 Ringnyckel med NV 26<br />

Demontering och montering av<br />

hjul<br />

4 Ficklampa<br />

LED-teknik<br />

5 3 insticksnycklar<br />

Inställning av kedjespänning<br />

6 Adapter<br />

Fäste till 1/4" Bits<br />

9x12 mm och 3/8"-länkadapter<br />

Motorolja<br />

Kontroll av motoroljenivå<br />

Vid för lite motorolja kan<br />

motorn blockeras, vilket kan<br />

förorsaka en olycka.<br />

Kontrollera därför att oljenivån<br />

stämmer.<br />

Oljenivån är beroende av<br />

oljetemperaturen. Ju högre<br />

temperaturen är, desto högre är<br />

oljenivån i oljetråget. Om oljeni-<br />

8<br />

63<br />

z Underhåll


8<br />

64<br />

z Underhåll<br />

vån kontrolleras när motorn är kall<br />

eller när motorcykeln endast har<br />

körts en kort sträcka, stämmer<br />

inte nivån och fel mängd fylls på.<br />

Kontrollera alltid oljenivån efter en<br />

längre körning. Då kan du vara<br />

säker på att den stämmer.<br />

Låt motorn gå på tomgång tills<br />

fläkten startar och låt den därefter<br />

gå i ytterligare en minut.<br />

Håll motorcykeln lodrätt och se<br />

till att den står på jämnt och<br />

fast underlag.<br />

Stäng av motorn.<br />

Rengör området runt oljepåfyllningsöppningen.<br />

Ta bort oljestickan 1 genom att<br />

vrida den moturs.<br />

Rengör mätområdet 2 på oljestickan<br />

med en torr duk.<br />

Sätt i olejstickan genom att<br />

vrida den medurs.<br />

Ta bort oljestickan och kontrollera<br />

oljenivån.<br />

Korrekt motoroljenivå<br />

Motorolja 15W-40<br />

Mellan MIN- och MAX-markeringen<br />

Om oljenivån ligger under MINmarkeringen:<br />

Fyll på motorolja ( 65)


Om oljenivån ligger över MAXmarkeringen:<br />

Låt justera oljenivån hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> -återförsäljare.<br />

Påfyllning av motorolja<br />

Både för lite och för mycket<br />

motorolja kan skada motorn.<br />

Kontrollera därför att oljenivån<br />

stämmer.<br />

Rengör området runt påfyllningsöppningen.<br />

Ta ur oljestickan 1.<br />

Fyll på olja upp till markeringen<br />

A.<br />

Kontrollera motoroljenivån<br />

( 63)<br />

Sätt i oljestickan.<br />

Bromssystem<br />

Bromssäkerhet<br />

Förutsättning för att din motorcykel<br />

ska vara trafiksäker är att<br />

bromsarna fungerar korrekt.<br />

Kör inte om du misstänker att<br />

bromssystemet inte är driftsäkert,<br />

Låt i detta fall kontrollera bromssystemet<br />

hos en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Vid felaktigt utförda arbeten<br />

på bromssystemet kan<br />

driftsäkerheten inte garanteras.<br />

Låt därför utföra alla arbeten på<br />

bromssystemet hos en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Kontroll av bromsfunktion<br />

Dra in bromshandtaget.<br />

Du måste känna en tydlig<br />

tryckpunkt.<br />

Trampa på bromspedalen.<br />

8<br />

65<br />

z Underhåll


8<br />

66<br />

z Underhåll<br />

Du måste känna en tydlig<br />

tryckpunkt.<br />

Om inga entydiga tryckpunkter<br />

kan kännas:<br />

Låt en auktoriserad verkstad<br />

kontrollera bromsarna, helst en<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Bromsbelägg<br />

Kontroll av bromsbelägg<br />

fram<br />

Om minsta tillåtna beläggtjocklek<br />

underskrids, minskar<br />

bromseffekten och bromsen<br />

kan skadas.<br />

För att garantera bromssyste-<br />

mets driftsäkerhet, får minsta<br />

tillåtna bromsbeläggtjocklek inte<br />

underskridas.<br />

Kontrollera bromsbeläggens<br />

tjocklek visuellt. Titta på bromsoket<br />

mellan hjulet och gaffelröret.<br />

Bromsskivans tjocklek<br />

fram<br />

min 1 mm (Endast friktionsbelägg<br />

utan fästplatta)<br />

Slitagemarkeringarna (skåror)<br />

måste synas tydligt.<br />

Om slitagemarkeringarna inte<br />

syns tydligt längre:<br />

Byt ut bromsbeläggen hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-åteförsäljare.<br />

Kontroll av bromsbelägg<br />

bak<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Om minsta tillåtna beläggtjocklek<br />

underskrids, minskar<br />

bromseffekten och bromsen<br />

kan skadas.


För att garantera bromssystemets<br />

driftsäkerhet, får minsta<br />

tillåtna bromsbeläggtjocklek inte<br />

underskridas.<br />

Gör en visuell kontroll av de<br />

bakre bromsbeläggens tjocklek<br />

1 bakifrån.<br />

Bromsbeläggsslitagegräns<br />

bak<br />

min 1 mm (Endast friktionsbelägg<br />

utan fästplatta)<br />

Slitagemarkeringarna måste<br />

synas tydligt.<br />

Om slitagemarkeringarna inte<br />

längre syns:<br />

Byt ut bromsbeläggen hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> -åteförsäljare.<br />

Bromsvätska<br />

Kontroll av<br />

bromsvätskenivå fram<br />

Håll motorcykeln lodrätt och se<br />

till att den står på jämnt och<br />

fast underlag.<br />

Ställ styret rakt.<br />

Vid för litet bromsvätska i<br />

bromsvätskebehållaren kan<br />

det komma in luft i bromssystemet.<br />

Då reduceras bromseffekten<br />

avsevärt.<br />

Kontrollera bromsvätskenivån<br />

regelbundet.<br />

Kontrollera bromsvätskenivån<br />

på bromsvätskebehållaren<br />

fram 1.<br />

Genom slitaget på<br />

bromsbeläggen<br />

sjunker bromsvätskenivån i<br />

bromsvätskebehållaren.<br />

8<br />

67<br />

z Underhåll


8<br />

68<br />

z Underhåll<br />

Bromsvätskenivå fram<br />

Bromsvätska DOT4<br />

Bromsvätskenivån får inte<br />

ligga under MIN-markeringen.<br />

(Bromsvätskebehållaren<br />

vågrätt)<br />

Om bromsvätskenivån har sjunkit<br />

under den tillåtna nivån:<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.<br />

Kontroll av<br />

bromsvätskenivå bak<br />

Vid för litet bromsvätska i<br />

bromsvätskebehållaren kan<br />

det komma in luft i bromssystemet.<br />

Då reduceras bromseffekten<br />

avsevärt.<br />

Kontrollera bromsvätskenivån<br />

regelbundet.<br />

Kontrollera bromsvätskenivån<br />

på bromsvätskebehållaren<br />

bak 1.<br />

Genom slitaget på<br />

bromsbeläggen<br />

sjunker bromsvätskenivån i<br />

bromsvätskebehållaren.<br />

Bromsvätskenivå bak<br />

Bromsvätska DOT4<br />

Bromsvätskenivån får inte<br />

ligga under MIN-markeringen.<br />

(Bromsvätskebehållaren<br />

vågrätt)<br />

Om bromsvätskenivån har sjunkit<br />

under den tillåtna nivån:<br />

Låt åtgärda felet snarast möjligt<br />

hos en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare.


Kylvätska<br />

Kontroll av kylvätskenivå<br />

Håll motorcykeln lodrätt och se<br />

till att den står på jämnt och<br />

fast underlag.<br />

Kontrollera kylvätskenivån vid<br />

skalan 1 på expansionskärlet<br />

för kylvätska.<br />

Kylvätska, riktnivå<br />

Mellan MIN- och MAX-markeringen<br />

på expansionskärlet<br />

Vid för låg kylvätskenivå:<br />

Fyll på kylvätska.<br />

Vid för hög kylvätskenivå:<br />

Kontakta en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Påfyllning av kylvätska<br />

Dra ut kylarlockets täckkåpa 1<br />

framåt.<br />

Öppna kylvätskeexpansionskärlets<br />

lock 2.<br />

8<br />

69<br />

z Underhåll


8<br />

70<br />

z Underhåll<br />

Fyll på kylvätska upp till rätt<br />

nivå.<br />

Stäng expansionskärlets lock.<br />

Sätt in kylarlockets täckkåpa i<br />

hållarna 3. Skjut därvid in täckkåpans<br />

ovankant bakom kåpmittdelens<br />

underkant 4.<br />

Koppling<br />

Kontroll av spel i<br />

kopplingshandtag<br />

Dra in kopplingshandtaget tills<br />

det känns ett motstånd.<br />

Mät kopplingshandtagets<br />

spel A.<br />

Kopplingshandtagsspel<br />

2...3 mm (vid kall motor)<br />

Om kopplingshandtagets spel<br />

ligger utanför toleransvärdet:<br />

Ställ in spelet i kopplingshandtaget<br />

( 70)<br />

Inställning av spel i<br />

kopplingshandtag<br />

Skjut tillbaka manschetten 1.<br />

Lossa låsmuttern 2.<br />

Ställ in kopplingshandtagets<br />

spel på riktvärdet med inställningsskruven<br />

3.<br />

Vrid medurs: spelet ökar.<br />

Vrid moturs: spelet minskar.<br />

Kontrollera spelet i kopplingshandtaget<br />

( 70)<br />

Dra åt låsmuttern 2.<br />

Dra manschetten 1 över inställningsskruven.


Däck<br />

Kontroll av däckens<br />

mönsterdjup<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Däckens mönsterdjup ska mätas<br />

i huvudprofilspåren där slitagemarkeringarna<br />

sitter.<br />

På alla däck finns det slitagemarkeringar<br />

integrerade<br />

i huvudprofilspåren. När mönsterdjupet<br />

har slitits ner ända till<br />

markeringarna, är däcket helt<br />

nedslitet. Markeringarnas läge är<br />

angivna på däckkanten, t ex med<br />

bokstäverna TI, TWI eller med en<br />

pil.<br />

Om mönsterdjupet är mindre än<br />

vad som föreskrivs enligt lag:<br />

Byt däcket.<br />

Fälgar<br />

Kontroll av fälgar<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Kontrollera om det syns några<br />

skador på fälgarna.<br />

Låt kontrollera och vid behov<br />

byta ut skadade fälgar hos en<br />

auktoriserad verkstad, helst hos<br />

en <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Kedja<br />

Kontroll av kedjespänning<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Tryck kedjan uppåt och nedåt<br />

med hjälp av en skruvmejsel<br />

och mät skillnaden A.<br />

Kedjespel<br />

25...30 mm (Motorcykeln<br />

står på sidostödet)<br />

30...35 mm (Bakhjulet i uppfjädrat<br />

läge)<br />

Om det uppmätta värdet ligger<br />

utanför den tillåtna toleransen:<br />

Ställ in kedjespänningen<br />

( 72)<br />

8<br />

71<br />

z Underhåll


8<br />

72<br />

z Underhåll<br />

Inställning av<br />

kedjespänning<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Lossa axelmuttern 1.<br />

Lossa låsmuttrarna 2 på vänster<br />

och höger sida genom att<br />

vrida dem moturs.<br />

Ställ in kedjespänningen med<br />

inställningsskruvarna 3 på vänster<br />

och höger sida.<br />

Vrid medurs: kedjespänningen<br />

minskar.<br />

Vrid moturs: kedjespänningen<br />

ökar.<br />

Kontrollera kedjespänningen<br />

( 71)<br />

Kontrollera att samma skalvärde<br />

4 ställs in på vänster och<br />

höger sida.<br />

Dra åt låsmuttrarna 2 på vänster<br />

och höger sida medurs.<br />

Låsmutter på drivkedjans<br />

spännskruv<br />

25 Nm<br />

Dra åt axelmuttern 1 med åtdragningsmoment.<br />

Mutter på stickaxel bak<br />

80 Nm<br />

Kontroll av kedjeslitage<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Dra kedjan bakåt vid det bakersta<br />

stället på kedjehjulet.<br />

Kuggspetsarna måste stanna<br />

kvar i kedjelänkarna.<br />

Om kedjan kan dras av från<br />

kuggspetsarna:<br />

Vänd dig till en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Hjul<br />

Rekommenderade däck<br />

För varje däckdimension har<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> testat och godkänt<br />

vissa däckfabrikat. <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> kan inte bedöma om


andra däck är lämpliga och kan<br />

därför inte heller garantera att de<br />

uppfyller säkerhetskraven.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att endast använda däck som<br />

testats av <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>.<br />

Utförlig information får du hos<br />

din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

eller på Internet på "www.bmwmotorrad.com."<br />

Demontering av framhjul<br />

Ställ motorcykeln på ett passande<br />

hjälpstöd. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

rekommenderar <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-hjälpstöd.<br />

Montera hjälpstödet ( 78)<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Skruva ur ABS-sensorns<br />

skruv 1 och ta bort ABSsensorn<br />

från hållaren.<br />

Lyft upp framhjulet med ett<br />

passande hjälpstöd. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

rekommenderar <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-framhjulsstöd.<br />

Montera framhjulsstödet<br />

( 79)<br />

Lossa de vänstra axelklämskruvarna<br />

2.<br />

Skruva ur axelskruven 3.<br />

Lossa de högra axelklämskruvarna<br />

4.<br />

8<br />

73<br />

z Underhåll


8<br />

74<br />

z Underhåll<br />

Dra ut axeln 5 med hjälp av en<br />

skruvmejsel.<br />

Ta inte bort fettet på axeln.<br />

Håll fast vänster glidrör 6 och<br />

vrid framhjulet åt vänster, för att<br />

trycka isär bromsbeläggen.<br />

När bromsbeläggen är demonterade<br />

är det möjligt<br />

att de trycks ihop så mycket att<br />

det inte går att sätta på dem på<br />

bromsskivan vid monteringen.<br />

Manövrera inte handbromshandtaget<br />

när bromsoken är<br />

demonterade.<br />

Rulla ut framhjulet från gaffeln.<br />

Ta av distanshylsan 7.<br />

Montering av framhjul<br />

Sätt i distanshylsan 7.<br />

Framhjulet måste monteras<br />

i rotationsriktningen.<br />

Observera rotationsriktningspilarna<br />

på däcket eller fälgen.<br />

Rulla in framhjulet i gaffeln och<br />

för samtidigt in bromsskivan<br />

mellan bromsbeläggen.<br />

Montera axeln 5.


Skruvförband som skruvats<br />

åt med fel åtdragningsmoment<br />

kan lossna eller förorsaka<br />

skador på skruvförbandet.<br />

Låt alltid kontrollera åtdragningsmomenten<br />

hos en auktoriserad<br />

verkstad, helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Skruva i axelskruven 3 med<br />

åtdragningsmoment, håll vid<br />

behov emot på höger sida med<br />

en skruvmejsel.<br />

Mutter på stickaxel fram<br />

80 Nm<br />

Ta bort framhjulsstödet.<br />

Låt fjädergaffeln fjädra kraftigt<br />

utan att använda bromsen.<br />

Dra åt de vänstra axelklämskruvarna<br />

2 med åtdragningsmoment.<br />

Främre axelfäste<br />

10 Nm<br />

Dra åt de högra axelklämskruvarna<br />

4 med åtdragningsmoment.<br />

10 Nm<br />

Främre axelfäste<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Sätt in ABS-sensorn i hållaren<br />

och skruva i skruven 1 på<br />

ABS-sensorn.<br />

Ta bort hjälpstödet.<br />

Manövrera bromshandtaget flera<br />

gånger kraftigt, så att bromsbeläggen<br />

läggs mot bromsskivan.<br />

8<br />

75<br />

z Underhåll


8<br />

76<br />

z Underhåll<br />

Demontering av bakhjul<br />

Ställ motorcykeln på ett passande<br />

hjälpstöd. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

rekommenderar <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-hjälpstöd.<br />

Montera hjälpstödet ( 78)<br />

Skruva ur skruvarna 1 och dra<br />

ned täckkåpan 2 en bit.<br />

Skruva ur hastighetssensorns<br />

skruv 3 och ta ut hastighetssensorn<br />

från hållaren.<br />

Skruva ur axelmuttern 4.<br />

Lossa låsmuttrarna 5 på vänster<br />

och höger sida genom att<br />

vrida dem moturs.<br />

Lossa inställningsskruvarna 6<br />

så mycket på vänster och<br />

höger sida genom att vrida<br />

medurs, att inställningsplattan 7<br />

kan tas bort.<br />

Demontera stickaxeln 8.<br />

Rulla fram bakhjulet så långt<br />

som möjligt och ta bort kedjan<br />

9 från kedjehjulet.<br />

Rull ut bakhjulet bakåt från<br />

svingen.


Kedjehjulet och vänster och<br />

höger distanshylsor sitter<br />

löst i hjulet. Kontrollera vid demonteringen<br />

att dessa delar inte<br />

skadas eller tappas.<br />

Montering av bakhjul<br />

Rulla in bakhjulet i svingen och<br />

för samtidigt in bromsskivan<br />

mellan bromsbeläggen.<br />

Rulla fram bakhjulet så långt<br />

som möjligt och lägg kedjan 9<br />

på kedjehjulet.<br />

Sätt in vänster inställningsplatta<br />

10 i svingen, montera stickaxeln<br />

8 i bromsoket och bakhjulet.<br />

Kontrollera att axeln sitter rätt i<br />

inställningsplattans urtag.<br />

Sätt i höger inställningsplatta 7.<br />

Skruva på axelmuttern 4, men<br />

dra inte åt den ännu.<br />

8<br />

77<br />

z Underhåll


8<br />

78<br />

z Underhåll<br />

Sätt in hastighetssensorn i hållaren<br />

och skruva i sensorns<br />

skruv 3.<br />

Sätt på täckkåpan 2.<br />

Skruva i de två skruvarna 1.<br />

Ställ in kedjespänningen<br />

( 72)<br />

Ta bort hjälpstödet.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

Hjälpstöd<br />

Montering av hjälpstöd<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Använd hjälpstöd med nummer<br />

(001631) och H-adapter med<br />

nummer (001639).<br />

Skjut in hjälpstödet mellan sidostödet<br />

och bakhjulet med<br />

stången åt vänster.<br />

Sätt in bulten 1 till hälften i fästet<br />

2 på vänster sida.


Dra in bulten 3 så långt det går<br />

i fästet 4 på höger sida.<br />

Sätt in sprinten 5 i hålet.<br />

Ställ motorcykeln vågrätt, så<br />

att hjälpstödet stöder helt mot<br />

marken.<br />

Tryck ned stången till marken.<br />

Hjälpstödets höjd kan anpassas<br />

med saxdomkraften 5 så att<br />

motorcykeln står stabilt.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

Framhjulsstöd<br />

Montering av<br />

framhjulsstöd<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-framhjulsstödet<br />

är inte konstruerat<br />

för att hålla motorcyklar utan centralstöd<br />

eller andra hjälpstöd. Om<br />

motorcykeln endast står på fram-<br />

hjulsstödet och bakhjulet, kan<br />

den välta.<br />

Ställ motorcykeln på centralstödet<br />

eller ett hjälpstöd innan den<br />

lyfts upp med <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>framhjulsstödet.<br />

Ställ motorcykeln på ett<br />

hjälpstöd, <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

rekommenderar <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-hjälpstödet.<br />

Montera hjälpstödet ( 78)<br />

Använd framhjulsstöd med<br />

nummer (363970).<br />

Lossa framhjulsstödets inställningsskruvar<br />

1.<br />

8<br />

79<br />

z Underhåll


8<br />

80<br />

z Underhåll<br />

Skjut ut de båda fästena 2, så<br />

att framhjulsgaffeln passar in<br />

emellan.<br />

Ställ in önskad höjd på framhjulsstödet<br />

med hjälp av styrstiften<br />

3.<br />

Rikta in framhjulsstödet rakt<br />

mot framhjulet och skjut in det<br />

mot framaxeln.<br />

Rikta de båda fästena 2 så att<br />

framhjulsgaffeln ligger emot<br />

stadigt.<br />

Dra åt ställskruvarna 1.<br />

Om motorcykeln lyfts upp<br />

för mycket fram, släpper<br />

hjälpstödet från marken och motorcykeln<br />

kan tippa över åt sidan.<br />

Kontrollera att hjälpstödet står<br />

kvar på marken när motorcykeln<br />

lyfts upp. Ställ vid behov<br />

in framhjuls- eller hjälpstödets<br />

höjd.<br />

Tryck ned framhjulsstödet<br />

jämnt, så att motorcykeln lyfts<br />

upp.<br />

Säkringar<br />

Demontering av säkring<br />

Vid överkoppling av defekta<br />

säkringar föreligger brandfara.<br />

Byt ut defekta säkringar mot<br />

nya.<br />

Koppla från tändningen.<br />

Demontering av säte ( 40)<br />

Tryck på låsspaken 1 och fäll<br />

upp säkringslocket.<br />

Dra ut den defekta säkringen<br />

enligt förteckningen uppåt från<br />

säkringslådan.


Om det ofta blir fel på säkringarna,<br />

låt en fackverkstad<br />

kontrollera elsystemet, helst en<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-partner.<br />

Säkringarnas placering<br />

A ABS (FE) (10 A)<br />

B Motorstyrenhet (15 A)<br />

C Halvljus (7,5 A)<br />

D Bromsljus, signalhorn, kombiinstrument,diagnosanslutning<br />

(7,5 A)<br />

E Parkeringsljus, nummerskyltsbelysning,<br />

ljustuta, helljus<br />

(7,5 A)<br />

F Startrelä, blinker, diagnosanslutning<br />

(15 A)<br />

G Reservsäkring (15 A resp<br />

10 A vid FE)<br />

H Reservsäkring (7,5 A)<br />

I Reservsäkring (15 A)<br />

Montering av säkring<br />

Byt ut den defekta säkringen<br />

mot en säkring med motsvarande<br />

strömstyrka.<br />

Stäng säkringslocket.<br />

Det låses hörbart.<br />

Montering av säte ( 41)<br />

Demontering av ABSsäkring<br />

Vid överkoppling av defekta<br />

säkringar föreligger brandfara.<br />

Byt ut defekta säkringar mot<br />

nya.<br />

Koppla från tändningen.<br />

Demontering av höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Dra ut den defekta säkringen<br />

i enlighet med förteckningen<br />

uppåt från säkringslådan.<br />

Om det ofta blir fel på säkringarna,<br />

låt en fackverkstad<br />

kontrollera elsystemet, helst en<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-partner.<br />

Säkringar ABS FE<br />

1 ABS (30 A)<br />

2 Reservsäkring (30 A)<br />

3 Reservsäkring (20 A)<br />

4 ABS (20 A)<br />

8<br />

81<br />

z Underhåll


8<br />

82<br />

z Underhåll<br />

Montering av ABS-säkring<br />

Byt ut den defekta säkringen<br />

mot en säkring med motsvarande<br />

strömstyrka.<br />

Montera höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Lampor<br />

Anvisningar<br />

Ett lampfel på motorcykeln<br />

är en säkerhetsrisk, eftersom<br />

andra trafikanter har svårt<br />

att se dig och ditt fordon.<br />

Byt ut defekta lampor snarast<br />

möjligt. Det bästa är att alltid ta<br />

med reservlampor.<br />

Glödlampan står under<br />

tryck och kan förorsaka<br />

skador om den går sönder.<br />

Använd skyddsglasögon och<br />

skyddshandskar vid byte av<br />

lampor.<br />

En översikt över använda<br />

glödlampstyper finner du i<br />

kapitlet "Tekniska data".<br />

Rör inte vid glaset på nya<br />

glödlampor med blotta fingrarna.<br />

Använd en ren och torr<br />

duk när du ska sätta i lampan.<br />

Smutsavlagringar, särskilt olja och<br />

fett, försämrar värmeutstrålningen.<br />

Detta leder till överhettning<br />

och därmed till att lamporna får<br />

kortare livslängd.<br />

Demontering av<br />

strålkastarhus<br />

Om motorcykeln står ostadigt<br />

vid de följande arbetena,<br />

kan den välta.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Skruva ur de två skruvarna 1.<br />

Ta bort strålkastarhuset framåt<br />

och uppåt.<br />

Byte av halv- och<br />

helljuslampa<br />

Koppla från tändningen.<br />

Demontera strålkastarhuset<br />

( 82)


Dra av anslutningen 1.<br />

Demontera gummikåpan 2.<br />

Lossa fjäderbygeln 3 från fästena<br />

och fäll upp den.<br />

Ta bort glödlampan 4.<br />

Byt defekt glödlampa.<br />

Halv- och helljuslampa<br />

H4 / 12 V / 55...60 W<br />

Sätt i glödlampan 4.<br />

8<br />

83<br />

z Underhåll


8<br />

84<br />

z Underhåll<br />

Fäll ihop fjäderbygeln 3 och<br />

sätt in den i fästena.<br />

Montera gummikåpan 2.<br />

Stick på anslutningen 1.<br />

Montera strålkastarhuset<br />

( 84)<br />

Montering av<br />

strålkastarhus<br />

Montera strålkastarhuset med<br />

fästena 3 i hållarna 2.<br />

Skruva i de två skruvarna 1.


Byte av<br />

parkeringsljuslampa<br />

Om motorcykeln står ostadigt<br />

vid de följande arbetena,<br />

kan den välta.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Koppla från tändningen.<br />

Demontera strålkastarhuset<br />

( 82)<br />

Dra ut glödlampsfattningen 1<br />

från strålkastarhuset.<br />

Dr ut glödlampan 2 ur fattningen<br />

3.<br />

Byt defekt glödlampa.<br />

Parkeringsljuslampa<br />

W5W / 12 V / 5 W<br />

Sätt in glödlampan 2 i fattningen<br />

3.<br />

Sätt in glödlampsfattningen 1 i<br />

strålkastarhuset.<br />

Montera strålkastarhuset<br />

( 84)<br />

8<br />

85<br />

z Underhåll


8<br />

86<br />

z Underhåll<br />

Byte av blinkerlampor<br />

fram och bak<br />

Om motorcykeln står ostadigt<br />

vid de följande arbetena,<br />

kan den välta.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Skruva ur skruven 1.<br />

Dra ut lampglaset från spegelhuset<br />

vid den skruvade sidan.<br />

Ta ut glödlampan 2 från lamphuset<br />

genom att vrida den<br />

moturs.<br />

Byt defekt glödlampa.<br />

Blinkerlampor fram<br />

RY10W / 12 V / 10 W<br />

Blinkerlampor bak<br />

RY10W / 12 V / 10 W<br />

Sätt in glödlampan 2 i lamphuset<br />

genom att vrida den<br />

medurs.


Sätt i lampglaset på motorcykelsidan<br />

i lamphuset och stäng<br />

det.<br />

Skruva i skruven 1.<br />

Diodbakljus<br />

Om det är fel på mer än tre dioder<br />

i bakljuset, måste det bytas.<br />

Vänd dig i detta fall till en auktoriserad<br />

verkstad, helst till en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

Byte av<br />

nummerskyltslampa<br />

Om motorcykeln står ostadigt<br />

vid de följande arbetena,<br />

kan den välta.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Dra ut lampfattningen 1 ur<br />

lamphållaren.<br />

Dr ut glödlampan 2 ur fattningen<br />

3.<br />

Byt defekt glödlampa.<br />

8<br />

87<br />

z Underhåll


8<br />

88<br />

z Underhåll<br />

Lampa för nummerskyltsbelysning<br />

W5W / 12 V / 5 W<br />

Sätt in glödlampan 2 i fattningen<br />

3.<br />

Sätt in lampfattningen 1 i lamphållaren.<br />

Luftfilter<br />

Byte av luftfilterinsats<br />

Om motorcykeln står ostadigt<br />

vid de följande arbetena,<br />

kan den välta.<br />

Kontrollera att motorcykeln står<br />

stadigt.<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Demontering av säte ( 40)<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Lossa kabelfördelarens skruv 1<br />

på höger sida för att lättare<br />

komma åt.<br />

Skruva ur skruvarna 2 på vänster<br />

och höger sida.


Skruva ur skruvarna 3.<br />

Dra ut kåpsidodelarna från hållarna<br />

4.<br />

Tryck isär kåpsidodelarna och<br />

demontera mittdelen.<br />

Skruva ur skruvarna 1 och<br />

skruven 2 och ta bort luftfilterlocket.<br />

Skruva ur skruvarna 3 och fäll<br />

upp ramen 4 på vänster sida.<br />

Demontera ramen 4 på höger<br />

sida och ta bort luftfilterinsatsen<br />

5.<br />

Knacka antingen ur luftfilterinsatsen<br />

eller byt ut den, beroende<br />

på hur smutsig den är.<br />

8<br />

89<br />

z Underhåll


8<br />

90<br />

z Underhåll<br />

Sätt in luftfilterinsatsen 5 och<br />

sätt på ramen 4.<br />

Stäng ramen 4 och skruva i<br />

skruvarna 3.<br />

Sätt på luftfilterlocket och skruva<br />

i skruvarna 1 och skruven 2.<br />

Tryck isär kåpsidodelarna och<br />

montera mittdelen.<br />

Sätt in kåpsidodelarna i hållarna<br />

4.<br />

Skruva i skruvarna 3.<br />

Skruva i skruvarna 2 på vänster<br />

och höger sida.


med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Dra åt kabelfördelarens<br />

skruv 1.<br />

Montering av säte ( 41)<br />

Starthjälp<br />

Elkablarna till uttaget tål inte<br />

den belastning som krävs<br />

vid starthjälp. För hög ström kan<br />

förorsaka kabelbrand eller skador<br />

i motorcykelns elektroniksystem.<br />

Använd därför inte motorcykelns<br />

eluttag vid starthjälp.<br />

Om man rör vid de spänningsförande<br />

delarna i tändsystemet<br />

när motorn går kan<br />

man få elektriska stötar.<br />

Vidrör inga delar av tändsystemet<br />

med motorn i gång.<br />

Om startkablarnas polklämmor<br />

av misstag kommer i<br />

beröring med motorcykeln kan<br />

det bli kortslutning.<br />

Använd endast startkablar med<br />

helisolerade polklämmor.<br />

Starthjälp med spänning<br />

över 12 V kan skada motorcykelns<br />

elektroniksystem.<br />

Batteriet i det strömgivande fordonet<br />

måste ha en spänning på<br />

12 V.<br />

Demontering av höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Skilj inte batteriet från elnätet<br />

vid starthjälp.<br />

Lossa spännbandet 1 nedtill<br />

från hållaren och dra ut batteriet<br />

2 en bit.<br />

Låt motorn i det strömgivande<br />

fordonet gå under starthjälpen.<br />

Anslut först den röda startkabeln<br />

till det tomma batteriets<br />

8<br />

91<br />

z Underhåll


8<br />

92<br />

z Underhåll<br />

pluspol 3 och pluspolen på det<br />

strömgivande batteriet.<br />

Anslut den svarta startkabeln till<br />

det strömgivande batteriets minuspol<br />

och sedan till en lämplig<br />

jordpunkt på motorcykeln som<br />

ska startas.<br />

Starta motorn i motrocykeln<br />

med det tomma batteriet som<br />

vanligt. Om motorn inte startar,<br />

måste du, för att skydda startmotorn<br />

och det strömgivande<br />

batteriet, vänta några minuter<br />

innan du försöker igen.<br />

Låt båda motorerna gå i några<br />

minuter innan du lossar startkablarna.<br />

Ta först bort startkablarna från<br />

minuspolen resp jordpunkten<br />

och därefter från pluspolen 3.<br />

Använd inte startgas eller<br />

liknande hjälpmedel för att<br />

starta motorn.<br />

Montera höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Batteri<br />

Underhållsanvisningar<br />

Fackmannamässig rengöring,<br />

laddning och förvaring ökar batteriets<br />

livslängd och är en förutsättning<br />

för eventuella garantikrav.<br />

Tänk på följande för att förbättra<br />

batteriets livslängd:<br />

Se till att batteriets ytor är rena<br />

och torra<br />

Öppna inte batteriet<br />

Fyll inte på vatten<br />

Observera anvisningarna på följande<br />

sidor angående laddning<br />

av batteriet<br />

Ställ inte batteriet upp och ner<br />

När batteriet är anslutet,<br />

urladdas det av elektroniksystemet<br />

(klocka osv). Detta kan<br />

medföra en djupurladdning av<br />

batteriet. I sådana fall gäller inte<br />

garantin.<br />

Lossa batteriet eller anslut en<br />

underhållsladdare till batteriet vid<br />

körpauser längre än fyra veckor.<br />

Laddning av anslutet<br />

batteri<br />

Om batteriet laddas direkt<br />

via batteripolerna när det är<br />

anslutet, kan motorcykelns elektroniksystem<br />

skadas.<br />

Lossa därför batteriet innan det<br />

laddas via batteripolerna.<br />

Om kontrollamporna och<br />

multifunktionsdisplayen inte<br />

tänds när tändningen är tillkopplad,<br />

är batteriet helt urladdat. Om<br />

ett helt urladdat batteri laddas via<br />

eluttaget, kan elektroniksystemet<br />

skadas.<br />

Ett fullständigt urladdat batteri<br />

ska alltid laddas direkt via polerna<br />

på batteriet när det har lossats.<br />

Ladda det anslutna batteriet via<br />

eluttaget (FE).<br />

Följ bruksanvisningen för batteriladdaren.


Laddning av lossat batteri<br />

Ladda batteriet med en lämplig<br />

laddare.<br />

Följ bruksanvisningen för batteriladdaren.<br />

Lossa laddarens klämmor från<br />

batteripolerna när laddningen är<br />

klar.<br />

Vid längre körpauser måste<br />

batteriet underhållsladdas<br />

regelbundet. Observera därvid<br />

instruktionerna i bruksanvisningen<br />

för batteriet. Innan motorcykeln<br />

används igen måste batteriet<br />

fulladdas.<br />

Demontering av batteri<br />

Demontering av höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Lossa spännbandet 1.<br />

Dra ur batteriet 2.<br />

Om kablarna skiljs i fel ordning<br />

ökar risken för kortslutning.<br />

Ordningsföljden måste ovillkorligen<br />

följas.<br />

Lossa först batteriets minuskabel<br />

4.<br />

Lossa därefter batteriets pluskabel<br />

3.<br />

Montering av batteri<br />

Om kablarna ansluts i fel<br />

ordning ökar risken för kortslutning.<br />

Ordningsföljden måste ovillkorligen<br />

följas.<br />

Anslut först batteriets pluskabel<br />

3.<br />

8<br />

93<br />

z Underhåll


8<br />

94<br />

z Underhåll<br />

Anslut därefter batteriets minuskabel<br />

4.<br />

Sätt i batteriet 2 med minuspolen<br />

först.<br />

Sätt fast spännbandet 1.<br />

Montera höger kåpsidodel<br />

( 94)<br />

Ställ in klockan ( 29)<br />

Demontering av höger<br />

kåpsidodel<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Demontering av säte ( 40)<br />

Skruva ur höger skruv 1 fram.<br />

Skruva ur skruvarna 2.<br />

Dra först ut kåpsidodelen från<br />

hållaren 3 och därefter bakåt<br />

från hållaren 4.<br />

Ta av kåpsidodelen.<br />

Montera höger kåpsidodel<br />

Sätt först in kåpsidodelen i<br />

hållaren 4 och därefter i hållaren<br />

3.<br />

Skruva i skruvarna 2.


Skruva i höger skruv 1 fram.<br />

Montering av säte ( 41)<br />

Nummerskyltshållare<br />

Demontering av<br />

nummerskyltshållare<br />

Parkera motorcykeln och kontrollera<br />

att den står på jämnt<br />

och fast underlag.<br />

Skruva ur de fyra skruvarna 1.<br />

Skilj stickanslutningen 2.<br />

Lås upp nummerskyltshållaren<br />

med öglan 3 och ta bort den,<br />

dra därvid ut anslutningen 2<br />

med ledningen.<br />

Montering av<br />

nummerskyltshållare<br />

Stick in kabeln, sätt på nummerskyltshållaren<br />

och tryck den<br />

uppåt.<br />

Stiftet 4 låses hörbart.<br />

8<br />

95<br />

z Underhåll


8<br />

96<br />

z Underhåll<br />

Skruva i de fyra skruvarna 1.<br />

Stick ihop stickanslutningen 2.


Skötsel<br />

Vårdprodukter ....................... 98<br />

Tvätt av motorcykeln ................<br />

Rengöring av känsliga motorcykelde-<br />

98<br />

lar.................................... 98<br />

Lackvård . ............................ 99<br />

Konservering . ....................... 99<br />

Avställning av motorcykeln ........... 99<br />

Idrifttagning av motorcykeln . . . ..... 100<br />

9<br />

97<br />

z Skötsel


9<br />

98<br />

z Skötsel<br />

Vårdprodukter<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att du använder de rengöringsoch<br />

vårdprodukter, som finns hos<br />

din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare.<br />

<strong>BMW</strong> CareProducts, som testats<br />

i laboratorium och i praktiken, ger<br />

optimal vård och optimalt skydd<br />

för de material som används på<br />

motorcykeln.<br />

Använder du olämpliga rengöringsmedel<br />

och vårdprodukter<br />

kan motorcykelns delar<br />

skadas.<br />

Använd inte lösnings- och<br />

utspädningsmedel, kallrengöringsmedel,<br />

bränsle eller<br />

alkoholhaltiga rengöringsmedel<br />

vid rengöringen.<br />

Tvätt av motorcykeln<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att du blöter upp insektsrester<br />

och fastsittande smuts på lackerade<br />

delar med <strong>BMW</strong> insekts-<br />

borttagningsmedel och sedan<br />

tvättar av dem.<br />

För att undvika fläckar, bör du inte<br />

tvätta motorcykeln i solen eller<br />

omedelbart efter kraftigt solsken.<br />

Särskilt under vintermånaderna<br />

bör motorcykeln tvättas ofta.<br />

Spola genast av vägsalt med kallt<br />

vatten.<br />

När motorcykeln har tvättats,<br />

körts genom vatten<br />

på vägarna eller i regnväder är<br />

det möjligt att bromsarna reagerar<br />

långsammare på grund av att<br />

bromsskivorna och bromsbeläggen<br />

är våta.<br />

Bromsa i god tid tills bromsarna<br />

har torkat respektive har<br />

torrbromsats.<br />

Varmt vatten förstärker vägsaltets<br />

frätande egenskaper.<br />

Använd endast kallt vatten för att<br />

avlägsna vägsalt.<br />

Det höga vattentrycket i<br />

ångtvättstrålar kan förorsaka<br />

skador på tätningar, på det<br />

hydrauliska bromssystemet, på<br />

elsystemet och på sätet.<br />

Använd därför inte ång- eller<br />

högtryckstvättar.<br />

Rengöring av känsliga<br />

motorcykeldelar<br />

Plastdelar<br />

Rengör plastdelar med vatten<br />

och <strong>BMW</strong> plastrengöringsmedel.<br />

Detta gäller särskilt:<br />

Vindrutor och vindavvisare<br />

Strålkastarglas av plast<br />

Kombiinstrumentets täckglas<br />

Svarta, olackerade delar<br />

Om plastdelarna rengörs<br />

med olämpliga rengöringsmedel<br />

kan ytan skadas.<br />

Använd inte alkohol- och lösningsmedelshaltiga<br />

eller repande<br />

rengöringsmedel.


Även skursvampar kan förorsaka<br />

repor.<br />

Blöt upp fastsittande smuts<br />

och insektsrester genom att<br />

lägga på en våt duk.<br />

Krom<br />

Tvätta av kromdelar noga<br />

med mycket vatten och <strong>BMW</strong><br />

bilschampo, särskilt om de<br />

utsatts för vägsalt. Behandla<br />

därefter med krompolish.<br />

Kylare<br />

Rengör kylaren regelbundet, så<br />

att motorn inte överhettas på<br />

grund av otillräcklig kylning.<br />

Använd t ex en trädgårdsslang<br />

med lågt vattentryck.<br />

Kylarlamellerna kan lätt deformeras.<br />

Var därför försiktigt vid rengöringen<br />

av kylaren, så att lamellerna<br />

inte deformeras.<br />

Gummi<br />

Behandla gummidelar med vatten<br />

eller <strong>BMW</strong> gummimedel.<br />

Gummitätningarna kan skadas<br />

av silikonspray.<br />

Använd därför inte silikonspray<br />

eller andra silikonhaltiga<br />

underhållsmedel.<br />

När motorcykeln är nytvättad<br />

upptäcker man lätt eventuella<br />

fläckar på lackytan. Avlägsna sådana<br />

ställen omedelbart med ren<br />

bensin eller sprit på en mjuk trasa<br />

eller bomull. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

rekommenderar att du tar bort<br />

tjärfläckar med <strong>BMW</strong> tjärborttagningsmedel.<br />

Konservera därefter<br />

lacken på dessa ställen.<br />

Lackvård<br />

Tvätta motorcykeln regelbundet Konservering<br />

för att undvika fläckar eller skador<br />

på lacken, särskilt om motorcykeln<br />

används i områden med hög<br />

luftförsmutsning eller naturliga<br />

föroreningar som t ex kåda eller<br />

pollen.<br />

I särskilt graverande fall måste<br />

lackytan rengöras omedelbart för<br />

att förhindra lackförändringar eller<br />

missfärgningar. Detta gäller t<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att endast använda <strong>BMW</strong> bilvax<br />

eller medel, som innehåller<br />

carnauba- eller syntetiskt vax, vid<br />

konservering av lacken.<br />

Ett gott tecken på att lackeringen<br />

behöver vaxas är att vattnet vid<br />

tvätten inte längre samlas i små<br />

droppar som lätt rinner av.<br />

ex bränsle, olja, fett, bromsvätska<br />

och fågelspillning. Här rekommenderar<br />

vi <strong>BMW</strong> bilpolish eller<br />

Avställning av<br />

motorcykeln<br />

<strong>BMW</strong> lackrengöringsmedel. Rengör motorcykeln.<br />

9<br />

99<br />

z Skötsel


9 00<br />

z Skötsel<br />

Demontera batteriet.<br />

Spraya broms- och kopplingshandtaget,<br />

sidostöds- och ev<br />

centralstödslagret med lämpligt<br />

smörjmedel.<br />

Smörj in alla blanka och förkromade<br />

delar med syrafritt fett<br />

(vaselin).<br />

Ställ motorcykeln i en torr lokal<br />

och stötta upp den så att<br />

hjulen inte belastas.<br />

Låt en auktoriserad verkstad,<br />

helst hos en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare, byta motoroljan<br />

och oljefiltret, innan du<br />

ställer av motorcykeln. Kombinera<br />

arbetena vid avställningen/<br />

idrifttagandet med en liten eller<br />

stor service.<br />

Idrifttagning av<br />

motorcykeln<br />

Avlägsna det utvändiga korrosionsskyddet.<br />

Rengör motorcykeln.<br />

Montera det laddade batteriet.<br />

Gå igenom checklistan före<br />

starten.<br />

Innan hjälpstödet tas bort ska<br />

lufttrycket i Air Damping System<br />

kontrolleras och vid behov<br />

justeras.


Tekniska data<br />

Felsökningsschema . ............... 102<br />

Skruvförband . ..................... 103<br />

Motor .............................. 104<br />

Bränsle . . .......................... 105<br />

Motorolja .......................... 105<br />

Koppling . .......................... 106<br />

Växellåda .......................... 106<br />

Kardan . . . .......................... 107<br />

Chassi . . . .......................... 107<br />

Bromsar . .......................... 108<br />

Hjul och däck . ..................... 108<br />

Elsystem . .......................... 110<br />

Ram ............................... 111<br />

Mått ............................... 112<br />

Vikter .............................. 112<br />

Körvärden ......................... 113<br />

10<br />

101<br />

z Tekniska data


0<br />

02<br />

z Tekniska data<br />

Felsökningsschema<br />

Motorn startar inte eller är svårstartad<br />

Orsak Åtgärd<br />

Nödströmbrytaren manövrerad. Nödströmbrytaren i körläge.<br />

Sidostödet utfällt och växel ilagd Fäll upp sidostödet ( 46).<br />

Växel ilagd och kopplingen ej manövrerad. Lägg i friläget eller dra in kopplingen ( 46)<br />

Bränsletanken tom. Tanka ( 51)<br />

Batteriet inte tillräckligt laddat Ladda anslutet batteri ( 92)


Skruvförband<br />

Framhjul Värde Giltig<br />

Mutter på stickaxel fram<br />

M20 x 1,25<br />

Främre axelfäste<br />

80 Nm<br />

M6 10 Nm<br />

Bakhjul Värde Giltig<br />

Mutter på stickaxel bak<br />

M20 x 1,25<br />

Låsmutter på drivkedjans<br />

spännskruv<br />

80 Nm<br />

M8 25 Nm<br />

Spegelarm Värde Giltig<br />

Överfallsmutter spegel<br />

Spegelklämskruv på styrarmatur<br />

20 Nm<br />

21 Nm<br />

10<br />

103<br />

z Tekniska data


0<br />

04<br />

z Tekniska data<br />

Motor<br />

Motor, typ Encylinders fyrtaktsmotor, DOHC-ventilsystem<br />

med kedjedrivning, fyra stötstångsmanövrerade<br />

ventiler, balansaxel, vätskekylning för cylinder och<br />

cylinderlock, integrerad vattenpump, 5-växlad växellåda<br />

och torrsumpssmörjning<br />

Slagvolym 652 cm3 Cylinderdiameter 100 mm<br />

Kolvslag 83 mm<br />

Kompressionsförhållande 11,5:1<br />

Märkeffekt 39 kW, vid varvtal: 7000 min-1 Vridmoment 60 Nm, vid varvtal: 5250 min-1 Maxvarvtal max 7500 min-1 Tomgångsvarvtal 1480 min-1


Bränsle<br />

rekommenderad bränslekvalitet 95 ROZ/RON, Blyfri 95-oktanig bensin<br />

Effektiv bränslevolym 9,5 l<br />

Bränslereservmängd 2 l<br />

Motorolja<br />

Motorolja påfyllningsmängd 2,3 l, med filterbyte<br />

Smörjmedel Motorolja 15W-40<br />

Motorolja, påfyllningsmängd 0,25 l, Skillnad mellan MIN och MAX<br />

Smörjmedel Motorolja 15W-40<br />

Oljesorter Mineraliska motoroljor med API-specifikation SF<br />

till SH. <strong>BMW</strong> MC rekommenderar att inte använda<br />

oljetillsatser, eftersom dessa kan försämra kopplingens<br />

funktion. <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att syntetiska oljor inte används under de första<br />

1000 milen. Fråga din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

vilken motorolja som ska användas till din<br />

motorcykel.<br />

Tillåtna viskositetsklasser<br />

SAE 10 W-40 -20 °C, Körning vid låga temperaturer<br />

SAE 15 W-40 -10 °C<br />

10<br />

105<br />

z Tekniska data


0<br />

06<br />

z Tekniska data<br />

Koppling<br />

Kopplingstyp Våt flerlamellkoppling<br />

Växellåda<br />

Växellådstyp 5-växlad växellåda med klokoppling<br />

Växellådsutväxlingar 1,946 (37:72 kuggar), Primärutväxling<br />

2,750 (12:33 kuggar), Ettan<br />

1,750 (16:28 kuggar), Tvåan<br />

1,313 (16:21 kuggar), Trean<br />

1,045 (22:23 kuggar), Fyran<br />

0,875 (24:21 kuggar), Femman


Kardan<br />

Bakhjulsdrivning, typ Kedjedrift<br />

Bakhjulsupphängning, typ Tvåarmssving av gjuten aluminium<br />

Sekundär utväxling 3,1 (15:47 kuggar)<br />

Chassi<br />

Framhjulsupphängning, typ Upside-Down-teleskopgaffel<br />

Fjädringsväg fram 270 mm, vid hjulet<br />

Bakhjulsfjädring, typ Air Damping System, returdämpning justerbar i de<br />

två stegen Komfort och Sport<br />

Fjädringsväg vid bakhjulet 270 mm, vid hjulet<br />

10<br />

107<br />

z Tekniska data


0<br />

08<br />

z Tekniska data<br />

Bromsar<br />

Framhjulsbroms, typ Hydrauliskt manövrerad enskivsbroms med flytande<br />

2-kolvsok och fast bromsskiva<br />

Bromsbeläggsmaterial fram Organiska<br />

Bakhjulsbroms, typ Hydrauliskt manövrerad enskivsbroms med flytande<br />

1-kolvsok och fast bromsskiva<br />

Bromsbeläggsmaterial bak Organiska<br />

Hjul och däck<br />

Rekommenderade däckkombinationer vid redaktionsslut<br />

(Datum: 2007-03-27)<br />

fram: Metzeler Enduro 3, 90/90 - 21 (54S)<br />

bak: Metzeler Enduro 3, 140/80 - 18 (70S)<br />

fram: Pirelli Scorpion PRO F.I.M., 90/90 - 21<br />

(54M) M+S<br />

bak: Pirelli Scorpion PRO F.I.M., 140/80 - 18<br />

(70M) M+S<br />

max 130 km/h<br />

Den tillåtna maxhastigheten måste anges väl synligt<br />

för föraren (t ex på en dekal)<br />

En översikt över godkända däck får du hos din<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare eller på Internet på<br />

"www.bmw-motorrad.com."


Framhjul<br />

Framhjul, typ Ekerhjul<br />

Framhjulsfälgdimension 1,60" x 21"<br />

Däckbeteckning fram 90 / 90 x 21<br />

Bakhjul<br />

Bakhjul, typ Ekerhjul<br />

Bakhjulsfälgdimension 2,50" x 18"<br />

Däckbeteckning bak 140 / 80 x 18<br />

Lufttryck i däcken<br />

Däcktryck fram 1,8 bar, Solokörning, med kallt däck<br />

1,9 bar, Körning med passagerare och/eller last,<br />

med kallt däck<br />

Däcktryck bak 2 bar, Solokörning, med kallt däck<br />

2,2 bar, Körning med passagerare och/eller last,<br />

med kallt däck<br />

10<br />

109<br />

z Tekniska data


0<br />

10<br />

z Tekniska data<br />

Elsystem<br />

Tillåten belastning för eluttag<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS: 5 A<br />

Säkringar Minisäkringar flatstift 7,5 och 15 A<br />

med FE <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> ABS:<br />

Batteri<br />

Minisäkringar flatstift 10 A, 20 A och 30 A<br />

Batteri, tillverkare och beteckning ETZ 10 S<br />

Batterityp AGM-batteri (Absorptive Glass Matt)<br />

Batterimärkspänning 12 V<br />

Batterimärkkapacitet<br />

Tändstift<br />

10 Ah<br />

Tändstiftstillverkare och -beteckning NGK DR8 EB<br />

Tändstiftets elektrodavstånd 0,6...0,7 mm, Ny<br />

max 0,9 mm, Slitagegräns


Lampor<br />

Halv- och helljuslampa H4 / 12 V / 55...60 W<br />

Parkeringsljuslampa W5W / 12 V / 5 W<br />

Blinkerlampor fram RY10W / 12 V / 10 W<br />

Blinkerlampor bak RY10W / 12 V / 10 W<br />

Lampa för nummerskyltsbelysning W5W / 12 V / 5 W<br />

Ram<br />

Ram, typ Stålram, bärande drivenhet och skruvad bakre ram<br />

Typskyltens placering Till höger på främre ramen<br />

Ramnumrets placering Till höger på främre ramen<br />

10<br />

111<br />

z Tekniska data


0<br />

12<br />

z Tekniska data<br />

Mått<br />

Motorcykelns längd 2205 mm<br />

Motorcykelns höjd 1255 mm, utan speglar<br />

1490 mm, med speglar<br />

Motorcykelns bredd 907 mm, med speglar<br />

Förarsäteshöjd 930 mm, utan förare vid tomvikt<br />

Markfrigång 285 mm<br />

Vikter<br />

Tomvikt 156 kg, DIN tomvikt, körklar, tanken fylld till 90 %,<br />

utan FE<br />

Max tillåten totalvikt 335 kg<br />

Max last 179 kg


Körvärden<br />

Maxhastighet 165 km/h<br />

10<br />

113<br />

z Tekniska data


0<br />

14<br />

z Tekniska data


Service<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service . . .......... 116<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> servicekvalitet .....<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service Card - hjälp<br />

116<br />

på platsen ......................... 116<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> servicenät ......... 117<br />

Servicearbeten..................... 117<br />

Servicebekräftelser . ............... 118<br />

Servicebekräftelser . ............... 123<br />

11<br />

115<br />

z Service


1<br />

16<br />

z Service<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service<br />

Den högutvecklade tekniken kräver<br />

speciellt anpassade serviceoch<br />

reparationsmetoder.<br />

Vid felaktigt utförda serviceoch<br />

reparationsarbeten<br />

finns det risk för följdskador och<br />

därmed förbundna säkerhetsrisker.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> rekommenderar<br />

att du låter dessa arbeten<br />

på din motorcykel utföras av en<br />

fackverkstad, helst av en <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-partner.<br />

Din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

kan lämna upplysningar om de<br />

aktuella servicearbetena vid liten<br />

service, stor service och årsservice.<br />

Låt bekräfta alla genomförda<br />

service- och reparationsarbeten<br />

i kapitlet "Service" i denna instruktionsbok.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljarna får<br />

regelbundet information om alla<br />

aktuella tekniska uppgifter och<br />

har det nödvändiga tekniska kunnandet.<br />

Därför rekommenderar<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> att du vänder dig<br />

till din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

vid alla frågor beträffande din<br />

motorcykel.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

servicekvalitet<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> står inte bara för<br />

god bearbetning och hög tillförlitlighet,<br />

utan även för utmärkt<br />

servicekvalitet.<br />

För att vara säker på att<br />

din <strong>BMW</strong> alltid är i optimalt<br />

skick, rekommenderar <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong> att du regelbundet<br />

låter genomföra service på<br />

din motorcykel hos din <strong>BMW</strong><br />

<strong>Motorrad</strong>-återförsäljare. Bevis<br />

på att motorcykeln genomgått<br />

regelbunden service är en<br />

förutsättning för goodwillarbeten<br />

efter garantitiden.<br />

Dessutom slits delarna långsamt,<br />

vilket inte alltid märks. På verkstaden<br />

hos din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>återförsäljare<br />

känner man din motorcykel<br />

väl och kan ingripa innan<br />

små detaljer förorsakar stora problem.<br />

På så sätt slipper du omfattande<br />

reparationer och sparar<br />

tid och pengar.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service<br />

Card - hjälp på platsen<br />

Med <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service<br />

Card för alla nya <strong>BMW</strong>-motorcyklar<br />

är du försäkrad mot bärgningshjälp,<br />

fordonstransport och<br />

mycket mera (varierar från land till<br />

land). Kontakta <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>s<br />

mobila service vid ett fel på motorcykeln.<br />

Där får du hjälp av våra<br />

specialister.<br />

Viktiga landsspecifika kontaktadresser<br />

och telefonnummer till<br />

service samt information om den<br />

mobila servicen och återförsäl-


jarnätet finner du i broschyrerna<br />

Service Contact.<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong><br />

servicenät<br />

Genom vårt heltäckande servicenät<br />

tar vi på <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> hand<br />

om din motorcykel i över 100<br />

länder. Bara i Tyskland finns det<br />

cirka 200 <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återfösäljare,<br />

som kan hjälpa dig på<br />

bästa sätt.<br />

All information om det internationella<br />

återförsäljarnätet finner<br />

du i broschyren "Servicekontakt<br />

Europa" resp "Service Contact<br />

Africa, America, Asia, Australia,<br />

Oceania".<br />

Servicearbeten<br />

<strong>BMW</strong> leveranskontroll<br />

<strong>BMW</strong> leveranskontroll genomförs<br />

av din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare,<br />

innan motorcykeln överlämnas<br />

till dig.<br />

<strong>BMW</strong> inkörningskontroll<br />

<strong>BMW</strong> inkörningskontroll ska genomföras<br />

mellan 500 km och<br />

1200 km.<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

<strong>BMW</strong> service genomförs en gång<br />

om året och omfattar olika arbeten,<br />

beroende på motorcykelns<br />

ålder och den körda sträckan.<br />

Din <strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong>-återförsäljare<br />

bekräftar den genomförda servicen<br />

och antecknar datum för<br />

nästa service.<br />

För förare som kör väldigt många<br />

mil per år, kan det eventuellt bli<br />

nödvändigt att genomföra årsservicen<br />

redan före detta datum.<br />

Därför anges dessutom den maximala<br />

körsträckan på servicebekräftelsen.<br />

Om denna körsträcka<br />

uppnås före nästa servicedatum,<br />

måste servicen genomföras tidigare.<br />

11<br />

117<br />

z Service


1<br />

18<br />

z Service<br />

Servicebekräftelser<br />

<strong>BMW</strong> leveranskontroll<br />

genomförd<br />

den<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong><br />

inkörningskontroll<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift


<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

11<br />

119<br />

z Service


1<br />

20<br />

z Service<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift


<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

11<br />

121<br />

z Service


1<br />

22<br />

z Service<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift<br />

<strong>BMW</strong> service<br />

genomförd<br />

den<br />

vid km<br />

Nästa service<br />

senast<br />

den<br />

eller, om körsträckan uppnåtts<br />

tidigare,<br />

vid km<br />

Stämpel, underskrift


Servicebekräftelser<br />

Listan ska användas för registrering av service-, garanti- och reparationsarbeten samt montering av tillbehör<br />

och genomförda specialåtgärder.<br />

Genomfört arbete vid km Datum<br />

11<br />

123<br />

z Service


1<br />

24<br />

z Service<br />

Genomfört arbete vid km Datum


A<br />

ABS<br />

Från- och tillkoppling, 15, 32<br />

Säkringar, 13, 81<br />

Självdiagnos, 47<br />

Teknik i detalj, 53<br />

Varningar, 23<br />

Air Damping System, 34<br />

Inställning av lufttryck, 34, 35<br />

Lufttryck och temperatur, 35<br />

Nivåindikering, 11, 34<br />

Ståtider, 35<br />

Avställning, 99<br />

B<br />

Bagage<br />

Lasta på rätt sätt, 59<br />

Batteri<br />

Demontering och montering,<br />

93<br />

Laddning, 92<br />

Spänningsindikering, 20, 30<br />

Tekniska data, 110<br />

Underhållsanvisningar, 92<br />

Blinker<br />

Byte av lampa, 86<br />

Kontrollampa, 20<br />

Manövrering, 15, 31<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service, 116<br />

<strong>BMW</strong> <strong>Motorrad</strong> Service<br />

Card, 116<br />

Bränsle<br />

Påfyllningsöppning, 13<br />

Tankning, 51<br />

Tekniska data, 4, 105<br />

Varningsindikering, 22<br />

Bromsar<br />

Anvisningar, 49<br />

Kontroll, 65<br />

Tekniska data, 108<br />

Bromsbelägg<br />

Inkörning, 48<br />

Kontroll, 66<br />

Bromsvätska<br />

Behållare bak, 13<br />

Behållare fram, 13<br />

Kontroll av nivå, 67<br />

C<br />

Chassi<br />

Tekniska data, 107<br />

Checklista, 45<br />

D<br />

Däck<br />

<strong>BMW</strong>-rekommendationer, 72,<br />

108<br />

Inkörning, 48<br />

Kontroll av lufttryck, 39<br />

Kontroll av mönsterdjup, 71<br />

Tekniska data, 108<br />

Dämpning<br />

Inställning, 11, 13<br />

Display, 28<br />

Översikt, 20<br />

Välj indikering, 17<br />

Välja indikering, 28<br />

E<br />

Elsystem<br />

Tekniska data, 110<br />

Eluttag, 11, 58<br />

12<br />

125<br />

z Alfabetiskt register


2<br />

26<br />

z Alfabetiskt register<br />

F<br />

Felsökningsschema, 102<br />

Förkortningar och symboler, 6<br />

Framhjulsstöd, 79<br />

H<br />

Halvljus, 18<br />

Hastighetsindikering, 20<br />

Helljus, 18<br />

Kontakter, 15<br />

Kontrollampa, 20<br />

Hjälpstöd, 78<br />

Hjul<br />

Demontering och montering av<br />

bakhjul, 76<br />

Demontering och montering av<br />

framhjul, 73<br />

Kontroll av fälgar, 71<br />

Tekniska data, 108, 109<br />

Höger styrarmatur<br />

Översikt, 16<br />

I<br />

Idrifttagning, 100<br />

Indikeringar<br />

Översikt, 20<br />

Inkörning, 48<br />

Instruktionsbok<br />

Förvaring, 14<br />

K<br />

Kardan<br />

Tekniska data, 107<br />

Kedja<br />

Inställning av spänning, 72<br />

Kontroll av slitage, 72<br />

Kontroll av spänning, 71<br />

Klocka, 20<br />

Inställning, 17, 29<br />

Kombiinstrument<br />

Översikt, 17<br />

Kontrollampor, 17<br />

Översikt, 20<br />

Koppling<br />

Inställning av spel, 70<br />

Kontroll av spel, 70<br />

Tekniska data, 106<br />

Kylvätska<br />

Kontroll av nivå, 69<br />

Nivåindikering, 11<br />

Påfyllning, 69<br />

Kylvätsketemperatur<br />

Varningsindikering, 22<br />

L<br />

Lampor<br />

Anvisningar för byte, 82<br />

Byte av bakljus, 87<br />

Byte av blinkerlampa, 86<br />

Byte av halvljuslampa, 82<br />

Byte av nummerskyltslampa,<br />

87<br />

Byte av parkeringsljuslampa, 85<br />

Tekniska data, 111<br />

Ljus<br />

Halvljus, 31<br />

Helljus, 31<br />

Parkeringsljus, 30<br />

Ljustuta, 15, 31<br />

Luftfilter, 14<br />

Byte, 88


Luftpump, 34<br />

Demontering och montering,<br />

34<br />

M<br />

Motor<br />

Start, 16, 46<br />

Tekniska data, 104<br />

Motorcykel<br />

Avställning, 99<br />

Idrifttagning, 100<br />

Översikt, 11, 13<br />

Parkering, 50<br />

Skötsel, 97<br />

Motorolja<br />

Kontroll av nivå, 63<br />

Oljesticka, 14<br />

Påfyllning, 65<br />

Påfyllningsöppning, 14<br />

Tekniska data, 105<br />

Motoroljetryck<br />

Varningsindikering, 22<br />

Multifunktionsdisplay<br />

se Display, 17<br />

Mått, 112<br />

N<br />

Nödströmbrytare, 16, 32<br />

Normer, 7<br />

Nummerskyltshållare<br />

Demontering och montering,<br />

95<br />

Nyckel, 28<br />

O<br />

Översikt<br />

Display, 20<br />

Höger sida, 13<br />

Höger styrarmatur, 16<br />

Indikeringar, 20<br />

Kombiinstrument, 17<br />

Kontrollampor, 20<br />

Strålkastare, 18<br />

Under sätet, 14<br />

Vänster sida, 11<br />

Vänster styrarmatur, 15<br />

Varningar, 20<br />

P<br />

Parkeringsljus, 18<br />

Pre-ride check, 47<br />

R<br />

Ram<br />

Tekniska data, 111<br />

S<br />

Säkerhetsanvisningar, 44<br />

Säkringar, 14, 80<br />

ABS, 81<br />

Säte<br />

Demontering och montering,<br />

40<br />

Lås, 13<br />

Service, 116<br />

Service Card, 116<br />

Servicebekräftelser, 118<br />

Signalhorn, 15<br />

Skötsel, 97<br />

Speglar<br />

Inställning, 33<br />

Start, 46<br />

Starthjälp, 91<br />

Startmotor, 16<br />

12<br />

127<br />

z Alfabetiskt register


2<br />

28<br />

z Alfabetiskt register<br />

Strålkastare<br />

Byte av halvljuslampa, 82<br />

Byte av parkeringsljuslampa, 85<br />

Höger-/vänstertrafik, 40<br />

Ljusvidd, 40<br />

Översikt, 18<br />

Styrarmatur vänster<br />

Översikt, 15<br />

Styrlås, 27<br />

Låsning, 28<br />

T<br />

Tändning<br />

Till- och frånkoppling, 28<br />

Tändningslås, 27<br />

Tändstift<br />

Tekniska data, 110<br />

Tankning, 51<br />

Tekniska data<br />

Batteri, 110<br />

Bränsle, 4, 105<br />

Bromsar, 108<br />

Chassi, 107<br />

Däck, 108<br />

Elsystem, 110<br />

Hjul, 108<br />

Kardan, 107<br />

Koppling, 106<br />

Lampor, 111<br />

Motor, 104<br />

Motorolja, 105<br />

Mått, 112<br />

Normer, 7<br />

Ram, 111<br />

Tändstift, 110<br />

Växellåda, 106<br />

Vikter, 112<br />

Terrängkörning<br />

Anvisningar, 48<br />

Tillbehör<br />

Anvisningar, 58<br />

Eluttag, 58<br />

Tomgång<br />

Kontrollampa, 20<br />

U<br />

Underhåll, 117<br />

Anvisningar, 62<br />

Utrustning, 6<br />

V<br />

Vägmätare, 20<br />

Nollställning, 17, 29<br />

Växellåda<br />

Tekniska data, 106<br />

Varningar<br />

Översikt, 20<br />

Varningsöversikt, 21, 24<br />

Verktygsutrustning, 14, 62<br />

Vikter, 112<br />

Vridmoment, 103

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!